ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 2950 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
รายงานผลการสัมมนาสภาอาจารย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง "รูปแบบการบริหารมหาวิทยาลัยในอนาคต" / สภาอาจารย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

by การสัมมนาสภาอาจารย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เรื่อง รูปแบบการบริหารมหาวิทยาลัยในอนาคต (2537 : ประจวบคีรีขันธ์) | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สภาอาจารย์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สภา, 2537Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: LB2341.8 .ก65 (1).

ห้องสมุด:
สรุปกฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจและอุตสาหกรรม / สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย.

by สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สภา, 2536Availability: Available for loan (1)Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: KPT982.ก33 2536 ส43 (1).

ห้องสมุด:
หินอ่อนและหินแกรนิต / โดย สภาการเหมืองแร่.

by สภาการเหมืองแร่.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สภา, 2536Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD9621.ท92 ห63 (1).

ห้องสมุด:
เรื่องเร่งด่วนและปัญหาเศรษฐกิจสำคัญที่รัฐบาลควรเร่งดำเนินการแก้ไข / สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย.

by สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สภา, 2538Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD3616.ท93 ร84 (1).

ห้องสมุด:
วันข้าราชการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 3 กรกฎาคม 2533 / จัดทำโดย สภาข้าราชการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2533 ; บรรณาธิการ ยุวพร วิภาวีกุล.

by ยุวพร วิภาวีกุล | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สภาข้าราชการ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สภา, 2533Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: LG395.ก238 ว63 (1).

ห้องสมุด:
อนุสรณ์นายสุวิทย์ หวั่งหลี / จัดทำโดย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย, หอการค้าไทย, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.

by สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย | หอการค้าไทย | มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ : สภา], 2537Availability: Available for reference (2)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CT1548.ส683 อ34 (2). :

ห้องสมุด:
รายงานการศึกษาปัญหาหนี้สินเกษตรกร / จัดทำโดย คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้แทน.

by รัฐสภา. สภาผู้แทนราษฎร. คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สภา, 2532Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD1440 .ร63 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD1440 .ร63 (1).

ห้องสมุด:
ประมวลสรุปผลการสัมมนาเรื่อง หลักมนุษยธรรมกับสภากาชาดไทย / จัดโดยสภากาชาดไทย โดยความร่วมมือ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

by การสัมมนาเรื่อง หลักมนุษยธรรมกับสภากาชาดไทย ( 2533 : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) | สภากาชาดไทย | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิติศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สภา, 2533Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: BJ1533.ม3 ก64 (1).

ห้องสมุด:
บทความเศรษฐกิจและการค้าที่น่ารู้ปี 2526-2533 / [รวบรวมโดย] สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย.

by สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สภา, [2534?]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HC445 .บ33 (1).

ห้องสมุด:
รายงานผลการดำเนินงาน คณะทำงานการมีส่วนร่วม กระจายอำนาจ และสนับสนุนเครือข่าย (พ.ศ. 2548-2552) / สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

by สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สภา, [2552]Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745.ก55ก34 ร644 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1745.ก55ก34 ร644 (2).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน / สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์.

by สภาวิชาชีพบัญชี.

Edition: ปรับปรุง 2552.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สภา, [2552]-Availability: Available for loan (8)Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: 051/2554 2552 (8).

ห้องสมุด:
รายงานประจำปี / สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

by สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สภา, 2545-Availability: Available for loan (11)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2524.ก15 ท63 2554 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: KPT2524.ก15 ท63 2548 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2524.ก15 ท63 2545 (4), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: KPT2524.ก15 ท63 2545 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2013 418095 (2). Available for reference (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) Not for loanCall number: LAW KPT 2014 418095 (1).

ห้องสมุด:
แผนปฏิบัติการหลักของปฏิญญาเพื่อเด็ก : รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ 17-18 กรกฎาคม 2534 ณ หอประชุม สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ / [จัดโดย] สภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชน, สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม และประสานงานเยาวชนแห่งชาติ, สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี.

by การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องแผนปฏิบัติการหลักของปฏิญญาเพื่อเด็ก (2534 : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ) | สภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชน | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ | สำนักนายกรัฐมนตรี. สำนักงานปลัด.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ม.ป.ท.] : สภา, 2534Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HQ789 .ก6325 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HQ789 .ก6325 (1).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
คู่บ้านคู่คุณ / สภากรุงเทพมหานคร

by สภากรุงเทพมหานคร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สภา, [2548?]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: WB330 .ค736 (1).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
มาตรฐานการบัญชี / สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์.

by สภาวิชาชีพบัญชี.

Edition: ปรับปรุง 2552.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สภา, [2552]-Availability: Available for loan (52)Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: 551/23 2552 (52).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544