ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 86 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
ความเป็นมาและประเด็นอภิปรายการพิจารณา พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 26) พ.ศ. 2553 ของ วุฒิสภา / คณะผู้จัดทำ ฉัตรไชย รอดประเสริฐ ... [และคนอื่น ๆ].

by ฉัตรไชย รอดประเสริฐ | สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. สำนักกรรมาธิการ 1.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักกรรมาธิการ 1 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2554 [2011]Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2978.4 .ค564 2554 (1).

ห้องสมุด:
กีฬาแก้ปัญหาชาติได้ทุกเรื่อง : รายงานพิจารณาศึกษา คณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา / ฝ่ายจัดทำ อภิชาติ อ่อนสร้อย ... [และคนอื่นๆ].

by อภิชาติ อ่อนสร้อย | สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการกีฬา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการกีฬา สำนักกรรมาธิการ 3 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, [2553?][2010?]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: GV706.35 .ก656 2553 (1).

ห้องสมุด:
ความเป็นมาและประเด็นอภิปรายการพิจารณาพระราชบัญญัติว่าด้วยการปฏิบัติต่ออากาศยานที่กระทำผิดกฎหมาย พ.ศ. 2553 ของวุฒิสภา / คณะผู้จัดทำ ฉัตรไชย รอดประเสริฐ ... [และคนอื่นๆ].

by ฉัตรไชย รอดประเสริฐ | สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. สำนักกรรมาธิการ 1. กลุ่มงานคณะกรรมการวิสามัญ 2.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กลุ่มงานคณะกรรมการวิสามัญ 2 สำนักกรรมาธิการ 1 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2553 [2010]Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT4396.ก23 2553 (1).

ห้องสมุด:
พิจารณาศึกษากฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม : รายงาน / ของ คณะกรรมาธิการการยุติธรรมและสิทธมนุษยชน วุฒิสภา.

by ไทย. วุฒิสภา. คณะกรรมาธิการการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน | สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักกรรมาธิการ 2 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2546 [2003]Availability: Available for loan (3)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1572 .พ626 2546 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1572 .พ626 2546 (1).

ห้องสมุด:
สรุปผลการดำเนินงาน ปีที่ 3 (มกราคม 2553-ธันวาคม 2553) คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา.

by สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. สำนักกรรมาธิการ 3.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สำนักกรรมาธิการ 3 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, [2554?] [2011?]Other title: สรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา ปีที่ 3 (มกราคม 2553-ธันวาคม 2553).Availability: Available for loan (3)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: W84.JT3 ส472 2554 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: W84.JT3 ส472 2554 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: MED W 2011 588046 (1).

ห้องสมุด:
สรุปผลการดำเนินงาน ปีที่ 2 (มกราคม 2552-ธันวาคม 2552) คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา.

by ไทย. วุฒิสภา. คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข | สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. สำนักกรรมาธิการ 3.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สำนักกรรมาธิการ 3 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, [2553?] [2010?]Other title: สรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา ปีที่ 2 (มกราคม 2552-ธันวาคม 2552).Availability: Available for loan (3)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: W84.JT3 ส471 2553 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: W84.JT3 ส471 2553 (2).

ห้องสมุด:
ความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชนในครอบครัว : รายงานของคณะกรรมาธิการกิจการสตรี เยาวชนและผู้สูงอายุ วุฒิสภา : พิจารณาศึกษา.

by ไทย. วุฒิสภา. คณะกรรมาธิการกิจการสตรี เยาวชน และผู้สูงอายุ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักกรรมาธิการ2 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, [2546]Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: HV6626.54.ท9 ค564 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HV6626.54.ท9 ค564 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HV6626.54.ท9 ค564 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
รายงานการศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระ วุฒิสภา ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน สาธารณรัฐฝรั่งเศส และสาธารณรัฐอินเดีย / [จัดทำโดย] คณะฝ่ายวิชาการ ณรงค์ นุ่นทอง ... [และคนอื่นๆ].

by ไทย. วุฒิสภา. คณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระ | ณรงค์ นุ่นทอง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักกรรมาธิการ2 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2540Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JN3971.ก58 ท94 (1).

