ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 8 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
Miti kānwēlā : 100 pī kānsāthāranasuk Thai / มิติกาลเวลา : 100 ปี การสาธารณสุขไทย / มณี สุขประเสริฐ.

Manī Sukprasœ̄t. Thailand. Krom Khūapkhum Rōk. Sathāban Wičhai Čhatkān Khwāmrū læ Māttrathān Kānkhūapkhum Rōk. by มณี สุขประเสริฐ | กรมควบคุมโรค. สถาบันวิจัยจัดการความรู้และมาตรฐานการควบคุมโรค.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Nonthaburī] : Sathāban Wičhai Čhatkān Khwāmrū læ Māttrathān Kānkhūapkhum Rōk Krom Khūapkhum Rōk Krasūang Sāthāranasuk, 2560 [2017] Publication: [นนทบุรี] : สถาบันวิจัย จัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2560 [2017]Availability: Available for loan (4)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: WA540.JT3 ม365 2560 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: WA540.JT3 ม365 2560 (1), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WA540.JT3 ม365 2560 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: WA540.JT3 ม365 2560 (1).

ห้องสมุด:
Phǣn ngān wičhai dān kānpō̜ngkan khūapkhum rōk læ phai sukkhaphāp Phō̜.Sō̜. 2560-2564 / แผนงานวิจัยด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ พ.ศ. 2560-2564 / บรรณาธิการ ชีวนันท์ เลิศพิริยสุวัฒน์.

Chīwanan Lœ̄tphiriyasuwat. Thailand. Krom Khūapkhum Rōk. Sathāban Wičhai Čhatkān Khwāmrū læ Māttrathān Kānkhūapkhum Rōk. by ชีวนันท์ เลิศพิริยสุวัฒน์ | กรมควบคุมโรค. สถาบันวิจัยจัดการความรู้และมาตรฐานการควบคุมโรค.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Nonthaburī] : Sathāban Wičhai Čhatkān Khwāmrū læ Māttrathān Kānkhūapkhum Rōk Krom Khūapkhum Rōk Krasūang Sāthāranasuk, 2559 [2016] Publication: [นนทบุรี] : สถาบันวิจัย จัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2559 [2016]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: WA108 .ผ827 2559 (1), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WA108 .ผ827 2559 (1).

ห้องสมุด:
Kāo sū 1 satawat ngān pō̜ngkan khūapkhum rōk / ก้าวสู่ 1 ศตวรรษงานป้องกันควบคุมโรค / มณี สุขประเสริฐ.

Manī Sukprasœ̄t. Thailand. Krom Khūapkhum Rōk. Sathāban Wičhai Čhatkān Khwāmrū læ Māttrathān Kānkhūapkhum Rōk. by มณี สุขประเสริฐ | กรมควบคุมโรค. สถาบันวิจัยจัดการความรู้และมาตรฐานการควบคุมโรค.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Nonthaburī] : Sathāban Wičhai Čhatkān Khwāmrū læ Māttrathān Kānkhūapkhum Rōk Krom Khūapkhum Rōk Krasūang Sāthāranasuk, 2560 [2017] Publication: [นนทบุรี] : สถาบันวิจัย จัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2560 [2017]Availability: Available for loan (2)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WC24.ค53 ม365 2560 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: WC24.ค53 ม365 2560 (1).

ห้องสมุด:
Phǣn yutthasāt kānwičhai læ phatthanā dān kānpō̜ngkan khūapkhum rōk læ phai sukkhaphāp Phō̜.Sō̜. 2560-2564 / แผนยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนาด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ พ.ศ. 2560-2564 / บรรณาธิการ ชีวนันท์ เลิศพิริยสุวัฒน์, อริยะ บุญงามชัยรัตน์, ไผท จุนทะเกาศลย์.

Chīwanan Lœ̄tphiriyasuwat. ʻAriya Bunngāmchairat. Phathai Čhunthakāoson. Thailand. Krom Khūapkhum Rōk. Sathāban Wičhai Čhatkān Khwāmrū læ Māttrathān Kānkhūapkhum Rōk. by ชีวนันท์ เลิศพิริยสุวัฒน์ | อริยะ บุญงามชัยรัตน์ | ไผท จุนทะเกาศลย์ | กรมควบคุมโรค. สถาบันวิจัยจัดการความรู้และมาตรฐานการควบคุมโรค.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Nonthaburī] : Sathāban Wičhai Čhatkān Khwāmrū læ Māttrathān Kānkhūapkhum Rōk Krom Khūapkhum Rōk Krasūang Sāthāranasuk, 2559 [2016] Publication: [นนทบุรี] : สถาบันวิจัย จัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2559 [2016]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: WA108 .ผ83 2559 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: WA108 .ผ83 2559 (1).

