ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 100 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
Practical PDCA : แก้ปัญหาและปรับปรุงงานเพื่อความสำเร็จ / ผู้เขียน ศุภชัย อาชีวระงับโรค ; บรรณาธิการ นพเก้า ศิริพลไพบูลย์, นฤมล วรรณา.

by ศุภชัย อาชีวระงับโรค | นพเก้า ศิริพลไพบูลย์ | นฤมล วรรณา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2546Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD37 .ศ742 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD37 .ศ742 (2).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
การวางแผนกลยุทธ์ : ศิลปะการกำหนดแผนองค์กรสู่ความเป็นเลิศ = [Strategic planning : the art of mapping organization towards excellence] / วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์ ... [และคนอื่นๆ].

by วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2546Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD30.28 .ก6317 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD30.28 .ก6317 (3), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HD30.28 .ก6317 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD30.28 .ก6317 (2). Withdrawn (1).

ห้องสมุด:
การสร้างความพึงพอใจและความสัมพันธ์กับลูกค้า = Customer satisfaction and relationships.

by สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2543Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5415.33.ท9 ก67 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF5415.33.ท9 ก67 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF5415.33.ท9 ก67 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF5415.33.ท9 ก67 (1). Withdrawn (1).

ห้องสมุด:
การสอนงาน [วีดิทัศน์] = Job instruction / ควบคุมการผลิต ฝ่ายส่งเสริมการเพิ่มผลผลิต สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ; ข้อมูล-บท-สร้างสรรค์ อารยา เจริญกุล, รัชดาวรรณ เกิดประกอบ.

by อารยา เจริญกุล | รัชดาวรรณ เกิดประกอบ | ภุชงค์ โยธาพิทักษ์ | สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ. ฝ่ายส่งเสริมการเพิ่มผลผลิต.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, [2548?]Other title: Job instruction.Availability: Available for reference (2)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG .ก6444 (2). :

ห้องสมุด:
คู่มือการดำเนินกิจกรรม 5ส : โครงการส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตราชการ / มนัสวี ธาดาสีห์.

by มนัสวี ธาดาสีห์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2542Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: TS155 .ค74 (2).

ห้องสมุด:
5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต [วีดิทัศน์].

by สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, [2536?]Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: VTG .ก135 (1). :

การยกระดับอุตสาหกรรมไทยอย่างก้าวกระโดดด้วยวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ และการเปรียบเทียบเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา (best practice [and] benchmarking) : รายงานการสำรวจข้อมูลและการสัมมนากลุ่มธุรกิจชุมชนภาคใต้ / โดย สมชาย สุขสิริเสรีกุล, เรือง พุตละพันธุ์ .

by สมชาย สุขสิริเสรีกุล | เรือง พุตละพันธุ์ | มนัสวัลย์ พัฒนวิบูลย์, 2520-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ : สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ], 2545Availability: Available for loan (4)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD2346.ท92ก26 ส42 ล. 1 (4).

ห้องสมุด:
Management cook book / เรียบเรียง[และรวบรวม]โดย สุกานดา แสงเดือน.

by สุกานดา แสงเดือน.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2546Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD37 .ม827 2546 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HD37 .ม827 2546 (2).

ห้องสมุด:
คู่มือสำรวจความพึงพอใจลูกค้า = Customer satisfaction survey handbook : พร้อมกรณีศึกษาและเทคนิคปฏิบัติที่ได้ผลจริง / ณัฐพัชร์ ล้อประดิษฐ์พงษ์.

by ณัฐพัชร์ ล้อประดิษฐ์พงษ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2549Other title: Customer satisfaction survey handbook.Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5415.5 .ณ63 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF5415.5 .ณ63 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF5415.5 .ณ63 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HF5415.5 .ณ63 (2).

