ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 471 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
ม.จ. ชาตรีเฉลิม ยุคล วารสารศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ กับ 2 ทศวรรษสาขาภาพยนตร์และภาพถ่าย คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน.

by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สาขาภาพยนตร์และภาพถ่าย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สาขาภาพยนตร์และภาพถ่าย, คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2543?]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ม2295 (2).

ห้องสมุด:
ผู้ควบคุมความต่อเนื่องในภาพยนตร์การศึกษาแนว sit com / โดย พชร จำรัส.

by พชร จำรัส | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ปทุมธานี] : สาขาภาพยนตร์และภาพถ่าย คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550 [2007]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PN1995.9.ช53 พ24 2550 (1).

ห้องสมุด:
การสร้างสรรค์และผลิตภาพยนตร์สั้น เรื่อง "God Star" / ปฏิภาณ บุณฑริก.

by ปฏิภาณ บุณฑริก | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ปทุมธานี] : สาขาวิชาภาพยนตร์และภาพถ่าย คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554 [2011]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PN1995.9.ก6 ป346 2554 (1).

ห้องสมุด:
Hello stranger.. [วีดิทัศน์] / เอกราช บุญหนุน.

by เอกราช บุญหนุน | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: [กรุงเทพฯ] : สาขาภาพยนตร์และภาพถ่าย คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548Availability: Available for reference (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Not for loanCall number: CDM .อ724ฮ74 (1). :

Light Hand [วีดิทัศน์] / เนติ ณ นคร [เขียนบท, กำกับ, ดำเนินการสร้าง].

by เนติ ณ นคร | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน.

Material type: Film Film; Type of visual material: videorecording Publication: [กรุงเทพฯ] : สาขาวิชาภาพยนตร์และภาพถ่าย คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552 [2009]Availability: Available for reference (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Not for loanCall number: CDM25 (2). :

หน้าที่ของ Director of photography / ธเนศ รัตนกุล.

by ธเนศ รัตนกุล | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สาขาวิชาภาพยนตร์และภาพถ่าย คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2552] [2009]Availability: Available for loan (3)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PN1995.9.ก6 ธ375 2552 (3).

ห้องสมุด:
การตัดต่อ Post production workflow / พนิดา เอมแหยม.

by พนิดา เอมแหยม | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ปทุมธานี] : สาขาวิชาภาพยนตร์และภาพถ่าย คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556 [2013]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PN1995.9.ก6 พ363 2556 (1).

ห้องสมุด:
การปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้ช่วยผู้กำกับภาพยนตร์สั้นสารนิพนธ์เรื่อง "ผู้บุกรุก" / มินตา อิ่มแดง.

by มินตา อิ่มแดง | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ปทุมธานี] : สาขาวิชาภาพยนตร์และภาพถ่าย คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555 [2012]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PN1995.9.ก6 ม633 2555 (1).

ห้องสมุด:
ปฏิบัติการกอบกู้น้องแพร ; เรื่อง/หมู/หมู ; เด็กดี [วีดิทัศน์] / สเปโต โปรดักชั่น ; อารีรักษ์ ธนิกวงศ์ ผู้กำกับและเขียนบท.

by อารีรักษ์ ธนิกวงศ์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: [กรุงเทพฯ] : สาขาวิชาภาพยนตร์และภาพถ่าย คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551Availability: Available for reference (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Not for loanCall number: CDM .อ646ป26 (1). :

แค่ปิดเทอมครั้งสุดท้าย [วีดิทัศน์] / สรยศ ประภาพันธ์ [เขียนบท, กำกับภาพยนตร์, กำกับภาพ, ลำดับภาพ, ดำเนินงานสร้าง].

by สรยศ ประภาพันธ์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน.

Material type: Film Film; Type of visual material: videorecording Publication: [กรุงเทพฯ] : สาขาวิชาภาพยนตร์และภาพถ่าย คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552 [2009]Other title: แค่ปิดเทอมครั้งสุดท้าย.Availability: Available for reference (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Not for loanCall number: CDM23 (2). :

หน้าที่ของผู้จัดการกองถ่ายในการผลิตภาพยนตร์โฆษณา : กรณีศึกษา : บริษัท บิ๊กบลู โปรดักชั่น จำกัด / ศุภรัตน์ เศรษฐ์สวรรค์.

by ศุภรัตน์ เศรษฐ์สวรรค์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ปทุมธานี] : สาขาภาพยนตร์และภาพถ่าย คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554 [2011]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF5844 .ศ744 2554 (1).

ห้องสมุด:
Conceptual photography : red passion / วิชย อาทมาท.

by วิชย อาทมาท | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน. สาขาภาพยนตร์และภาพถ่าย.

Material type: Text Text; Format: print regular print Publication: [กรุงเทพฯ] : สาขาภาพยนตร์และภาพถ่าย คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551 [2008]Other title: Red passion.Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: TR287 .ว62 2551 (1), Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: TR287 .ว62 2551 (1).

ห้องสมุด:
กลยุทธ์การตลาดในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ : กรณีศึกษา : บริษัท ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น จำกัด / สุวดี สุขสาธุ.

by สุวดี สุขสาธุ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ปทุมธานี] : สาขาวิชาภาพยนตร์และภาพถ่าย คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556 [2013]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PN1993.5.ท9 ส844 2556 (1).

ห้องสมุด:
ผู้ช่วยช่างภาพในภาพยนตร์โฆษณา / ธนดล วิเศษศรี.

by ธนดล วิเศษศรี | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ปทุมธานี] : สาขาวิชาภาพยนตร์และภาพถ่าย คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556 [2013]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PHOTO TR 2013 616722 (1).

ห้องสมุด:
การตัดต่อ กับ ภาพยนตร์ตัวอย่าง / ปนัดดา จงวัฒนกิจ.

by ปนัดดา จงวัฒนกิจ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ปทุมธานี] : สาขาวิชาภาพยนตร์และภาพถ่าย คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554 [2011]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PN1995.9.ก6 ป363 2554 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544