ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 14 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
นวนิยายไทยในรอบทศวรรษ : ข้อสังเกตบางประการ.

by ตรีศิลป์ บุญขจร, 2495-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2525Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: PN3459 .ต4 (2).

ห้องสมุด:
การเกิดและการขยายเมืองกรุงเทพ : การศึกษาทางการเปลี่ยนแปลง.

by กนก วงษ์ตระหง่าน, 2495-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2525Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: HT151 .ก3 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HT151 .ก3 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HT151 .ก3 (1).

ห้องสมุด:
สี่จังหวัดภาคใต้กับปัญหาสิทธิมนุษยชน / สุรินทร์ พิศสุวรรณ และชัยวัฒน์ สถาอานันท์.

by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สถาบันไทยคดีศึกษา | สุรินทร์ พิศสุวรรณ | ชัยวัฒน์ สถาอานันท์, 2498-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2527Availability: Available for loan (24)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS588.ต9 ธ45 (7), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: DS588.ต9 ธ45 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS588.ต9 ธ45 (3), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: DS588.ต9 ธ45 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DS588.ต9 ธ45 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS588.ต9 ธ45 (5), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: DS588.ต9 ธ45 (3). Checked out (1).

ห้องสมุด:
สิทธิมนุษยชนและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในประเทศไทย โดย อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ, บุญทิพย์ ผ่องจิตร์ แลนเกรฟ และ ประธาน วัฒนวาณิชย์.

by อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ | บุญทิพย์ แลนเกรฟ | ประธาน วัฒนวาณิชย์.

Material type: Text Text; Format: print regular print Publication: กรุงเทพฯ, สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2529Availability: Available for loan (9)Pridi Banomyong LibraryCall number: HV9800.57 .อ4 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HV9800.57 .อ4 (3), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HV9800.57 .อ4 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HV9800.57 .อ4 (3). Checked out (1).

ห้องสมุด:
สิทธิการสื่อสารในประเทศไทย.

by บุญเลิศ ศุภดิลก.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2527Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: P92.ท9 บ67 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: P92.ท9 บ67 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: P92.ท9 บ67 (2).

ห้องสมุด:
การประถมศึกษาในชนบทไทย.

by ปรัชญา เวสารัชช์, 2488-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2527Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: LB1568 .ป4 2527 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LB1568 .ป4 2527 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: LB1568 .ป4 2527 (3).

ห้องสมุด:
การแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากสตรีไทยกับปัญหาสิทธิมนุษยชน โดย สุดารัตน์ ศุภพิพัฒน ์และคนอื่นๆ และ สตรีกับกฎหมาย โดย มาลี พฤกษ์พงศาวลี.

by สุดารัตน์ ศุภพิพัฒน์ | มาลี พฤกษ์พงศาวลี.

Material type: Text Text; Format: print regular print Publication: กรุงเทพฯ, สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ มูลนิธิโครงการตำรา สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2527Availability: Available for loan (16)Pridi Banomyong LibraryCall number: HQ1775.5 .ส66 (5), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HQ1775.5 .ส66 (6), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HQ1775.5 .ส66 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HQ1775.5 .ส66 (2). Pending hold (1).

ห้องสมุด:
การเมืองไทยกับพัฒนาการรัฐธรรมนูญ.

by เสน่ห์ จามริก, 2470-.

Material type: Text Text; Format: print regular print Publication: กรุงเทพฯ, สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2529Availability: Available for loan (11)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: JQ1742 .ส66 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1742 .ส66 (5), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1742 .ส66 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1742 .ส66 (3). Checked out (1).

ห้องสมุด:
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจกับปัญหาสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย.

by เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2528Availability: Available for loan (18)Pridi Banomyong LibraryCall number: HC497.ท93 ส64 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HC497.ท93 ส64 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HC497.ท93 ส64 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HC497.ท93 ส64 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HC497.ท93 ส64 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HC497.ท93 ส64 (3), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HC497.ท93 ส64 (7). Checked out (1).

ห้องสมุด:
สภาพสิทธิของสลัม : มองจากแง่เศรษฐกิจสังคมและการพัฒนา พร้อมด้วยบทผนวกของประภาภัทร นิยม และกลุ่มศึกษาปัญหาสลัม.

by สมพงษ์ พัดปุย, 2490- | ประภาภัทร นิยม | กลุ่มศึกษาปัญหาสลัม.

Material type: Text Text; Format: print regular print Publication: กรุงเทพฯ, สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ มูลนิธิโครงการตำรา สมาคมสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2527Availability: Available for loan (15)Pridi Banomyong LibraryCall number: HV4152.7.ก5 ส4 (5), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HV4152.7.ก5 ส4 (4), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HV4152.7.ก5 ส4 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HV4152.7.ก5 ส4 (4).

ห้องสมุด:
สิทธิมนุษยชน : สิทธิผู้บริโภค โดย วีระพล สุวรรณนันต์ และจตุพร วงษ์ทองสรรค์.

by วีระพล สุวรรณนันต์ | จตุพร วงศ์ทองสรรค์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สถาบันไทยคดีศึกษา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, สถาบันไทยคดีศึกษา คณะนิติศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2526Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HC79.ผ7 ว6 ล.1 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HC79.ผ7 ว6 (1).

ห้องสมุด:
รัฐธรรมนูญไทยกับหลักประกันในเรื่องสิทธิและเสรีภาพ.

by โภคิน พลกุล, 2495-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, สถาบันไทยคดีศึกษา คณะนิติศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2526Availability: Available for loan (2)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1743 .ภ9 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: JQ1743 .ภ9 (1).

ห้องสมุด:
สถานการณ์โดยทั่วไปทางสิทธิมนุษยชนของเยาวชนในประเทศไทย โดย มาลี พฤกษ์พงศาวลี และ อัญมณี บูรกานนท์.

by มาลี พฤกษ์พงศาวลี | อัญมณี บูรณกานนท์, 2501-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, สถาบันไทยคดีศึกษา คณะนิติศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2526Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HQ792 .ม6 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HQ792 .ม6 (1).

ห้องสมุด:
ปัญหาการพัฒนาในสภาพการเมือง แปลโดย โครีน เฟื่องเกษม.

by เสน่ห์ จามริก, 2470- | โคริน เฟื่องเกษม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, สถาบันไทยคดีศึกษา คณะนิติศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2526Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HB73 ส7 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544