ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 2717 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
รวมเล่มกฎหมายชุดผู้ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ / จัดทำโดย สมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์.

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | สมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สมาคม, 2538Availability: Available for loan (5)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT683 .ก28 2538 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT683 .ก28 2538 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: KPT683 .ก28 2538 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT683 .ก28 2538 (1). Available for reference (6)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: KPT683 .ก28 2538 (2), Sanya Dharmasakti Library Not for loanCall number: KPT683 .ก28 2538 (2), Professor Sangvian Indaravijaya Library Not for loanCall number: KPT683 .ก28 2538 (2).

ห้องสมุด:
การสัมมนาสื่อมวลชนไทย-ลาวกับบทบาทในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ไทย-ลาว / จัดโดย สมาคมไทย-ลาว ร่วมกับ กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ.

by การสัมมนาสื่อมวลชนไทย-ลาวกับบทบาทในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ไทย-ลาว (2540 : อุดรธานี) | สมาคมไทย-ลาว | กรมสารนิเทศ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สมาคม, 2540Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ก6655ก64 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DOC .ก6655ก64 (1).

ห้องสมุด:
สรุปข้อมูลและประเด็นการซักถาม ต่อโครงการรถไฟฟ้ามหานคร / รวบรวมโดย สมาคมสร้างสรรค์ไทย.

by การประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อโครงการรถไฟฟ้าขององค์การรถไฟฟ้า มหานคร ระยะแรก (2537) | สมาคมสร้างสรรค์ไทย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สมาคม, 2537Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HE5080.5.ท9 ก64 (1).

ห้องสมุด:
มาตรฐานการบัญชี : รวมเล่ม ฉบับที่ 1-31 / สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย.

by สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สมาคม, 2540Availability: Available for loan (1)Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF5657 .ส44 2540 (1).

ห้องสมุด:
Japanese for busy people ฉบับภาษาไทย / โดยสมาคมการสอน ภาษาญี่ปุ่น ; ผู้แปล ตรีทิพย์ รัตนไพศาล, สมจิตร์ สิริรัตนวิทย์.

by ตรีทิพย์ รัตนไพศาล | สมจิตร์ สิริรัตนวิทย์ | สมาคมการสอนภาษาญี่ปุ่น.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สมาคม, 2539-Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: PL539.5.ท9 จ73 (4).

ห้องสมุด:
สรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหาร ชุดที่ 8 ปี พ.ศ. 2533-2535 / สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย ; คณะผู้จัดทำ กันยา สุวรรณแสง ... [และคนอื่นๆ].

by สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย | กันยา สุวรรณแสง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สมาคม, 2535Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5381.ก1 ส46 (1).

ห้องสมุด:
เรื่องน่ารุ้เกี่ยวกับสหประชาชาติ / สมาคมสหประชาชาติแห่งประเทศไทย กระทรวงการต่างประเทศ.

by สมาคมสหประชาชาติแห่งประเทศไทย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สมาคม, 2533Availability: Available for loan (1)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JX1977 .ร83 (1).

ห้องสมุด:
วันช่างภาพ / สมาคมช่างภาพสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย.

by สมาคมช่างภาพสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สมาคม, [2540?]-Other title: วันช่างภาพสื่อมวลชนยอดเยี่ยม.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: TR113.ท9 ส462 2546 (1).

ห้องสมุด:
สังคมศาสตร์ปริทัศน์ฉบับพิเศษ 4 พุทธศาสนากับสังคมไทย.

by สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, สมาคม, 2509Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ7210.ส6 ส6 (2).

ห้องสมุด:
มาตรฐานการสอบบัญชีภาครัฐ / สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย.

by สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สมาคม, 2541Availability: Available for loan (4)Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: DOC .น632ม65 (4).

ห้องสมุด:
ทิศทางของสมาคมนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในทศวรรษที่ 3 : การสัมมนา ระหว่างวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2538 ณ โรงแรม โกลเดนวัลเล่รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา / โดย สมาคมนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมัยที่ 10 ; คณะทำงาน สุขสันต์ จิรจริยาเวช ... [และคนอื่นๆ].

by การสัมมนาเรื่อง "ทิศทางของสมาคมนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในทศวรรษที่ 3" (2538 : นครราชสีมา) | สุขสันต์ จิรจริยาเวช | สมาคมนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สมาคม, 2538Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: DOC .ก66524ท65 (1).

ห้องสมุด:
คู่มือรณรงค์ป้องกันปัญหาจากสุรา / จัดทำโดย สมาคมป้องกันปัญหาจากสุราแห่งประเทศไทย ; ศรีวงศ์ หะมานนท์ ผู้รวบรวม.

by ศรีวงศ์ หะวานนท์, 2473- | สมาคมป้องกันปัญหาจากสุราแห่งประเทศไทย.

Edition: ฉบับปรับปรุงใหม่.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สมาคม, [2543?]Availability: Available for loan (2)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: HV5047 .ค74 2543 (2).

ห้องสมุด:
พิษวิทยาทางอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม : การประชุมวิชาการประจำปี 2531 ของสมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย วันที่ 19-20 กรกฎาคม พ.ศ. 2531 ห้องประชุมสอง อาคารสถาบันสอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / จัดโดย สมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย ร่วมกับสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

by สมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย. การประชุมวิชาการ (2531 : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) | สมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สมาคม, 2531Availability: Available for loan (1)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: QV600 .พ655 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544