ห้องสมุด:
Unseen Krom Khūapkhum Rōk-- sēnthāng prawattisāt læ khwāmsongčham / Unseen กรมควบคุมโรค-- เส้นทางประวัติศาสตร์และความทรงจำ / ผู้เขียน ขวัญชาย ดำรงค์ขวัญ.

Khwanchāi Damrongkhwan. Thailand. Krom Khūapkhum Rōk. Sathāban Wičhai Čhatkān Khwāmrū læ Māttrathān Kānkhūapkhum Rōk. by ขวัญชาย ดำรงค์ขวัญ | กรมควบคุมโรค. สถาบันวิจัยจัดการความรู้และมาตรฐานการควบคุมโรค.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Edition: Phim khrang thī 2. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Nonthaburī] : Sathāban Wičhai Čhatkān Khwāmrū læ Māttrathān Kānkhūapkhum Rōk Krom Khūapkhum Rōk Krasūang Sāthāranasuk, 2561 [2018] Publication: [นนทบุรี] : สถาบันวิจัย จัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2561 [2018]Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: WC24.ค53 ข562 2561 (1), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WC24.ค53 ข562 2561 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: WC24.ค53 ข562 2561 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: WC24.ค53 ข562 2561 (1).

ห้องสมุด:
Nưng nai rō̜i phū bukbœ̄k rabāt witthayā Thai Nāiphǣt Suchāt Čhētanasēn / หนึ่งในร้อย ผู้บุกเบิกระบาดวิทยาไทย นายแพทย์สุชาติ เจตนเสน / สันติสุข โสภณสิริ.

Santisuk Sō̄phonsiri, Thailand. Krom Khūapkhum Rōk. Sathāban Wičhai Čhatkān Khwāmrū læ Māttrathān Kānkhūapkhum Rōk. by สันติสุข โสภณสิริ, 2497- | กรมควบคุมโรค. สถาบันวิจัยจัดการความรู้และมาตรฐานการควบคุมโรค.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Nonthaburī] : Sathāban Wičhai Čhatkān Khwāmrū læ Māttrathān Kānkhūapkhum Rōk Krom Khūapkhum Rōk Krasūang Sāthāranasuk, [2561] [2018] Publication: [นนทบุรี] : สถาบันวิจัย จัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค กรมควบคุม กระทรวงสาธารณสุข, [2561] [2018]Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: WZ100.ส722 ส633 2561 (1), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WZ100.ส722 ส633 2561 (1).

ห้องสมุด:
ʻĒt-- pathom bot hǣng kānrīanrū : čhāk Rōngphayābān Bamrāt nai ʻadīt / เอดส์-- ปฐมบทแห่งการเรียนรู้ : จากโรงพยาบาลบำราศในอดีต / ขวัญชาย ดำรงขวัญ.

Khwanchāi Damrongkhwan. Thailand. Krom Khūapkhum Rōk. Sathāban Wičhai Čhatkān Khwāmrū læ Māttrathān Kānkhūapkhum Rōk. by ขวัญชาย ดำรงค์ขวัญ | กรมควบคุมโรค. สถาบันวิจัยจัดการความรู้และมาตรฐานการควบคุมโรค.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Nonthaburī] : Sathāban Wičhai Čhatkān Khwāmrū læ Māttrathān Kānkhūapkhum Rōk Krom Khūapkhum Rōk Krasūang Sāthāranasuk, 2561 [2018] Publication: [นนทบุรี] : สถาบันวิจัย จัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2561 [2018]Availability: Available for loan (5)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WC503.2 .ข562 2561 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: WC503.2 .ข562 2561 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: WC503.2 .ข562 2561 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
วิถีคน วิถีชุมชน วิถีแห่งปัญญา : การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ประจำปี 2554 การประชุมวิชาการและแสนอผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 21 ประจำปี 2554 [และ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติทางด้านพลังงานทดแทนในประเทศกำลังพัฒนาและเศรษฐกิจใหม่] / จัดโดย มหาวิทยาลัยทักษิณ ... [และอื่น ๆ].

by การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ (2554 : สงขลา) | มหาวิทยาลัยทักษิณ. สถาบันวิจัยและพัฒนา | มหาวิทยาลัยทักษิณ. การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย (ครั้งที่ 21 : 2554 : สงขลา) | การประชุมวิชาการระดับนานาชาติทางด้านพลังงานทดแทนในประเทศกำลังพัฒนาและเศรษฐกิจใหม่ (2554 : สงขลา).

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: พัทลุง : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2554 [2011]Other title: การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 21 ประจำปี 2554.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: Z5816.ท62 ก64 2554 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544