ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

ผลการค้นหาของคุณมี 2645 รายการ บอกรับการค้นหานี้

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
|
ไม่มีชื่อเรื่อง , ศัพท์น่ารู้ ดูจากภาพ ไทย-[นิฮงโกะ]-English /   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2552 . 6, 250 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ไม่พบรายการใดๆ:

ห้องสมุด:
1 ทศวรรษสมาคมจดหมายเหตุสยาม 500 ปีความสัมพันธ์สยาม ประเทศไทย โปรตุเกส /   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : สมาคม, 2555 . 191 หน้า : , จดหมายข่าวสมาคมจดหมายเหตุสยาม ฉบับที่ 7 ก.ค. 2554-มิ.ย. 2555. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [DS575.5.ป9 ก12 2555] (1),

ห้องสมุด:
10 ปี สมาคมส่งเสริมมนุษยสัมพันธ์และศิลปการพูด.   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : สมาคม, 2534 . 172 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [AS494.ส23 ส23] (1), ฉบับพิมพ์ที่เสียหาย (1),

ห้องสมุด:
100 คำถาม-คำตอบ เมื่อมีปัญหา ISO 9000 / โดย ฮากิวารา, มัทสุยูกิ. | Hagiwara, Mutsuyuki. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : ส่วนวารสารวิชาการ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2544 . 200 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [TS156.6 .ฮ62] (3),

ห้องสมุด:
100 เครื่องมือนักบริหารสมัยใหม่ / โดย วรภัทร์ ภู่เจริญ, การพิมพ์: กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2543 . ก-ค, 190 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Sangvian Indaravijaya Library General Stacks [HD31 .ว44 2543] (1), Professor Direk Jayanama Library General Stacks [HD31 .ว44 2543] (2), Pridi Banomyong Library General Stacks [HD31 .ว44 2543] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [HD31 .ว44 2543] (2),

ห้องสมุด:
100 ถาม-ตอบ 5 ส ยุค IMF / โดย นิยม ดีสวัสดิ์มงคล. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : ส่วนตำราสนับสนุนเทคนิคอุตสาหกรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2542 . 283 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [HD70.ญ6 น64 2542] (2),

ห้องสมุด:
100 แนวคิดและเทคนิคพิชิตต้นทุนแบบรวบยอด / โดย ซึงิยามะ, โคอิจิ. | Sugiyama, Koichi. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2545 . 204 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Sangvian Indaravijaya Library General Stacks [HD47.3 .ซ62] (2), Pridi Banomyong Library General Stacks [HD47.3 .ซ62] (2),

ห้องสมุด:
100 ปี 4 นักเขียนไทย /   การพิมพ์: สมุทรปราการ : สมาคม, 2548 . 207, 16 หน้า : , ฉบับพิเศษของวารสารชื่อ: นักเขียน. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [PL4201 .ก12] (1),

ห้องสมุด:
100 ปี กุหลาบ สายประดิษฐ์ อุดมการณ์ไม่มีวันตาย /   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย, 2548 . 126 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Faculty of Journalism and Mass Communication Library Circulation Counter [DOC .ก1725] (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Circulation Counter [DOC .ก1725] (2), Thammasat Library, Pattaya Campus Circulation Counter [DOC .ก1725] (1), Pridi Banomyong Library Circulation Counter [DOC .ก1725] (3),

ห้องสมุด:
100 ปี พระราชสมัญญานาม พระปิยมหาราชกับการศึกษาไทย /   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : สมาคม, 2551 . 224 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [DS570.3.จ7 ก117 2551] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [HIST DS 2008 567214] (1),

ห้องสมุด:
100 ปี เภสัชจุฬา 100 ศิษย์เก่าดีเด่น /   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : สมาคมนิสิตเก่าคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556 . 289 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Nongyao Chaiseri Library General Stacks [MED WZ 2013 653307] (2), Pridi Banomyong Library General Stacks [MED WZ 2013 653307] (2),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
100 ปี เสด็จประพาสยุโรป ในรัชกาลที่ 5 2440-2540 /   การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สยามสมาคม, 2540 . 149 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library Charnvit Kasetsiri Room [HIST DS 1997 256929] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [DS570.3.จ7 ก12] (2),

ห้องสมุด:
100 ปี เหรียญกีฬาไทย /   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : สมาคมเหรียญที่ระลึกไทย, 2557 . 179, 5 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [NUMIS CJ 2014 642868] (2),

ห้องสมุด:
100 ปี แห่งวันพระบรมราชสมภพพระผู้ทรงวางรากฐานแห่งระบบ ข้าราชการพลเรือน.   การพิมพ์: กรุงเทพฯ, สมาคมส่งเสริมการพัฒนาจิตใจและคุณธรรม สำนักงาน ก.พ., 2536 . 68 หน้า. , วารสารราย 3 เดือน ฉบับปฐมฤกษ์. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [JQ1746.ฮ13ว6 ค44] (1),

ห้องสมุด:
111 ปี กรีฑาไทย 60 ปี สมาคมกรีฑาฯ = , A 111-year celebration of Thai athletics 1897-2008 /   การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สมาคม, 2551 . 136 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [GV663.ท9 ก44 2551] (1),

ห้องสมุด:
12 CEOs : , 12 benchmarks 12 ทางเลือกแนวบริหารเชิงกลยุทธ์ /   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย, 2547 . 98 หน้า : , ฉบับพิเศษของวารสารชื่อ วารสารบริหารฅน. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [HD38.25 .ก13] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [HD38.25 .ก13] (1),

ห้องสมุด:
12 เดือนในญี่ปุ่น /   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี่ (ไทย-ญี่ปุ่น), 2538 . 120 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [PL539.15.ญ6 ก15] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [PL539.15.ญ6 ก15] (1),

ห้องสมุด:
15th anniversary สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย = , 15th anniversary Thai Valuers Association /   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : สมาคม, 2555 . 150 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library (Econ.) General Stacks [HG4028.ป4 น623 2555] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [HG4028.ป4 น623 2555] (1),

ห้องสมุด:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455