ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 24 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
รวมบทความวิชาการรัฐศาสตร์ เนื่องในโอกาสครบรอบ ... ปีรัฐศาสตร์ มสธ.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print regular print Publication: นนทบุรี : สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2535-2554Availability: Available for loan (38)Pridi Banomyong LibraryCall number: JA49 .ร58 2535 (6), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JA49 .ร58 2535 (4), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JA49 .ร58 2535 (26), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JA49 .ร58 2538 (2).

ห้องสมุด:
รายงานการอภิปรายเรื่องวิเคราะห์การเมืองไทย 2535 ดำเนินการอภิปรายโดย ธีรภัทร เสรรังสรรค์ ; [อภิปราย] โดย เกษม ศิริสัมพันธ์ ... [และคนอื่นๆ].

by เกษม ศิริสัมพันธ์, 2476-2550 | ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์, 2498-, 2498-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [นนทบุรี] : สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2534Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745.ก5 2535 ร63 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1745.ก5 2535 ร63 (1).

ห้องสมุด:
โครงการความร่วมมือระหว่างเครือข่ายภาคประชาชนกับสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / คณะนักวิจัย วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ,พระมหาสุทิตย์ อาภากโร (อบอุ่น), วิทวัส หงส์ประภัศร.

by วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชารัฐศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2547Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1745.ก55ท6 ว443 (1).

ห้องสมุด:
รายงานการวิจัยเรื่องคณะกรรมการการเลือกตั้ง / โดย พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว, ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์.

by พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว, 2486- | ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์, 2498-, 2498-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2539Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1749.ก79 พ45 (1).

ห้องสมุด:
ทฤษฎีการเมืองยุคใหม่ / โดย พงศ์เพ็ญ ศกุนตาภัย.

by พงศ์เพ็ญ ศกุนตาภัย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2536Availability: Available for loan (9)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JC131 .พ25 (6), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JC131 .พ25 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JC131 .พ25 (2).

ห้องสมุด:
การศึกษาการประสานความร่วมมือระหว่างสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกับเครือข่ายภาคประชาชนและการศึกษาผลการพัฒนาตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ : รายงานฉบับสมบูรณ์ / คณะนักวิจัย วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ ... [และคนอื่น ๆ].

by วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [นนทบุรี] : สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745.ก55ท6 ก64 (1).

ห้องสมุด:
ประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์ = Professional experience in political science / กระมล ทองธรรมชาติ ... [และคนอื่นๆ].

by กระมล ทองธรรมชาติ, 2477-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2533Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: JA71 .ป43 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JA71 .ป43 (2).

ห้องสมุด:
Rabop kānmư̄ang prīapthīap = Comparative political systems : ʻēkkasān kānsō̜n chut wichā. nūai thī 1-6 / ระบบการเมืองเปรียบเทียบ = Comparative political systems : เอกสารการสอนชุดวิชา. หน่วยที่ 1-6 / สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

Mahāwitthayālai Sukhōthai Thammāthirāt. Sākhā Wichā Ratthasāt. by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 18.Edition: Phim khrang thī 18. Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī : Sukhōthai Thammāthirāt Sākhā Wichā Ratthasāt, 2551 [2008] Publication: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชารัฐศาสตร์, 2551 [2008]Availability: Available for loan (1)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JC348 .ส73 2551 ล. 1 (1).

ห้องสมุด:
Rūam botkhwām wichākān Ratthasāt khrop rō̜p 33 pī Sākhā Wicha Ratthasāt Mahāwitthayālai Sukhōthai Thammāthirāt / รวมบทความวิชาการรัฐศาสตร์ครบรอบ 33 ปี สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช / บรรณาธิการ ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์ ... [และคนอื่น ๆ].

Thīraphat Sērīrangsan, Mahāwitthayālai Sukhōthai Thammāthirāt. Sākhā Wichā Ratthasāt. by ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์, 2498-, 2498- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī : Sākhā Wicha Ratthasāt Mahāwitthayālai Sukhōthai Thammāthirāt, 2558 [2015] Publication: นนทบุรี : สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558 [2015]Other title: Ratthasāt 33 pī Other title: รัฐศาสตร์ 33 ปี.Availability: Available for loan (1)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JA69 .ร536 2558 (1).

