ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 301 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
การลักลอบนำเข้าน้ำมันทางทะเล : ปัญหาและมาตรการ : รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ / คณะวิจัย ณัฏฐพงศ์ ทองภักดี ... [และคนอื่นๆ].

by ณัฏฐพงศ์ ทองภักดี.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2543Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD9579.ด63 ก64 (1).

ห้องสมุด:
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่อง เป้าหมายและแนวทางในการจัดทำระบบบริการสารสนเทศด้านสาธารณสุขสำหรับประชาชน โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ / สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์, วิโรจน์ ณ ระนอง.

by สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ | วิโรจน์ ณ ระนอง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2543Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WA26.5 .ส433 (3).

ห้องสมุด:
ผลกระทบต่อภาพรวมเศรษฐกิจไทยของการเจรจารอบอุรุกวัย / โดย ภาณุพงศ์ นิธิประภา.

by ภาณุพงศ์ นิธิประภา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2539Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF3800.563 .ภ645 (1).

ห้องสมุด:
แนวทางการพัฒนาระบบ e-procurement ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / โดย สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ และ เทียนสว่าง ธรรมวณิช.

by สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ | เทียนสว่าง ธรรมวณิช.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2546Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: JF1525.พ6 ส38 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JF1525.พ6 ส38 (1).

ห้องสมุด:
ทีดีอาร์ไอ.

by มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2547-Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: H62.5.ท9 ส36 2547 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: H62.5.ท9 ส36 2548 (1).

ห้องสมุด:
การสร้างองค์ความรู้เพื่อการปฏิรูปการเมือง = Preparing knowledge for political reform : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ : โครงการ / โดย สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ และคณะ.

by สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, กรุงเทพฯ : 2550Other title: Preparing knowledge for political reform.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1749.ก15 ส394 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1749.ก15 ส394 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1749.ก15 ส394 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1749.ก15 ส394 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
รายงานผลการศึกษาเรื่องการปรับปรุงประสิทธิภาพของการผลิต และการใช้จ่ายประชาชาติ / โดย นภพร เรืองสกุล, ดวงมณี วงศ์ประทีป, ปกรณ์ วิชยานนท์.

by นภพร เรืองสกุล | ดวงมณี วงศ์ประทีป | ปกรณ์ วิชยานนท์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2533Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HC445.ฮ9ร6 น43 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HC445.ฮ9ร6 น43 (1).

ห้องสมุด:
ความยากจนคืออะไร และวัดได้อย่างไร / สมชัย จิตสุชน.

by สมชัย จิตสุชน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2545Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: DOC .ส4333ค56 (1).

ห้องสมุด:
คู่มือการจัดการประชุมเพื่อระดมความคิดในการพัฒนาหมู่บ้าน : การพัฒนาหมู่บ้านโดยพลังประชาชน / โดย อรพินท์ สพโชคชัย.

by อรพินท์ สพโชคชัย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2537Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: AS6 .อ436 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: AS6 .อ436 (2).

ห้องสมุด:
แนวนโยบายการจัดการน้ำสำหรับประเทศไทย / โดย มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด และคณะ.

by มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด, 2492-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2544Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HD1698.ท9 ม62 (7), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD1698.ท9 ม62 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HD1698.ท9 ม62 (2).

ห้องสมุด:
องค์การการค้าโลก : สมาคมคนรวยจริงหรือ?

by มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2549Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: DOC .อ2219 (1).

ห้องสมุด:
ยุทธศาสตร์การต่อต้านคอร์รัปชันในประเทศไทย พ.ศ. 2543 = Anti-corruption strategy in Thailand in the year 2000 / โดย นิพนธ์ พัวพงศกร ... [และคนอื่นๆ].

by นิพนธ์ พัวพงศกร, 2491- | สัมมนาวิชาการเรื่องสังคมโปร่งใสไร้ทุจริต (2543 : ชลบุรี).

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2543Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745.ก55ฉ5 ย733 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1745.ก55ฉ5 ย733 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: JQ1745.ก55ฉ5 ย733 (2).

ห้องสมุด:
รัฐธรรมนูญและกลไกใหม่เพื่อสังคมโปร่งใสต้านภัยทุจริต / โดย อรพินท์ สพโชคชัย, ไรรัตน์ สุวรรณรักษ์, พรรณิยา บิณษรี.

by อรพินท์ สพโชคชัย | ไรรัตน์ สุวรรณรักษ์ | พรรณิยา บิณษรี.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2543Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2070 .อ43 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2070 .อ43 (3), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: KPT2070 .อ43 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2070 .อ43 (2).

ห้องสมุด:
การวิเคราะห์โครงการ "อุดหนุน" ปุ๋ยของรัฐบาลไทยโดยผ่าน อ.ต.ก. / มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด, จรูญศักดิ์ นามะฮง.

by มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด, 2492- | จรูญศักดิ์ นามะฮง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, [2535?]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC .ม6635ก64 (1).

ห้องสมุด:
การค้าปลีกของไทย : ผลกระทบของการแข่งขันจากผู้ประกอบการค้าปลีกขนาดใหญ่จากต่างประเทศ = The retail business in Thailand : impact of the large scale multinational corporation retailers : รายงานการวิจัย / นิพนธ์ พัวพงศกร หัวหน้าโครงการ ; เมธินี พงษ์ประภาพันธ์ ... [และคนอื่นๆ] นักวิจัย.

by นิพนธ์ พัวพงศกร, 2491- | เมธินี พงษ์ประภาพันธ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2545Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5429.6.ท9 ก64 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF5429.6.ท9 ก64 (1).

ห้องสมุด:
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจกับภาวะการจ้างงานทางตรงและทางอ้อม / โดย ทัศนีย์ ธรมธัช ... [และคนอื่นๆ].

by ทัศนีย์ ธรมธัช.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2532Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD5822.57 .ผ42 (1).

ห้องสมุด:
ป่าเศรษฐกิจ : จริงหรือฝัน / ธีระ พันธุมวนิช, เรื่องเดช ศรีวรรธนะ, ทรงพล เจตน์วนิช.

by ธีระ พันธุมวนิช | เรืองเดช ศรีวรรธนะ | ทรงพล เจตน์วนิช | มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2532Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: SD409 .ธ64 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: SD409 .ธ64 (1).

ห้องสมุด:
ผลกระทบของการเจรจารอบอุรุกวัยต่อสินค้าเกษตรในตลาดโลกและภาคเกษตร ของไทย / เสนอโดย นิพนธ์ พัวพงศกร.

by นิพนธ์ พัวพงศกร, 2491-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2539Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HD9000.5 .น63 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD9000.5 .น63 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD9000.5 .น63 (2).

ห้องสมุด:
ผลกระทบข้อตกลง GATT รอบอุรุกวัยต่ออุตสาหกรรมสิ่งทอไทย / โดย ศุภัช ศุภชลาศัย.

by ศุภัช ศุภชลาศัย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2539Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD9866.ท92 ศ737 (2).

ห้องสมุด:
แรงงานอพยพจากต่างประเทศ : ข้อเท็จจริงประเด็นปัญหาและแนวทางแก้ไข / เกษมสันต์ จิณณวาโส.

by เกษมสันต์ จิณณวาโส.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม]Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2539Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HD6300 .ก75 2539 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD6300 .ก75 2539 (4), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD6300 .ก75 2539 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD6300 .ก75 2539 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544