ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 9 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
การแต่งกายประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ / คณะทำงาน นัที เปรมรัศมี ... [และคนอื่นๆ] ; ถ่ายภาพ ประสิทธิ์ อวยพรรุ่งรัตน์.

by นัที เปรมรัศมี | ประสิทธิ์ อวยพรรุ่งรัตน์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สวัสดิการสำนักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรี, 2542Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: CR6080.ก2 ก58 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: CR6080.ก2 ก58 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: CR6080.ก2 ก58 (1). Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CR6080.ก2 ก58 (1).

ห้องสมุด:
รวมข้อปฏิบัติการใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติ กฎหมายว่าด้วยธง ฉบับสมบูรณ์ / จัดทำโดย สวัสดิการสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี.

by สวัสดิการสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สวัสดิการสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2546Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT100 .ร542 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT100 .ร542 (1).

ห้องสมุด:
ถาม-ตอบเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีในการบริหารงานทั่วไปและการบริหารงานบุคคล / คณะทำงานจัดทำหนังสือ สมบุญ สังขกุญชร ... [และคนอื่นๆ].

by สมบุญ สังขกุญชร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สวัสดิการสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2546Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1746.ฮ1 ถ64 (1).

ห้องสมุด:
แนวทางปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีในการจัดซื้อจัดจ้าง / คณะทำงานจัดทำหนังสือ อนุรักษ์ รักเกื้อ ... [และคนอื่นๆ].

by อนุรักษ์ รักเกื้อ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สวัสดิการสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2546Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: JF1525.พ6 น753 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JF1525.พ6 น753 (1).

ห้องสมุด:
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ; พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ; พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ; บทความ : เรื่อง การปฏิรูประบบราชการ โดย เลขาธิการคณะรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม).

by วิษณุ เครืองาม, 2494-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สวัสดิการสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2545Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2860.ก28 2545ก (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2860.ก28 2545ก (3), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: KPT2860.ก28 2545ก (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2860.ก28 2545ก (2).

ห้องสมุด:
กฎหมายปฏิรูประบบราชการ ; บทความ: การปฏิรูประบบราชการ [แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์] / จัดทำโดย สวัสดิการสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี.

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | สวัสดิการสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication: [กรุงเทพฯ] : สวัสดิการสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, [2546?]Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG .ท92ก25 (1). :

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย.

by ไทย. รัฐธรรมนูญ | สวัสดิการสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [กรุงเทพฯ] : สวัสดิการ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, [2540?] [1997?]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: LAW KPT 1997 670063 (1).

ห้องสมุด:
พระราชบัญญัติระเบียบราชการพลเรือน พ.ศ. 2535.

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ฝ่ายสวัสดิการ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2535Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1746.ก2 ท94 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1746.ก2 ท94 (1).

ห้องสมุด:
Ratthammanūn hǣng Rātchaʻānāčhak Thai Phutthasakkarāt 2534 kǣkhai phœ̄mtœ̄m (chabap thī 5) Phutthasakkarāt 2538 / รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พุทธศักราช 2538 / จัดพิมพ์โดย สวัสดิการ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี.

Thailand. Laws, statutes, etc. Sawatdikān Samnak Lēkhāthikān Khana Ratthamontrī. by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | สวัสดิการสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Sawatdikān Samnak Lēkhāthikān Khana Ratthamontrī, 2538 [1995] Publication: [กรุงเทพฯ] : สวัสดิการสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2538 [1995]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: LAW KPT 1995 670259 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544