ห้องสมุด:
Rūam botkhwām wichākān Ratthasāt nư̄ang nai ʻōkāt khrop rō̜p 34 pī Mō̜Sō̜thō̜. khrop rō̜p 30 pī Ratthasāt / รวมบทความวิชาการรัฐศาสตร์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 34 ปี มสธ. ครบรอบ 30 ปี รัฐศาสตร์ / [บรรณาธิการ, ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์ ... [และคนอื่น ๆ]].

Thīraphat Sērīrangsan. Mahāwitthayālai Sukhōthai Thammāthirāt. Sākhā Wichā Ratthasāt. by ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์, 2498-, 2498- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī : Sākhā Wicha Ratthasāt Mahāwitthayālai Sukhōthai Thammāthirāt, 2555 [2012] Publication: นนทบุรี : สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555 [2012]Other title: 30 pī Ratthasāt Mō̜Sō̜thō̜. Other title: 30 ปี รัฐศาสตร์ มสธ..Availability: Available for loan (1)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JA49 .ร58 2555 (1).

ห้องสมุด:
Rūam botkhwām wichākān Ratthasāt khrop rō̜p 34 pī Sākhā Wichā Ratthasāt Mahāwitthayālai Sukhōthai Thammāthirāt / รวมบทความวิชาการรัฐศาสตร์ ครบรอบ 34 ปี สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช / บรรณาธิการ ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์, รุ่งพงษ์ ชัยนาม, ยุทธพร อิสรชัย.

Thīraphat Sērīrangsan, Rungphong Chainām. Yutthaphō̜n ʻItsarachai. Phichai ʻItsaraphakdī . Phisān Mukdāratsamī. Wannatham Kānčhanasuwan. Wō̜rawaran Rōtčhanaphon. Thawī Suraritthikun. Thanasak Sāičhampā. Pathān Suwanmongkhon. Chaiwat Mānsīsuk, Thasōthō̜n Tūthongkham. Somchai Yensabāi. Warārak Chalœ̄mphanthusak. Mahāwitthayālai Sukhōthai Thammāthirāt. Sākhā Wichā Ratthasāt. by ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์, 2498- | รุ่งพงษ์ ชัยนาม | ยุทธพร อิสรชัย | พิชัย อิศรภักดี | พิศาล มุกดารัศมี | วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ | วรวลัญช์ โรจนพล | ทวี สุรฤทธิกุล | ธนศักดิ์ สายจำปา | ปธาน สุวรรณมงคล | ชัยวัฒน์ ม่านศรีสุข, 2516- | ธโสธร ตู้ทองคำ | สมชัย เย็นสบาย | วรารัก เฉลิมพันธุศักดิ์ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī : Sākhā Wicha Ratthasāt Mahāwitthayālai Sukhōthai Thammāthirāt, [2559] [2016] Publication: นนทบุรี : สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, [2559] [2016]Availability: Available for loan (1)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JA69 .ร536 2559 (1).

ห้องสมุด:
Rūam bot khwām wichākān Ratthasāt khrop rō̜p 32 pī Sākhā Wichā Ratthasāt Mahāwitthayālai Sukhōthai Thammāthirāt / รวมบทความวิชาการรัฐศาสตร์ ครบรอบ 32 ปี สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช / [บรรณาธิการ, ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์ ... [และคนอื่น ๆ]].

Thīraphat Sērīrangsan. Mahāwitthayālai Sukhōthai Thammāthirāt. Sākhā Wichā Ratthasāt. by ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์, 2498-, 2498- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī : Sākhā Wicha Ratthasāt Mahāwitthayālai Sukhōthai Thammāthirāt, 2556 [2013] Publication: นนทบุรี : สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556 [2013]Other title: Ratthasāt 32 pī Other title: รัฐศาสตร์ 32 ปี.Availability: Available for loan (1)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JA49 .ร58 2556 (1).

ห้องสมุด:
Rūam botkhwām wichākān Ratthasāt khrop rō̜p 31 pī Sākhā Wichā Ratthasāt Mahāwitthayālai Sukhōthai Thammāthirāt / bannāthikān Thīraphat Sērīrangsan ... [læ khon ʻư̄n ʻư̄n]. รวมบทความวิชาการรัฐศาสตร์ ครบรอบ 31 ปี สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช / บรรณาธิการ ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์... [และคนอื่น ๆ].

