ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 56 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
ประวัติศาสตร์สิบสองปันนา / โดย ยรรยง จิระนคร, รัตนาพร เศรษฐกุล.

by เจีย, แยนจอง | รัตนาพร เศรษฐกุล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันวิถีทรรศน์ มูลนิธิวิถีทรรศน์, 2544Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS793.ย7 ย44 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: DS793.ย7 ย44 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS793.ย7 ย44 (4). Checked out (1).

ห้องสมุด:
วิพากษ์ไทยรักไทยบนฐานคิดเศรษฐศาสตร์การเมืองแบบองค์รวม / โดย วิทยากร เชียงกูล.

by วิทยากร เชียงกูล, 2489-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันวิถีทรรศน์ มูลนิธิวิถีทรรศน์, 2545Availability: Available for loan (12)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745.ก55น4 ว63 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1745.ก55น4 ว63 (3), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1745.ก55น4 ว63 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1745.ก55น4 ว63 (3), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: JQ1745.ก55น4 ว63 (2).

ห้องสมุด:
จีน : เศรษฐกิจการเงินการธนาคาร / สมภพ มานะรังสรรค์.

by สมภพ มานะรังสรรค์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันวิถีทรรศน์ มูลนิธิวิถีทรรศน์, 2548Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: HG1285 .ส433 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HG1285 .ส433 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HG1285 .ส433 (2).

ห้องสมุด:
จีน : เศรษฐกิจการเมืองหลังยุคปฏิรูป / สมภพ มานะรังสรรค์.

by สมภพ มานะรังสรรค์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันวิถีทรรศน์ มูลนิธิวิถีทรรศน์, 2549Availability: Available for loan (16)Pridi Banomyong LibraryCall number: HC427 .ส44 (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HC427 .ส44 (3), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HC427 .ส44 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HC427 .ส44 (5), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HC427 .ส44 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HC427 .ส44 (1).

ห้องสมุด:
เศรษฐกิจพอเพียงภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย / โดย อรสุดา เจริญรัถ.

by อรสุดา เจริญรัถ, 2504-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันวิถีทรรศน์ มูลนิธิวิถีทรรศน์, 2546Availability: Available for loan (9)Pridi Banomyong LibraryCall number: HC445.ฮ9ศ75 อ454 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HC445.ฮ9ศ75 อ454 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HC445.ฮ9ศ75 อ454 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HC445.ฮ9ศ75 อ454 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HC445.ฮ9ศ75 อ454 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: ECON HC 2003 426737 (1). Checked out (2).

ห้องสมุด:
พัฒนาการแบบยั่งยืนกับการแก้ปัญหาคนจน / วิทยากร เชียงกูล.

by วิทยากร เชียงกูล, 2489-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันวิถีทรรศน์ มูลนิธิวิถีทรรศน์, 2547Availability: Available for loan (3)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HC445.ฮ9ย6 ว63 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: HC445.ฮ9ย6 ว63 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
พลวัตชุมชนกับการพึ่งตนเองในภาคตะวันตก / ภมรรัตน์ สุธรรม.

by ภมรรัตน์ สุธรรม.

Material type: Text Text; Format: print regular print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันวิถีทรรศน์ มูลนิธิวิถีทรรศน์, 2546Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: HN700.592.ข3 ภ444 (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HN700.592.ข3 ภ444 (2).

ห้องสมุด:
วิเคราะห์ประวัติศาสตร์สยามใหม่ / พิทยา ว่องกุล.

by พิทยา ว่องกุล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันวิถีทรรศน์ มูลนิธิวิถีทรรศน์, 2550Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS571 .พ63 (4), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: DS571 .พ63 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DS571 .พ63 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS571 .พ63 (1).

ห้องสมุด:
ทฤษฎีและความรู้ในยุคโลกาภิวัตน์ / บรรณาธิการ ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย.์

by ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์.

Material type: Text Text; Format: print regular print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันวิถีทรรศน์ มูลนิธิวิถีทรรศน์, 2544Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: BD168 .ท45 (3), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: BD168 .ท45 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: BD168 .ท45 (1). Checked out (2).

ห้องสมุด:
สุขภาพแบบบูรณาการ : ประสานศาสตร์ พุทธ เต๋า โยคะ / บรรณาธิการ จุไรรัตน์ แสนใจรักษ์.

by จุไรรัตน์ แสนใจรักษ์, 2505-.

Material type: Text Text; Format: print regular print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันวิถีทรรศน์ มูลนิธิวิถีทรรศน์, 2547Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: QT180 .ส712 (3), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: QT180 .ส712 (2).