ห้องสมุด:
5ส = The absolute 5s series / บรรณาธิการ ชนรดา อินเที่ยง.

by ชนรดา อินเที่ยง | สุทธิ สินทอง | เชษฐพงศ์ สินธารา | กนกพร กลีบบัว | กฤชชัย อนรรฆมณี.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2547Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: TS155 .ก13 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: TS155 .ก13 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: TS155 .ก13 (4).

ห้องสมุด:
ความปลอดภัย = Safety / ชนรดา อินเที่ยง.

by ชนรดา อินเที่ยง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2543Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ช343ค56 (1).

ห้องสมุด:
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวัดการเพิ่มผลผลิตภาคบริการ = Introduction to productivity measurement in service sector / วัฒนา พัฒนพงศ์.

by วัฒนา พัฒนพงศ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2545Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD56.25 .ว63 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD56.25 .ว63 (1). Withdrawn (1).

ห้องสมุด:
โครงการการยกระดับอุตสาหกรรมไทยอย่างก้าวกระโดด ด้วยวิธีปฏิบัติเป็นเลิศและการเปรียบเทียบเพื่อปรับปรุงและพัฒนา : คู่มือการเปรียบเทียบเพื่อปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจชุมชน = Benchmarking in the context of rural community business / โดย ปัทมาวดี โพชนุกูล ซูซูกิ, กาญจนี กังวานพรศิริ, กฤตยา ศรีสรรพกิจ ; คณะวิจัย อภิชัย พันธเสน, สมชาย สุขสิริเสรีกุล, ปัทมาวดี โพชนุกูล ซูซูกิ.

by ปัทมาวดี ซูซูกิ | กาญจนี กังวานพรศิริ | กฤตยา ศรีสรรพกิจ | อภิชัย พันธเสน | สมชาย สุขสิริเสรีกุล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ : สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2545]Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD62.15 .ป634 (2).

ห้องสมุด:
Visual control : พลังการสื่อสาร เพิ่มประสิทธิภาพองค์การ / ผู้เขียน กฤชชัย อนรรฆมณี, เชษฐพงศ์ สินธารา.

by กฤชชัย อนรรฆมณี | เชษฐพงศ์ สินธารา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2546Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: TS155 .ก423 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: TS155 .ก423 (1).

ห้องสมุด:
การจัดการกระบวนการ : หนทางสร้างคุณภาพ การเพิ่มผลผลิต และศักยภาพเพื่อการแข่งขัน = [Process management : the strategy approach to total quality, productivity and competitiveness] / กิตติพงศ์ วิเวกานนท์ ... [และคนอื่นๆ].

by กิตติพงศ์ วิเวกานนท์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2547Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: TS156.8 .ก635 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: TS156.8 .ก635 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: TS156.8 .ก635 (1).

ห้องสมุด:
คู่มือระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 / เรียบเรียงโดย คณะวิทยากรที่ปรึกษา ISO 14000 กุลชุดา เชี่ยววานิช ... [และคนอื่นๆ] ; ตรวจและแก้ไขโดย เพชรลดา สิงหเสนี.

by กุลชุดา เชี่ยววานิช | เพชรลดา สิงหเสนี.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2541Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: TS155.7 .ค74 (2).

ห้องสมุด:
การบริหารจัดการความรู้ด้วยข้อมูลจริง / Tomozo Kobata ; ศุภชัย อาชีวระงับโรค แปล.

by โกบาตะ, โทโมโซ, ค.ศ. 1933- | ศุภชัย อาชีวระงับโรค.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2549Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD62.15 .ก952 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HD62.15 .ก952 (2). Withdrawn (1).

ห้องสมุด:
การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล : แนวทางสร้างความพึงพอใจแก่พนักงาน = Human resource focus : a guide to create employee satisfaction / ธัญญา ผลอนันต์.

by ธัญญา ผลอนันต์, 2489-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2546Availability: Available for loan (9)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5549 .ธ622 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF5549 .ธ622 (3), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HF5549 .ธ622 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF5549 .ธ622 (2). Checked out (1). Withdrawn (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544