Teeraphat Sērīrangsan. 1955- Mahāwitthayālai Sukhōthai Thammāthirāt. Sākhā Wichā Ratthasāt. by ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์, 2498- | ยุทธพร อิสรชัย | ชรินทร์ สันประเสริฐ | เสนีย์ คำสุข | Wornwaluncha Rojanapol | ธโสธร ตู้ทองคำ | สมปฤณ นิยมไทย | วรารัก เฉลิมพันธุศักดิ์ | ทวี สุรฤทธิกุล | ปธาน สุวรรณมงคล | วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ | รุ่งพงษ์ ชัยนาม | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī : Sākhā Wichā Ratthasāt Mahāwitthayālai Sukhōthaithammāthirāt, 2556 [2013] Publication: นนทบุรี : สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556 [2013]Other title: Ratthasāt 31 pī Other title: รัฐศาสตร์ 31 ปี.Availability: Available for loan (1)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JA69 .ร536 2556 (1).

ห้องสมุด:
วิสัยทัศน์การบริหารท้องถิ่นไทย / ปธาน สุวรรณมงคล.

by ปธาน สุวรรณมงคล | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. โครงการวิทยาลัยการเมือง. โครงการผลิตตำราและสื่อการสอน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : โครงการผลิตตำราและสื่อการสอน โครงการวิทยาลัยการเมือง สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2551 [2008]Availability: Available for loan (2)Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: JS7153.3.ก2 ป363 2551 (2).

ห้องสมุด:
การกำหนดอำนาจหน้าที่ ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น / รายชื่อคณะผู้วิจัย ปธาน สุวรรณมงคล ... [และคนอื่นๆ].

by ปธาน สุวรรณมงคล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการวิทยาลัยการเมือง สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2537Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745 .ก925 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1745 .ก925 (1).

ห้องสมุด:
การเมืองท้องถิ่น : การเมืองของใคร โดยใคร เพื่อใคร / ปธาน สุวรรณมงคล.

by ปธาน สุวรรณมงคล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: [นนทบุรี] : โครงการวิทยาลัยการเมือง สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2552Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: JS78 .ป36 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JS78 .ป36 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: JS78 .ป36 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JS78 .ป36 (2).

ห้องสมุด:
Khwām chư̄am yōng thīmāk kwā kāiyaphāp : phalang phlak (thī ʻō̜n bao) khō̜ng mō̜radok thāng prawattisāt læ ngǣmum thāng watthanatham / ความเชื่อมโยงที่มากกว่ากายภาพ : พลังผลัก (ที่อ่อนเบา) ของมรดกทางประวัติศาสตร์และแง่มุมทางวัฒนธรรม / วรารัก เฉลิมพันธุศักดิ์ บรรณาธิการ = More than geographical connectivity : a (subtly) driving force from historical legacies and cultural aspects / Wararak Chalermpuntusak, editor.

by Yasui, Hiroshi | วรารัก เฉลิมพันธุศักดิ์ | Wararak Chalermpuntusak | นิธิ เนื่องจำนงค์ | Niti Nerngchamnong | สมชัย เย็นสบาย | Somchai Yensabai | เก่งกิจ กิติเรียงลาภ | Kengkij Kitirianglarp | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์. ศูนย์อาเซียนและการระหว่างประเทศศึกษา | Sukhothai Thammathirat Open University. School of Political Science. Centre for ASEAN and International Studies.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburi : Centre for ASEAN and International Studies, School of Political Science, Sukhothai Thammathirat Open University, 2559 [2016] Publication: นนทบุรี : ศูนย์อาเซียนและการระหว่างประเทศศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2559 [2016]Other title: More than geographical connectivity : a (subtly) driving force from historical legacies and cultural aspects.Availability: Available for loan (1)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DS526.7 .ค56 2559 (1).

ห้องสมุด:
ปัจจัยที่มีผลต่อการไปใช้สิทธิเลือกตั้งทั่วไป สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการเลือกตั้งทั่วไป ปี 2548 : กรณีศึกษาจังหวัดปทุมธานี = Factors influencing voting in the 2005 House of Representatives election : a case study of Changwat Pathum Thani / วันชาติ วรรณพราหม.

by วันชาติ วรรณพราหม, 2517-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [นนทบุรี] : แขนงวิชาการเมืองการปกครอง สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, [2548]Other title: Factors influencing voting in the 2005 House of Representatives election : a case study of Changwat Pathum Thani.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1749.ก5 ว556 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544