ห้องสมุด:
มาตรการแก้ไขปัญหาการค้าประเวณี : รายงานของคณะกรรมาธิการกิจการสตรี เยาวชนและผู้สูงอายุ วุฒิสภา : พิจารณาศึกษา.

by ไทย. วุฒิสภา. คณะกรรมาธิการกิจการสตรี เยาวชน และผู้สูงอายุ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักกรรมาธิการ2 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, [2546]Availability: Available for loan (10)Pridi Banomyong LibraryCall number: HQ242.56 .ม634 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HQ242.56 .ม634 (4), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HQ242.56 .ม634 (3).

ห้องสมุด:
ร่างพระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษ : รายงานของคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การพาณิชย์และอุตสาหกรรม วุฒิสภา พิจารณาศึกษา.

by ไทย. วุฒิสภา. คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การพาณิชย์และอุตสาหกรรม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักกรรมาธิการ1 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2548Availability: Available for loan (2)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3064 .ร62 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: KPT3064 .ร62 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Rāingān kānphičhāranā sưksā rư̄ang kānchai bangkhap phrarātchabanyat ʻongkō̜n čhatsan khlư̄n khwāmthī læ kamkap kānprakō̜p kitčhakān witthayu kračhāisīang witthayu thōrathat læ kitčhakān thōrakhamanākhom Phō̜.Sō̜. 2553 / รายงานการพิจารณาศึกษาเรื่อง การใช้บังคับพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 / ของ คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา.

Thailand. Wuthi Saphā. Khana Kammāthikān Kānwitthayāsāt Theknōlōyī Kānsư̄sān læ Thōrakhamanākhom. Thailand. Samnakngān Lēkhāthikān Wuthi Saphā. Samnak Kammāthikān 1. by ไทย. วุฒิสภา. คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม | สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. สำนักกรรมาธิการ 1.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Samnak Kammāthikān 1 Samnakngān Lēkhāthikān Wuthi Saphā, [2557] [2014] Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักกรรมาธิการ 1 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, [2557] [2014]Other title: Kānchai bangkhap phrarātchabanyat ʻongkō̜n čhatsan khlư̄n khwāmthī læ kamkap kānprakō̜p kitčhakān witthayu kračhāisīang witthayu thōrathat læ kitčhakān thōrakhamanākhom Phō̜.Sō̜. 2553 Other title: การใช้บังคับพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3487 .ร642 2557 (1).

ห้องสมุด:
Thitthāng thō̜ngthīeo Thai bon thān nǣokhit sētthakit phō̜phīang : rāingān kānphičhāranā sưksā / ทิศทางท่องเที่ยวไทยบนฐานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง : รายงานการพิจารณาศึกษา / ของ คณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ.

Thailand. Saphā Nitibanyat hǣng Chāt. Khanakammāthikān Kānʻutsāhakam læ Kānthō̜ngthīeo. Thailand. Samnakngān Lēkhāthikān Wuthisaphā. Samnak Kammāthikān 3. by ไทย. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ. คณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว | สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. สำนักกรรมาธิการ 3.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Samnak Kammāthikān 3 Samnakngān Lēkhāthikān Wuthisaphā, [2550] [2007] Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักกรรมาธิการ 3 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, [2550] [2007]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: G155.ท9 ท65 2550 (2).

ห้องสมุด:
Rāingān phon kānphičhāranā sưksā khō̜ng Khana Kammāthikān Sangkhom Kitčhakān Dek Yaowachon Sattrī Phūsūngʻāyu Khonphikān læ Phūdō̜iʻōkāt Saphā Nitibanyat hǣng Chāt rư̄ang "kāntrīam khwāmphrō̜m khao sū sangkhom phūsūngʻāyu" / รายงานผลการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เรื่อง "การเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ" / สำนักกรรมาธิการ 3 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ.

