ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 26 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
ล้านคันยานยนต์ไทยสู่เวทีโลก / คณะผู้จัดทำหนังสือ อดิศักดิ์ โรหิตะศุน ... [และคนอื่นๆ] = Thai auto : a one million milestone / editors, Adisak Rohitasune ... [et al.].

by ล้านคันยานยนต์ไทยสู่เวทีโลก (2548 : สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย) | อดิศักดิ์ โรหิตะศุน | Adisak Rohitasune | Thai auto : a one million milestone (2005 : Federation of Thai Industries).

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, [2548?]Other title: Thai auto : a one million milestone | จารึกประวัติศาสตร์อุตสาหกรรมยานยนต์ไทย.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD9710.ท92 ล63 (1).

ห้องสมุด:
จรรยาบรรณของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม.

by สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, 2542Availability: Available for loan (2)Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: DOC .จ444 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: DOC .จ444 (1).

ห้องสมุด:
การบริหารงานบุคคล [วีดิทัศน์] / อำนวยการผลิต ไพโรจน์ เกษแม่นกิจ. และ, เทคนิคและกลเม็ดในการสัมภาษณ์ / สร้างสรรค์-บท กัญจนา พูนผล ; กำกับสารคดี พงศ์ศักดิ์ นาคพงศ์ ; ควบคุมการผลิต วิสุนีย์ ธนาสุนทรสกุล ; อำนวยการผลิต มนัส สงวนดีกุล.

by ไพโรจน์ เกษแม่นกิจ | กัญจนา พูนผล | พงศ์ศักดิ์ นาคพงศ์ | วิสุนีย์ ธนาสุนทรสกุล | มนัส สงวนดีกุล | สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: กรุงเทพฯ : สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, [2546?]Availability: Available for reference (2)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG .ก6423 (2). :

ความรู้โลจิสติกส์เบื้องต้น = Logistics and supply chain thinking : หนทางแห่งความเป็นเลิศทางธุรกิจท่ามกลางกระแสแห่งความเปลี่ยนแปลง / โดย วิทยา สุหฤทดำรง.

by วิทยา สุหฤทดำรง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, 2550Other title: Logistics and supply chain thinking.Availability: Available for loan (1)Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HD38.5 .ว635 (1).

ห้องสมุด:
การบริหารสินค้าคงคลัง = Inventory management / โดย วิชัย รุ่งเรืองอนันต์.

by วิชัย รุ่งเรืองอนันต์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, 2550Other title: Inventory management.Availability: Available for loan (1)Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: TS160 .ว626 (1).

ห้องสมุด:
การประเมินผลการปฏิบัติงาน [วีดิทัศน์] / เกียรติก้อง คุ้มไพโรจน์ ผู้นำเสนอ ; ดำเนินการผลิตโดย ฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ [สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย] ; ควบคุมการผลิต เพ็ญพรรณ ตันติโชติเกียรติ ; อำนวยการผลิต ไพโรจน์ เกษแม่นกิจ.

by เกียรติก้อง คุ้มไพโรจน์ | เพ็ญพรรณ ตันติโชติเกียรติ | ไพโรจน์ เกษแม่นกิจ | สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย. ฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมและประชาสัมพันธ์.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: [กรุงเทพฯ] : สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, [2546?]Availability: Available for reference (5)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG .ก843ก64 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Not for loanCall number: CDG .ก843ก64 (2). :

5 ส. [วีดิทัศน์] / สร้างสรรค์-บท โฆษิต เกียรติสุต ; กำกับ-ลำดับภาพ พงศ์ศักดิ์ นาคพงศ์ ; ผลิตโดย บริษัทแพลทตินัม อิมเมจ จำกัด ; ควบคุมการผลิต เพ็ญพรรณ ตันติโชติเกียรติ ; อำนวยการผลิต มนัส สงวนดีกุล.

by โฆษิต เกียรติสุต | พงศ์ศักดิ์ นาคพงศ์ | เพ็ญพรรณ ตันติโชติเกียรติ | มนัส สงวนดีกุล | บริษัทแพลทตินัม อิมเมจ | สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: กรุงเทพฯ : สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, [2546?]Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG .ก126 (1). :

ครบรอบ 15 ปี 13 มกราคม 2538 กลุ่มบุคคล กลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้า สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย.

by ทัศน์พงษ์ สกุลคู | บรรจบ ศรีสุข | วีระวัฒน์ ปันนิตามัย | สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, 2538Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1279 .ค43 (1).

