ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 15394 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
รายงานติดตามผล โครงการโขง-ชี-มูล ประจำปีงบประมาณ 2538 กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน / ผู้จัดทำ พินิดา ลิ่วเฉลิมวงศ์ ... [และคนอื่นๆ].

by พินิดา ลิ่วเฉลิมวงศ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักประเมินผล สำนักงบประมาณ, 2538Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD1698.ท92ต5 ร64 (1).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
วางรากฐาน สร้างสมดุล ฟื้นการเติบโตครั้งใหม่ของเศรษฐกิจไทย.

by สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี. สำนักโฆษก.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, [2545?]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ว64614 (1).

ห้องสมุด:
ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม = Life & environment / สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16.

by กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16.

Material type: Text Text; Format: print Publication: เชียงใหม่ : สำนัก, 2550Other title: Life and environment.Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: S924.ท9 ช65 2550 (1).

ห้องสมุด:
แผนกลยุทธ์สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2552-2555 / สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข.

by กระทรวงสาธารณสุข. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : สำนัก, 2552Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: WA540.JT3 ส6463 2552 (1).

ห้องสมุด:
การพัฒนาศักยภาพของห้องสมุดยุคใหม่ [วีดิทัศน์] = Development of library potential in the new age : ประชุมวิชาการของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2551 วันที่ 3-5 กันยายน 2551 ณ ห้องราชเทวี โรงแรมเอเซีย กรุงเทพฯ / [สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์].

by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สำนักหอสมุด. การประชุมวิชาการ (ครั้งที่ 2 : 2551 : กรุงเทพฯ).

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: [กรุงเทพฯ : สำนัก, 2551]Availability: Available for reference (6)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG .ธ4484ก64 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Not for loanCall number: CDG .ธ4484ก64 (2), Thammasat Library, Pattaya Campus Not for loanCall number: CDG .ธ4484ก64 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Not for loanCall number: CDG .ธ4484ก64 (1). :

อนุสัญญาและพิธีสารเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ / สำนักป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าหญิงและเด็ก กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ.

by สำนักป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าหญิงและเด็ก.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2551Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: K5240.ก35 อ375 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K5240.ก35 อ375 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: K5240.ก35 อ375 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K5240.ก35 อ375 (3).

ห้องสมุด:
"วันนักประดิษฐ์" และ "วันนักประดิษฐ์นานาชาติ ครั้งที่ 2" ประจำปี 2552 = Inventor's Day and International Inventor's Day Convention 2009 / จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.).

by นิทรรศการงาน "วันนักประดิษฐ์" และ "วันนักประดิษฐ์นานาชาติ" (ครั้งที่ 2 : 2552 : นนทบุรี) | สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนัก, 2552Other title: Inventor's Day and International Inventor's Day Convention 2009.Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: T212 .น63 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: T212 .น63 (1).

ห้องสมุด:
ครูของแผ่นดิน / [จัดทำโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม].

by มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: มหาสารคาม : สำนัก, 2552Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS570.3.ภ7 ค468 2552 (1).

ห้องสมุด:
การคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายในคดีอาญาและการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน : เอกสารประกอบการสัมมนา / สำนักวิชาการศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม.

by การสัมมนาเรื่องการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายในคดีอาญาและการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน (2549 : สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม) | สำนักวิชาการศาลยุติธรรม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนัก, [2549]Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT4630.ผ74 ก645 (1).

ห้องสมุด:
คู่มือการสำรวจวิเคราะห์ความเสียหายของการชะล้างพังทลายและเคลื่อนตัวของเชิงลาด / สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง กรมทางหลวง.

by กรมทางหลวง. สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนัก, 2551Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: TE220 .ค745 (2).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
รวมคำพิพากษาคดีตรวจสอบทรัพย์สิน / สำนักตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรม.

by สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด. สำนักตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนัก, 2548Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT4010 .ร53 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT4010 .ร53 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT4010 .ร53 (1).

ห้องสมุด:
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 / สำนักแรงงานสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

by สำนักแรงงานสัมพันธ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 7, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2551Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD7942.5.ก1 ม52 2551 (1).

โครงการเพิ่มผลิตภาพกำลังคนในภาคอุตสาหกรรม โดยการใช้ระบบประเมินสมรรถนะบุคคล : บทสรุปสำหรับผู้บริหาร / นำเสนอโดย สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ; นักวิจัย นิตยา สำเร็จผล ... [และคนอื่น ๆ].

by นิตยา สำเร็จผล | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนัก, 2552Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF5549.5.ม63 ค942 2552 (1).

ห้องสมุด:
พบนักเขียนชาวธรรมศาสตร์ [วัสดุบันทึกเสียง] : การเสวนา / [จัดโดย] สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

by ถนอมวงศ์ ล้ำยอดมรรคผล | วิมล ศิริไพบูลย์, 2479- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สำนักหอสมุด.

Material type: Music Music Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนัก, 2541Availability: Available for reference (3)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: TG32 (3). :

พิธีทำบุญสำนักหอสมุด [วีดิทัศน์] / สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สำนักหอสมุด.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนัก, 2532-Availability: Available for reference (6)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: VTG .พ6344 2532 (6). :

องค์ความรู้เรื่อง "ขึดในล้านนา" : การประชุมเชิงปฏิบัติการ วันที่ 31 กรกฎาคม 2541 ณ ห้องประชุมบัวตอง สถาบันราชภัฏลำปาง / จัดโดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม สถาบันราชภัฏลำปาง ... [และอื่นๆ].

by การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่ององค์ความรู้เรื่องขึดในล้านนา (2541 : สถาบันราชภัฏลำปาง) | สถาบันราชภัฏลำปาง. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ลำปาง] : สำนัก, 2541Availability: Available for loan (2)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS588.ห7 ก597 (2).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544