ห้องสมุด:
ศักยภาพในไทวิถี / เอกวิทย์ ณ ถลาง.

by เอกวิทย์ ณ ถลาง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันวิถีทรรศน์ มูลนิธิวิถีทรรศน์, 2545Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS568 .อ722 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS568 .อ722 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS568 .อ722 (3). Checked out (1).

ห้องสมุด:
ประชาธิปไตยโดยตรงสู้ทรราชรัฐสภา / บรรณาธิการ พิทยา ว่องกุล.

by พิทยา ว่องกุล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันวิถีทรรศน์ มูลนิธิวิถีทรรศน์, 2543Availability: Available for loan (14)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745 .ป36 (3), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: JQ1745 .ป36 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1745 .ป36 (4), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: JQ1745 .ป36 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1745 .ป36 (4), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1745 .ป36 (1).

ห้องสมุด:
จีน : กลยุทธ์การพัฒนา SME's / สมภพ มานะรังสรรค์.

by สมภพ มานะรังสรรค์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันวิถีทรรศน์ มูลนิธิวิถีทรรศน์, 2550Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD2346.จ6 ส44 (3), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HD2346.จ6 ส44 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD2346.จ6 ส44 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: IND HD 2007 488070 (1).

ห้องสมุด:
ภูมิปัญญาตะวันออกฝ่ามรสุมโลกาภิวัตน์ / ยุค ศรีอาริยะ.

by เทียนชัย วงศ์ชัยสุวรรณ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันวิถีทรรศน์ มูลนิธิวิถีทรรศน์, 2548Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: HM831 .ท828 (3), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HM831 .ท828 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HM831 .ท828 (2).

ห้องสมุด:
ทักษิโณมิกส์ / บรรณาธิการ จุไรรัตน์ แสนใจรักษ์.

by จุไรรัตน์ แสนใจรักษ์, 2505-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันวิถีทรรศน์ มูลนิธิวิถีทรรศน์, 2547Availability: Available for loan (7)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS570.6.ท6 ท62 (4), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: DS570.6.ท6 ท62 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DS570.6.ท6 ท62 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: DS570.6.ท6 ท62 (1).

ห้องสมุด:
จิตสูงสุด : จิต-วิทยาศาสตร์ : 8 ทศวรรษนายแพทย์ประสานต่างใจ / ประสาน ต่างใจ.

by ประสาน ต่างใจ, 2471-2561.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันวิถีทรรศน์ มูลนิธิวิถีทรรศน์, 2550Other title: จิตสูงสุด : ปูมคิด 8 ทศวรรษ น.พ.ประสานต่างใจ.Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: BF311 .ป47 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF311 .ป47 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: BF311 .ป47 (1).

ห้องสมุด:
ไสยศาสตร์ครองเมือง / บรรณาธิการ พิทยา ว่องกุล.

by พิทยา ว่องกุล.

Material type: Text Text; Format: print regular print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันวิถีทรรศน์ มูลนิธิวิถีทรรศน์, 2543Availability: Available for loan (11)Pridi Banomyong LibraryCall number: BF1587 .ส94 (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF1587 .ส94 (4), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: BF1587 .ส94 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: BF1587 .ส94 (1).
  (1 คะแนน)
ห้องสมุด:
เศรษฐกิจชุมชนหมู่บ้านภาคใต้ในรอบห้าทศวรรษที่ผ่านมา / สงบ ส่งเมือง.

by สงบ ส่งเมือง.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันวิถีทรรศน์ มูลนิธิวิถีทรรศน์, 2546Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: HC445.ฮ7ก26 ส23 (4), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HC445.ฮ7ก26 ส23 (1). Checked out (2).

ห้องสมุด:
GMOs : ชีวิตวิปริตพันธุ์ / บรรณาธิการ พิทยา ว่องกุล.

by พิทยา ว่องกุล.

Material type: Text Text; Format: print regular print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันวิถีทรรศน์ มูลนิธิวิถีทรรศน์, 2542Availability: Available for loan (12)Pridi Banomyong LibraryCall number: QH442.6 .จ656 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: QH442.6 .จ656 (7), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: QH442.6 .จ656 (2).

ห้องสมุด:
จีนาภิวัตน์-- สู่ตลาดโลก : ลู่ทางการลงทุนของไทยในตลาดจีน / สันติ ตั้งรพีพากร.

by สันติ ตั้งรพีพากร, 2486-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันวิถีทรรศน์ มูลนิธิวิถีทรรศน์, 2546Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: HC427.95 .ส625 (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HC427.95 .ส625 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HC427.95 .ส625 (2). Checked out (3).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544