ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 13 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
ชุมนุมนิพนธ์.

by พิทยลาภพฤฒิยากร, กรมหมื่น, 2428-2517.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, สมาคมสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย, 2507Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: PL4209.พ58 ช7 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: PL4209.พ58 ช7 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: PL4209.พ58 ช7 (3).

ห้องสมุด:
ความมั่นคงแห่งชาติกับการบริหารการป้องกันประเทศ / โดย พล.อ. สายหยุด เกิดผล.

by สายหยุด เกิดผล, พล.อ, 2465-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สมาคมสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย, 2529Availability: Available for loan (2)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: 007/32 (2).

ห้องสมุด:
ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมของเศรษฐกิจการทำสวนยางของชาวบ้านใน จังหวัดชายแดนภาคใต้.

by พัทยา สายหู.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, สมาคมสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย, 2521Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HC .พ6 (2).

ห้องสมุด:
รายงานเรื่อง การปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม / ชัยอนันต์ สมุทวณิช.

by ชัยอนันต์ สมุทวณิช, 2487-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สมาคมสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย, 2530Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: 392/31 (1).

ห้องสมุด:
พรมแดนแห่งความรู้ รวมบทความของศิษยานุศิษย์ของพระยาอนุมานราชธน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3 แก้ไขปรับปรุงใหม่.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, สมาคมสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย, 2515Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: PL4215 .พ4 (2).

ห้องสมุด:
ทฤษฎีการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์.

by ยุพา วงศ์ไชย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย, 2520Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HV31 .ย7 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
ปัญหาสังคม : งานที่ท้าทายนักสังคมสงเคราะห์.

by นิคม จันทรวิทุร, 2468-2544.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย, 2528Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: HN700.565 .น6 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HN700.565 .น6 (3).

ห้องสมุด:
สถาบันครอบครัว : มุมมองของนักสวัสดิการสังคม / ศศิพัฒน์ ยอดเพชร บรรณาธิการ.

by ศศิพัฒน์ ยอดเพชร, 2490-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย, [2540?]Availability: : Checked out (2).

ห้องสมุด:
การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์.

by ยุพา วงศ์ไชย | จิตติมา โสภารัตน์ | ณัฐไชย ตันติสุข | ลักขณา เสถียรสวัสดิ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย, 2519Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: HV13 .ย7 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HV13 .ย7 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
สารานุกรมทางสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ = Encyclopedia of social work : ฉบับทดลองใช้ / จัดทำโดย คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, สาขาสังคมสงเคราะห์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; บรรณาธิการ ยุพา วงศ์ไชย, ทิพาภรณ์ โพธิ์ถวิล.

by ยุพา วงศ์ไชย | ทิพาภรณ์ โพธิ์ถวิล | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย, 2542Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: HV12 .ส64 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HV12 .ส64 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HV12 .ส64 (5).

ห้องสมุด:
แนะนำระบบศาลของสหรัฐอเมริกา แปลโดย ดำรง ธรรมารักษ์และสมโชค เจริญลาภ.

by ไคลน์, แฟนนี่ เจ | ดำรง ธรรมารักษ์ | สมโชค เจริญลาภ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, โรงพิมพ์ของสมาคมสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย, 2514Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: JK1521 .ค9 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: JK1521 .ค9 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JK1521 .ค9 (2).

ห้องสมุด:
ศาสตร์ทางสังคมสงเคราะห์ บรรณาธิการโดย ทัศนีย์ ไทยาภิรมย์ และคนอื่นๆ.

by ทัศนีย์ ลักขณาภิชนชัช, 2491- | อัจฉรา พุมอาภรณ์ | หฤทัย สุขแสง | นงลักษณ์ เทพสวัสดิ์, 2488- | สายจิตร สิงหเสนี.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, คณะอนุกรรมการวิชาการ สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย, 2524Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HV13 .ท6 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HV13 .ท6 (1).

ห้องสมุด:
วิธีการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์เพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชน = Social work treatment with children / บรรณาธิการ อัญมณี บูรณกานนท์, จิราลักษณ์ จงสถิตมั่น, นันทภรณ์ เอี่ยมวนานนทชัย.

by อัญมณี บูรณกานนท์, 2501- | จิราลักษณ์ จงสถิตมั่น | นันทภรณ์ เอี่ยมวนานนทชัย | สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554 [2011]Other title: Social work treatment with children.Availability: Available for loan (4)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HV713 .ว636 2554 (3), Pridi Banomyong LibraryCall number: HV713 .ว636 2554 (1). Checked out (2).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544