Thailand. Saphā Nitibanyat hǣng Chāt. Khana Kammāthikān Sangkhom Kitčhakān Dek Yaowachon Sattrī Phūsūngʻāyu Khonphikān læ Phūdō̜iʻōkāt. Thailand. Samnakngān Lēkhāthikān Wutthisaphā. Samnak Kammāthikān 3. by ไทย. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ. คณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส | สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. สำนักกรรมาธิการ 3.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Samnak Kammāthikān 3 Samnakngān Lēkhāthikān Wutthisaphā patibat nāthī Samnakngān Lēkhāthikān Saphā Nitibanyat hǣng Chāt, [2559] [2016] Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักกรรมาธิการ 3 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ, [2559] [2016]Availability: Available for loan (1)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: HQ1064.ท9 ร647 2559 (1).

ห้องสมุด:
Rāingān kānprapprung khrōngsāng kot rabīap thī pen ʻuppasak tō̜ kānsongʻō̜k læ namkhao khō̜ng Thai / รายงานการพิจารณาศึกษาแนวทางการพัฒนาความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย / ของ คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร สภานิติบัญญัติแห่งชาติ.

Thailand. Saphā Nitibanyat hǣng Chāt. Khana Kammāthikān Kānwitthayāsāt Theknōlōyī Sārasonthēt læ Kānsư̄sān. Thailand. Samnakngān Lēkhāthikān Wutthisaphā. Samnak Kammāthikān 1. by ไทย. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ. คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร | สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. สำนักกรรมาธิการ 1.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Samnak Kammāthikān 1 Samnakngān Lēkhāthikān Wutthisaphā Patibat Nāthī Samnakngān Lēkhāthikān Saphā Nitibanyat hǣng Chāt, [2550] [2007] Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักกรรมาธิการ 1 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ, [2550] [2007]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: Q127.ท9 ร646 2550 (1).

ห้องสมุด:
Panhā kānkhā manut nai sattrī læ dek : kō̜ranī sưksā "Nātārī ʻEnthēthēnmēn ʻĀbō̜pnūat” : rāingān kānphičhāranā sưksā / ปัญหาการค้ามนุษย์ในสตรีและเด็ก : กรณีศึกษา "นาตารี เอ็นเทอร์เทนเม้นท์ อาบอบนวด” : รายงานการพิจารณาศึกษา / ของ คณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ.

Thailand. Saphā Nitibanyat hǣng Chāt. Khana Kammāthikān Sangkhom Kitčhakān Dek Yaowachon Sattrī Phūsūngʻāyu Khonphikān læ Phūdō̜iʻōkāt Thailand. Samnakngān Lēkhāthikān Wutthisaphā Samnak Kammāthikān 3. by ไทย. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ. คณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส | สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. สำนักกรรมาธิการ 3.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Samnak Kammāthikān 3 Samnakngān Lēkhāthikān Wutthisaphā Patibat Nāthī Samnakngān Lēkhāthikān Saphā Nitibanyat hǣng Chāt, [2559] [2016] Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักกรรมาธิการ 3 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ, [2559] [2016]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HQ281 .ป625 2559 (1).

ห้องสมุด:
Rāingān kānprapprung khrōngsāng kot rabīap thī pen ʻuppasak tō̜ kānsongʻō̜k læ namkhao khō̜ng Thai / รายงานการปรับปรุงโครงสร้าง กฎ ระเบียบ ที่เป็นอุปสรรคต่อการส่งออกและนำเข้าของไทย / ของ คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ.

