ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 60 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
รวมมติ ค.ร.ม. มติ ก.พ. และระเบียบเกี่ยวกับวินัยข้าราชการพลเรือน.

by สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 9, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สวัสดิการสำนักงาน ก.พ., 2544Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: JQ1746.ฮ13 ว64 2544 (1).

ห้องสมุด:
ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2517 ; และ, ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 / สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.

by สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 15, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สวัสดิการสำนักงาน ก.พ., 2552Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2490.ก292517ก52 2552 (2).

ห้องสมุด:
คู่มือการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน / สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.

by สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สวัสดิการสำนักงาน ก.พ., 2552Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1746.ฮ13บ7 ค74 (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1746.ฮ13บ7 ค74 (2).

ห้องสมุด:
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ. 2547 พร้อมคำอธิบายและคำถาม-คำตอบ.

by สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.

Edition: ฉบับแก้ไขปรับปรุง ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สวัสดิการสำนักงาน ก.พ., 2552Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2978.4 .ร63 2552 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2978.4 .ร63 2552 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2978.4 .ร63 2552 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2535.

by สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สวัสดิการสำนักงาน ก.พ., 2535Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: JQ1746.ก2 ค64 (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2535 แก้ไขปรับปรุงโดยระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2539.

by สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.

Edition: [พิมพ์ครั้งที่ 5, แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สวัสดิการสำนักงาน ก.พ., 2543Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1746.ก2 ค64 2543 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: JQ1746.ก2 ค64 2543 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1746.ก2 ค64 2543 (2).

ห้องสมุด:
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ. 2547 พร้อมคำอธิบายและคำถาม-คำตอบ ฉบับแก้ไขปรับปรุง พ.ศ. 2547.

by สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สวัสดิการสำนักงาน ก.พ., 2547Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2978.4 .ร63 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2978.4 .ร63 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: KPT2978.4 .ร63 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2978.4 .ร63 (2).

ห้องสมุด:
ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2517.

by สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.

Edition: [พิมพ์ครั้งที่ 8].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สวัสดิการสำนักงาน ก.พ., 2541Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2490.ก292517ก52 2541 (1).

ห้องสมุด:
กฎหมายลำดับรอง ออกตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ฉบับที่ 1 (มกราคม 2551-ตุลาคม 2552) / สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.

by สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สวัสดิการสำนักงาน ก.พ., 2552Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2970.ก352551 ก65 (1).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
รวมกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการ / [รวบรวมโดย] สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สวัสดิการสำนักงาน ก.พ., 2545Availability: Available for loan (4)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2713.8 2545 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2713.8 2545 (3).

ห้องสมุด:
รวมกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ / [รวบรวมโดย] สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สวัสดิการสำนักงาน ก.พ., 2544Availability: Available for loan (3)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2713.8 2544ข (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2713.8 2544ข (2).

ห้องสมุด:
รวมกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน / [รวบรวมโดย] สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สวัสดิการสำนักงาน ก.พ., 2544Availability: Available for loan (3)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2713.8 2544 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2713.8 2544 (2).

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎ ก.พ. ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) การเลื่อนขั้นเงินเดือน / กองกฎหมายและระเบียบ สำนักงาน ก.พ.

by สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน. กองกฎหมายและระเบียบ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สวัสดิการสำนักงาน ก.พ., 2540Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1746.ฮ13ง7 ค65 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1746.ฮ13ง7 ค65 (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2506 และภาคผนวกประกอบด้วยความรู้ในการร่างโต้ตอบหนังสือราชการ... ตามหลักสูตรข้าราชการพลเรือนชั้นจัตวาและชั้นตรี.

by บุญชู เจนพนัส.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2 แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, บริการสวัสดิการ ก.พ. สำนักงาน ก.พ., 2511Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5721 .บ7 2511 (1).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล.

by สมาน รังสิโยกฤษฏ์, 2480-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, สวัสดิการสำนักงาน ก.พ. สำนักงาน ก.พ., 2522Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: JF1358 .ส45 (2).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544