ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 25 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
ศักยภาพ สิทธิ และโอกาสของคนพิการ / สมพร เทพสิทธา.

by สมพร เทพสิทธา, 2468-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2542Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ส452ศ64 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DOC .ส452ศ64 (2).

ห้องสมุด:
พระพุทธศาสนาและประชาสังคมกับการป้องกันแก้ไขปัญหาจากสุรา / สมพร เทพสิทธา.

by สมพร เทพสิทธา, 2468- | การสัมมนาเรื่อง ลด ละ เลิกดื่มสุรา เพื่อแก้ปัญาเศรษฐกิจและสังคมไทย (2542 : ทำเนียบรัฐบาล).

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2542Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ส452พ43 (2).

ห้องสมุด:
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 พร้อมด้วยย่อข้อกฎหมายจาก คำพิพากษาฎีกา ตั้งแต่ พ.ศ. 2527 ถึง พ.ศ. 2542 / [รวบรวม]โดย ประภาศน์ อวยชัย.

by ประภาศน์ อวยชัย, 2467-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2542Availability: Available for loan (20)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT494 2542 .ป45 (4), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT494 2542 .ป45 (8), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT494 2542 .ป45 (8).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
ปัญหาคนพิการ / ณรงค์ ปฏิบัติสรกิจ ; แนวคิดและทิศทางของสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ในการสงเคราะห์คนพิการ / สมพร เทพสิทธา.

by ณรงค์ ปฏิบัติสรกิจ, 2478- | สมพร เทพสิทธา, 2468-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2536Availability: Available for loan (3)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC .ณ4213ป62 (3).

ห้องสมุด:
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 พร้อมด้วยย่อข้อกฎหมายจากคำพิพากษาฎีกาตั้งแต่ พ.ศ. 2527 ถึงปัจจุบัน / โดย ประภาศน์ อวยชัย.

by ประภาศน์ อวยชัย, 2467-.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2540Availability: Available for loan (12)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HF1382.7.บ7 ป45 2540 (6), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF1382.7.บ7 ป45 2540 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF1382.7.บ7 ป45 2540 (3).

ห้องสมุด:
การพัฒนาเศรษฐกิจตามอุดมการณ์แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง / โดย สมพร เทพสิทธา.

by สมพร เทพสิทธา, 2468-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2533Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC .ส452ก58 (1).

ห้องสมุด:
การพัฒนาสังคมในยุคโลกาภิวัตน์ / สมพร เทพสิทธา.

by สมพร เทพสิทธา, 2468-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2540Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HN700.565 .ส385 (1).

ห้องสมุด:
บทบาทขององค์การเอกชนในการป้องกันแก้ไขปัญหาเยาวชน / สมพร เทพสิทธา.

by สมพร เทพสิทธา, 2468-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2542Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ส452บ35 (2).

ห้องสมุด:
การพัฒนาหมู่บ้านตามอุดมการณ์ แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง / สมพร เทพสิทธา.

by สมพร เทพสิทธา, 2468-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2542Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HN700.592.พ6 ส347 (2).

ห้องสมุด:
ปัญหาชุมชนแออัด / โดย จรรยา พิทยาปรีชานนท์.

by จรรยา พิทยาปรีชานนท์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, 2536Availability: Available for loan (2)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: DOC .จ433ป62 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC .จ433ป62 (1).

ห้องสมุด:
ปัญหาเด็กและเยาวชน / โดย พิเศก โชไชย.

by พิเศก โชไชย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2536Availability: Available for loan (2)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: DOC .พ64715ป62 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC .พ64715ป62 (1).

ห้องสมุด:
อุดมการณ์แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง อุดมการณ์ของชาติ / สมพร เทพสิทธา.

by สมพร เทพสิทธา, 2468-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2539Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ส434อ73 (1).

ห้องสมุด:
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 4 พร้อมด้วยย่อข้อกฎหมาย จากคำพิพากษาฎีกา ตั้งแต่ พ.ศ. 2527 ถึงปัจจุบัน / [รวบรวม] โดย ประภาศน์ อวยชัย.

by ประภาศน์ อวยชัย, 2467-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2543Availability: Available for loan (10)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT636 .ป464 (4), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT636 .ป464 (4), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT636 .ป464 (2).

ห้องสมุด:
ยิ่งพัฒนายิ่งมีปัญหา ; พระพุทธศาสนากับปัญหายาเสพย์ติด ; ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับกฎหมายสวัสดิการสังคม / สมพร เทพสิทธา.

by สมพร เทพสิทธา, 2468-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2541Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ส452ย62 (2).

ห้องสมุด:
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 และวิกฤตเศรษฐกิจไทย ; วิกฤตความจนในสังคมไทย / โดย สมพร เทพสิทธา.

by สมพร เทพสิทธา, 2468-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2542Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: HC497.ท9ก44 ส44 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HC497.ท9ก44 ส44 (4), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HC497.ท9ก44 ส44 (2). Withdrawn (1).

ห้องสมุด:
แรงกระตุ้นนำสู่การกระทำผิดของเด็กและเยาวชน = Intrinsic motivation towards juvenile delinquency / คณะผู้วิจัย โสภา ชูพิกุลชัย ชปีลมันน์ ... [และคนอื่น ๆ].

by โสภา ชปีลมันน์ | สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2553 [2010]Other title: Intrinsic motivation towards juvenile delinquency.Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:
การศึกษาปัจจัยเกื้อหนุนทางสังคมต่อผู้ป่วยเอดส์ / โดย นิภา ส. ตุมรสุนทร, นงลักษณ์ เอมประดิษฐ์, เดชา สังขวรรณ.

by นิภา ตุมรสุนทร | นงลักษณ์ เอมประดิษฐ์, 2490- | เดชา สังขวรรณ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการศึกษาวิจัยปัญหาสังคม สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, 2541Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: WC503.7 .น675 (1), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WC503.7 .น675 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: WC503.7 .น675 (2).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544