ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 42 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 1 (พ.ศ. 2544-2548) / คณะทำงานจัดทำหนังสือ ชุมพล พรประภา ... [และคนอื่น ๆ] ; ฝ่ายจัดทำและเตรียมข้อมูล กฤษณ์สัมพันธ์ เมนะสูต ... [และคนอื่น ๆ].

by สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | ชุมพล พรประภา | กฤษณ์สัมพันธ์ เมนะสูต.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, [2550?]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745.ก55ท6 ท63 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1745.ก55ท6 ท63 (1). Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG .ท64575ค56 (1).

ห้องสมุด:
รายงานการศึกษาการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนด้านการศึกษาภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง : รายงานฉบับสมบูรณ์ / [คณะผู้วิจัย นภาพร อติวานิชยพงศ์, ลำยอง เตียสกุล, จิรพรรณ สำเริงเรือง].

by นภาพร อติวานิชยพงศ์ | ลำยอง เตียสกุล | จิรพรรณ สำเริงเรือง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2551Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: LA1224.ก26 น463 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
มาตรการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม : รายงานการศึกษา / โดย คณะทำงานการเศรษฐกิจ การพาณิชย์และอุตสาหกรรม สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

by สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. คณะทำงานการเศรษฐกิจ การพาณิชย์ และอุตสาหกรรม | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ : สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ], 2546Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD2346.ท9 ม634 2546 (1).

ห้องสมุด:
โครงการศึกษาวิจัยการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานราชการไทย : กรณีศึกษา : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย : รายงานฉบับสมบูรณ์ / โดย วิเชียร ตันศิริคงคล หัวหน้าโครงการ ; ชัยยนต์ ประดิษฐ์ศิลป์ ... [และคนอื่นๆ] นักวิจัย.

by วิเชียร ตันศิริคงคล | ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์, 2500-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2548Availability: Available for loan (2)Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: PLSC JQ 2005 452092 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1745.ก55ฉ5 ว628 (1). Available for reference (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus In EditingCall number: PLSC JQ 2005 452092 (1).

ห้องสมุด:
โครงการวิจัยความคิดเห็นของประชาชนต่อหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าภายใต้หลักความรับผิดชอบร่วมกัน / สังศิต พิริยะรังสรรค์ ผู้อำนวยการโครงการ ; คณะผู้วิจัย ศิริเพ็ญ ศุภกาญจนกันติ ... [และคนอื่นๆ].

by สังศิต พิริยะรังสรรค์, 2494- | ศิริเพ็ญ ศุภกาญจนกันติ | Sungsidh Piriyarangsan, 1951- | Siripen Supakankunti | สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2547Other title: Population's opinion research of universal coverage assurance under mutual responsibilities.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: W275.JT3 ค9417 (1).

ห้องสมุด:
คอร์รัปชัน : ข้าราชการ นักการเมือง และนักธุรกิจ / สังศิต พิริยะรังสรรค์, นวลน้อย ตรีรัตน์, นพนันท์ วรรณเทพสกุล.

by สังศิต พิริยะรังสรรค์, 2494- | นวลน้อย ตรีรัตน์ | นพนันท์ วรรณเทพสกุล | สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. การสัมมนา (2547 : ชลบุรี).

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2547Other title: คอร์รัปชัน นักการเมือง ข้าราชการ และนักธุรกิจ.Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745.ก55ฉ5 ส613 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: JQ1745.ก55ฉ5 ส613 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1745.ก55ฉ5 ส613 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1745.ก55ฉ5 ส613 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1745.ก55ฉ5 ส613 (1).

ห้องสมุด:
การเจรจาจัดทำความตกลงเขตการค้าเสรีไทยและสหรัฐอเมริกา : ความเห็นและข้อเสนอแนะ / คณะทำงานวิชาการ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

by สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, [2550]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF2340.55 .ก563 (1). Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG316 (1).

