ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 43 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
ประเด็นข้อกฎหมายที่สำคัญจากที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด พ.ศ. 2545 / โภคิน พลกุล.

by โภคิน พลกุล, 2495-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สวัสดิการสำนักงานศาลปกครอง, 2546Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2785 .ภ926 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2785 .ภ926 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2785 .ภ926 (2).

ห้องสมุด:
ประมวลกฎหมายในกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง (ข้อมูล ณ 1 เมษายน 2546) / [รวบรวมโดย] อักขราทร จุฬารัตน.

by อักขราทร จุฬารัตน, 2483-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สวัสดิการสำนักงานศาลปกครอง, 2546Availability: Available for loan (5)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2714.7 2546 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2714.7 2546 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2714.7 2546 (2).

ห้องสมุด:
หลักกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง / โดย บุญอนันต์ วรรณพานิชย์.

by บุญอนันต์ วรรณพานิชย์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สวัสดิการสำนักงานศาลปกครอง, 2544Availability: Available for loan (9)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2764 .บ725 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2764 .บ725 (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2764 .บ725 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: KPT2764 .บ725 (1).

ห้องสมุด:
สรุปย่อคำวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. 2544-พ.ศ. 2545.

by สวัสดิการสำนักงานศาลปกครอง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สวัสดิการสำนักงานศาลปกครอง, 2546Availability: Available for loan (4)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2810.ก49 2546 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2810.ก49 2546 (2).

ห้องสมุด:
พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 = Arbitration Act B.E. 2545 (2002) : พร้อมทั้งคำสั่งศาลปกครองสูงสุด และคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลที่เกี่ยวข้อง / [แปลเป็นภาษาอังกฤษโดย] รัชดาพร นิ่มพงษ์ศักดิ์.

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | รัชดาพร นิ่มพงษ์ศักดิ์, 2511-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สวัสดิการสำนักงานศาลปกครอง, 2546Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1829.ก312545ก4 2546 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1829.ก312545ก4 2546 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1829.ก312545ก4 2546 (2).

ห้องสมุด:
รวมย่อคำสั่งศาลปกครองสูงสุด / สำนักงานศาลปกครอง.

by ศาลปกครอง.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สวัสดิการสำนักงานศาลปกครอง, [2545?]-Availability: Available for loan (20)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2764.ก48 ศ64 2545 (6), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2764.ก48 ศ64 2545 (12), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: KPT2764.ก48 ศ64 2545 ล. 2 (2).

ห้องสมุด:
กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และกฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ : รวมทั้งสรุปความเห็นคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง.

by สวัสดิการสำนักงานศาลปกครอง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สวัสดิการสำนักงานศาลปกครอง, 2546Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2714.7 2546ก (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2714.7 2546ก (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2714.7 2546ก (1).

ห้องสมุด:
คดีปกครองเกี่ยวกับคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท.

by สวัสดิการสำนักงานศาลปกครอง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สวัสดิการสำนักงานศาลปกครอง, 2546Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2735 .ค363 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2735 .ค363 (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2735 .ค363 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2735 .ค363 (2).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
คดีการสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ฉบับสมบูรณ์).

by สวัสดิการสำนักงานศาลปกครอง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สวัสดิการสำนักงานศาลปกครอง, 2546Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3492.3 .ค362 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3492.3 .ค362 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3492.3 .ค362 (2).

ห้องสมุด:
สาระน่ารู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 / วิชญ์ชัย ธรรมประดิษฐ์.

by วิชญ์ชัย ธรรมประดิษฐ์, 2505-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สวัสดิการสำนักงานศาลปกครอง, [2544?]Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2840 .ว623 (1).

ห้องสมุด:
สาระน่ารู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 / กิตดนัย ธรมธัช.

by กิตดนัย ธรมธัช.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สวัสดิการสำนักงานศาลปกครอง, [2543?]Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2732 .ก96 (1).

ห้องสมุด:
สาระสำคัญของกฎหมายว่าด้วยศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง / โดย โภคิน พลกุล.

by โภคิน พลกุล, 2495-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สวัสดิการสำนักงานศาลปกครอง, 2544Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2764 .ภ92 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2764 .ภ92 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: KPT2764 .ภ92 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2764 .ภ92 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
จรรยาบรรณของตุลาการศาลปกครอง : รายงานการวิจัย / ธงทอง จันทรางศุ, ศารทูล สันติวาสะ, มานิตย์ จุมปา.

by ธงทอง จันทรางศุ, 2498- | ศารทูล สันติวาสะ | มานิตย์ จุมปา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สวัสดิการสำนักงานศาลปกครอง, 2546Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1614 .ธ235 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1614 .ธ235 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1614 .ธ235 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1614 .ธ235 (2).

ห้องสมุด:
คำอธิบายวิธีพิจารณาคดีปกครอง พร้อมทั้งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการ ในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) / โดย อัครวิทย์ สุมาวงศ์.

by อัครวิทย์ สุมาวงศ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สวัสดิการสำนักงานศาลปกครอง, 2544Availability: Available for loan (5)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2764 .อ62 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2764 .อ62 (2).

ห้องสมุด:
สาระน่ารู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 / ชาญชัย แสวงศักดิ์.

by ชาญชัย แสวงศักดิ์, 2494-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สวัสดิการสำนักงานศาลปกครอง, [2544?]Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2764 .ช627 (1).

ห้องสมุด:
รวมกฎหมาย : พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 และ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 พร้อมทั้งกฎและระเบียบที่เกี่ยวข้อง.

by สวัสดิการสำนักงานศาลปกครอง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สวัสดิการสำนักงานศาลปกครอง, 2544Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2840 .ร54 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2840 .ร54 (2).

ห้องสมุด:
ข้อเท็จจริงคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญในประเด็น "หน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองต้องอยู่ในบังคับบัญชาหรือกำกับดูแลของรัฐบาลหรือไม่" : กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ง / คณะผู้จัดทำ ธรรมรังสี วรรณโก ... [และคนอื่นๆ].

by ธรรมรังสี วรรณโก.

Material type: Text Text; Format: print regular print Publication: กรุงเทพฯ : สวัสดิการสำนักงานศาลปกครอง, 2547Availability: Available for loan (12)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2764 .ข574 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2764 .ข574 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2764 .ข574 (5), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2764 .ข574 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: KPT2764 .ข574 (1).

ห้องสมุด:
รวมความเห็นคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและคณะกรรมการกฤษฎีกาตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 / [รวบรวมโดย] สวัสดิการสำนักงานศาลปกครอง.

by คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง | คณะกรรมการกฤษฎีกา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สวัสดิการสำนักงานศาลปกครอง, 2547Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2730.ก49 2547 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2730.ก49 2547 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2730.ก49 2547 (2).

ห้องสมุด:
คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 52/2546 เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของศาลปกครองและคณะกรรมการการเลือกตั้ง / โดย สวัสดิการสำนักงานศาลปกครอง ; คณะผู้จัดทำ ธรรมรังสี วรรณโก ... [และคนอื่นๆ].

by ธรรมรังสี วรรณโก | สวัสดิการสำนักงานศาลปกครอง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สวัสดิการสำนักงานศาลปกครอง, 2547Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2764.ก49 ค656 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: KPT2764.ก49 ค656 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: KPT2764.ก49 ค656 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2764.ก49 ค656 (2).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544