Thailand. Saphā Nitibanyat hǣng Chāt. Khana Kammāthikān Kānphānit. Thailand. Samnakngān Lēkhāthikān Wutthisaphā. Samnak Kammāthikān 1. by ไทย. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ. คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ | สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. สำนักกรรมาธิการ 1.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Samnak Kammāthikān 1 Samnakngān Lēkhāthikān Wutthisaphā Patibat Nāthī Samnakngān Lēkhāthikān Saphā Nitibanyat hǣng Chāt, [2550] [2007] Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักกรรมาธิการ 1 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ, [2550] [2007]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF3800.55.ฮ5 ร64 2550 (1).

ห้องสมุด:
Rāingān kānsưksā læ tittām khwāmkāonā chœ̄ng wichākān rư̄ang kānkhapkhlư̄an khēt phatthanā sētthakit phisēt Sa Kǣo phư̄a pen sūnklāng kānphalit læ kračhāi sinkhā sū ʻIndōčhīn / รายงานการศึกษาและติดตามความก้าวหน้าเชิงวิชาการเรื่อง การขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วเพื่อเป็นศูนย์กลางการผลิตและกระจายสินค้าสู่อินโดจีน / โดย คณะอนุกรรมาธิการศึกษาและติดตามการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วเพื่อเป็นศูนย์กลางการผลิตและกระจายสินค้าสู่อินโดจีน ในคณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ.

Thailand. Saphā Nitibanyat hǣng Chāt. Khana ʻAnukammāthikān Sưksā læ Tittām Kānkhapkhlư̄an Khēt Phatthanā Sētthakit Phisēt Sa Kǣo phư̄a pen Sūnklāng Kānphalit læ Kračhāi Sinkhā sū ʻIndōčhīn. Thailand. Samnakngān Lēkhāthikān Wutthi Saphā. Samnak Kammāthikān 1. by ไทย. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ. คณะอนุกรรมาธิการศึกษาและติดตามการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วเพื่อเป็นศูนย์กลางการผลิตและกระจายสินค้าสู่อินโดจีน | สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. สำนักกรรมาธิการ 1.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Samnak Kammāthikān 1 Samnakngān Lēkhāthikān Wutthi Saphā patibat nāthī Samnakngān Lēkhāthikān Saphā Nitibanyat hǣng Chāt, [2559] [2016] Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักกรรมาธิการ 1 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ, [2559] [2016]Other title: Kānkhapkhlư̄an khēt phatthanā sētthakit phisēt Sa Kǣo phư̄a pen sūnklāng kānphalit læ kračhāi sinkhā sū ʻIndōčhīn Other title: การขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วเพื่อเป็นศูนย์กลางการผลิตและกระจายสินค้าสู่อินโดจีน.Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HC445.ฮ7ส65 ร64 2559 (1).

ห้องสมุด:
ความเป็นมาและประเด็นอภิปรายการพิจารณา พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2553 ของ วุฒิสภา / คณะผู้จัดทำ ฉัตรไชย รอดประเสริฐ ... [และคนอื่น ๆ].

by ฉัตรไชย รอดประเสริฐ | สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. สำนักกรรมาธิการ 1.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักกรรมาธิการ 1 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2554 [2011]Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2978.4 .ค56 2554 (1).

ห้องสมุด:
รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาจุดผ่อนปรน จุดผ่านแดนชั่วคราวและจุดผ่านแดนถาวร วุฒิสภา.

by ไทย. วุฒิสภา. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาจุดผ่อนปรน จุดผ่านแดนชั่วคราวและจุดผ่านแดนถาวร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักกรรมาธิการ 2 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2548Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HJ7054.55.ก6 ร64 (1).

ห้องสมุด:
ปัญหาการทะเลาะวิวาทและการใช้ความรุนแรงของนักเรียนนักศึกษา : รายงานการศึกษา / คณะกรรมาธิการการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา.

by ไทย. วุฒิสภา. คณะกรรมาธิการการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักกรรมาธิการ 2 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, [2546?]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HV9202.56 .ป62 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544