ห้องสมุด:
สรุปการบรรยายพิเศษองค์ความรู้ในวงงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ / ผู้เรียบเรียง วัชรา ไชยสาร ... [และคนอื่น ๆ].

by วัชรา ไชยสาร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2550Availability: Available for loan (4)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2524 .ส47 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: KPT2524 .ส47 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: KPT2524 .ส47 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: KPT2524 .ส47 (1).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
การดำเนินธุรกิจหรือกิจการที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจในทางที่่กฎหมายถือว่าไม่ถูกต้อง : ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ / บรรณาธิการ อนันต์ เฉลิมชัย, เยาวลักษณ์ สุขวิวัฒนพร.

by อนันต์ เฉลิมชัย | เยาวลักษณ์ สุขวิวัฒนพร | สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2547Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ก6452566 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: DOC .ก6452566 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC .ก6452566 (1).

ห้องสมุด:
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (30 บาท รักษาทุกโรค) / บรรณาธิการ อนันต์ เฉลิมชัย, เยาวลักษณ์ สุขวิวัฒนพร.

by อนันต์ เฉลิมชัย | เยาวลักษณ์ สุขวิวัฒนพร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2547Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ห486 (2), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: DOC .ห486 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC .ห486 (1).

ห้องสมุด:
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

by สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2546Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ท72493ส46 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: DOC .ท72493ส46 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DOC .ท72493ส46 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC .ท72493ส46 (2).

ห้องสมุด:
แปลงสินทรัพย์ให้เป็นทุน : ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ / บรรณาธิการ อนันต์ เฉลิมชัย, เยาวลักษณ์ สุขวิวัฒนพร.

by อนันต์ เฉลิมชัย | เยาวลักษณ์ สุขวิวัฒนพร | สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2547Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ป842 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC .ป842 (1).

ห้องสมุด:
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ = National Economic and Social Advisory Council / บรรณาธิการ สุวัฒน์ ทองธนากุล.

by สุวัฒน์ ทองธนากุล, 2491-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, [2545?]Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745.ก55ท6 ส464 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: JQ1745.ก55ท6 ส464 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: JQ1745.ก55ท6 ส464 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1745.ก55ท6 ส464 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1745.ก55ท6 ส464 (2).

ห้องสมุด:
คู่มือการคำนวณระยะทางของภาคต่างๆ / เพทาย เพ็ญประยูร.

by เพทาย เพ็ญประยูร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ : สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ], 2548Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: G110.ท9 พ73 (1).

ห้องสมุด:
โครงการจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey) : ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ / บรรณาธิการ อนันต์ เฉลิมชัย, เยาวลักษณ์ สุขวิวัฒนพร.

by อนันต์ เฉลิมชัย | เยาวลักษณ์ สุขวิวัฒนพร | สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2547Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ค93524 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC .ค93524 (1).

ห้องสมุด:
99 คำถามกับสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ / บรรณาธิการ พรรณราย ขันธกิจ : เนื้อหาและรูปเล่ม โดย รัชฏพงศ์ เศรษฐวัฒน์.

by รัชฏพงศ์ เศรษฐวัฒน์ | พรรณราย ขันธกิจ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2546Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745.ก55ท6 ร622 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1745.ก55ท6 ร622 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1745.ก55ท6 ร622 (2).

ห้องสมุด:
ความเห็นและข้อเสนอแนะ 20 เรื่อง ของคณะทำงานศึกษาและอนุรักษ์แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำท่าจีน แม่น้ำแม่กลอง และแม่น้ำบางปะกง จากสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สู่นายกรัฐมนตรี พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร.

by คณะทำงานศึกษาและอนุรักษ์แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำท่าจีน แม่น้ำแม่กลอง และแม่น้ำบางปะกง | สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, [2548]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: TC513.ท9 ค363 (1).

ห้องสมุด:
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 : ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ / บรรณาธิการ อนันต์ เฉลิมชัย, เยาวลักษณ์ สุขวิวัฒนพร.

by อนันต์ เฉลิมชัย | เยาวลักษณ์ สุขวิวัฒนพร | สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2547Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ผ833418 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: DOC .ผ833418 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC .ผ833418 (1).

ห้องสมุด:
ปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ / บรรณาธิการ อนันต์ เฉลิมชัย, เยาวลักษณ์ สุขวิวัฒนพร.

by อนันต์ เฉลิมชัย | เยาวลักษณ์ สุขวิวัฒนพร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2547Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ป265 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC .ป265 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544