ห้องสมุด:
การบริหารคลังสินค้า / โดย อธิศานต์ วายุภาพ.

by อธิศานต์ วายุภาพ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, 2550Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5485 .อ365 (1).

ห้องสมุด:
คู่มือวินิจฉัยความสามารถด้านโลจิสติกส์ของผู้ประกอบการธุรกิจ (ฉบับก้าวหน้า) / ผู้แต่ง รุธิร์ พนมยงค์และคณะ.

by รุธิร์ พนมยงค์, 2510- | สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย | สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, 2550Availability: : Withdrawn (1).

ห้องสมุด:
การทำงานเป็นทีม [วีดิทัศน์] / ทีมงานผลิต พัชรีย์ เส้งคำ ... [และคนอื่นๆ] ; ผลิตโดย VISTA Frame ; อำนวยการผลิต ไพโรจน์ เกษแม่นกิจ.

by พัชรีย์ เส้งคำ | ไพโรจน์ เกษแม่นกิจ | บริษัทวิสต้า เฟรม | สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: กรุงเทพฯ : สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, [2546?]Availability: Available for reference (2)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG .ก64227 (2). :

การนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในงานด้านโลจิสติกส์ / โดย ณัฐพล อารีรัชชกุล.

by ณัฐพล อารีรัชชกุล | สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, 2550 [2007]Availability: Available for loan (1)Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: 051/2552 (1).

ห้องสมุด:
การจัดจ้างด้านโลจิสติกส์ = Logistics outsourcing / โดย วัชรพล สุขโหตุ.

by วัชรพล สุขโหตุ | สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, 2550 [2007]Other title: Logistics outsourcing.Availability: Available for loan (1)Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: 052/2552 (1).

ห้องสมุด:
การบริหารการขนส่ง / โดย วัชรพล สุขโหตุ.

by วัชรพล สุขโหตุ | สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, 2550 [2007]Availability: Available for loan (1)Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: 055/2552 (1).

ห้องสมุด:
บทบาทของประเทศไทยบนบริบทการเปลี่ยนแปลงประเทศพม่า = Thailand's role over the change of Myanmar / เขียนและเรียบเรียงโดย ธนิต โสรัตน์.

by ธนิต โสรัตน์ | สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, 2555 [2012]Other title: Thailand's role over the change of Myanmar.Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1586.7.ฮ4ท9 ธ363 2555 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF1586.7.ฮ4ท9 ธ363 2555 (1).

ห้องสมุด:
แนวทางการจัดการสารอินทรีย์ระเหย = Volatile organic compounds (VOCs) management guideline / เขียนและเรียบเรียงเนื้อหาโดย วราวุธ เสือดี.

by วราวุธ เสือดี | สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย. กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, 2555 [2012]Other title: Volatile organic compounds (VOCs) management guideline.Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: TD885.5.อ63 ว465 2555 (2).

ห้องสมุด:
อุตสาหกรรมกับปัญหาสิ่งแวดล้อมในอนาคต / เรียบเรียงโดย สราวุธ ชโยวรรณ.

by สราวุธ ชโยวรรณ | สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย. โครงการการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, 2534Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: TD187.5.ท9 ส46 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: TD187.5.ท9 ส46 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: TD187.5.ท9 ส46 (1).

ห้องสมุด:
คู่มือแนะนำแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพของบริการด้านโลจิสติกส์สำหรับ SMEs (ฉบับร่าง) / ผู้แต่ง, คำนาย อภิปรัชญาสกุล.

by คำนาย อภิปรัชญาสกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2550Availability: Available for loan (1)Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HD38.5 .ค625 (1).

ห้องสมุด:
คู่มือแนะนำแนวทางในการพัฒนาขีดความสามารถด้านโลจิสติกส์ สำหรับ SMEs (ฉบับร่าง) / ผู้แต่ง คำนาย อภิปรัชญาสกุล.

by คำนาย อภิปรัชญาสกุล | สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย | สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2550 [2007]Availability: Available for loan (1)Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HD38.5 .ค626 2550 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544