ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 27 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
รายงานการศึกษาปัญหาวิกฤตการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำโขงลดต่ำลง / ของ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจาณาศึกษาปัญหาวิกฤตการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำโขงลดต่ำลง สภาผู้แทนราษฎร.

by สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจาณาศึกษาปัญหาวิกฤตการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำโขงลดต่ำลง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักกรรมาธิการ1 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2553 [2010]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD1698.ภ7 ร643 2553 (1).

ห้องสมุด:
Nǣothāng kānsāng khwāmprō̜ngdō̜ng hǣng chāt : rāingānphon kāndamnœ̄nngān khō̜ng Khana ʻAnukammāthikān Sāng Khwām Prō̜ngdō̜ng hǣng Chāt (khrang thī 1 : rawāng wan thī 25 Makarākhom 2555 - wan thī 10 Phrưtsaphākhom 2555) / แนวทางการสร้างความปรองดองแห่งชาติ : รายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการสร้างความปรองดองแห่งชาติ (ครั้งที่ 1 : ระหว่างวันที่ 25 มกราคม 2555-วันที่ 10 พฤษภาคม 2555) / คณะทำงานจัดทำ วีระศักดิ์ นาทะสิริ ... [และคนอื่นๆ]

Wīrasak Nāthasiri. Thailand. The Secretariat of the House of Representatives. Klumngān Khana Kammāthikān Kānthahān. by วีระศักดิ์ นาทะสิริ | สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการทหาร.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Klum Ngān Khana Kammāthikān Thahān Samnak Kammāthikān 2 Samnakngān Lēkhāthikān Saphā Phūthǣn Rātsadō̜n, 2555 [2012] Publication: กรุงเทพฯ : กลุ่มงานคณะกรรมาธิการทหาร สำนักกรรมาธิการ 2 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2555 [2012]Availability: Available for loan (3)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DOC 2012 693579 (3).

ห้องสมุด:
รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการทุจริตและการแทรกแซงราคาผลผลิตการเกษตร สภาผู้แทนราษฎร.

by ไทย. สภาผู้แทนราษฎร. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการทุจริตและการแทรกแซงราคาผลผลิตการเกษตร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักกรรมาธิการ1 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, [2546?]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD2080.55.ฮ775 ร64 (1).

ห้องสมุด:
บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย (TAMC) : รายงานผลการพิจารณาศึกษา / ของ คณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน สภาผู้แทนราษฎร.

by ไทย. สภาผู้แทนราษฎร. คณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักกรรมาธิการ 1 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2546Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .บ445 (1).

ห้องสมุด:
การปรับปรุงโครงสร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : รายงานผลการพิจารณาศึกษา / โดย คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปรับปรุงโครงสร้างองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น สภาผู้แทนราษฎร.

by ไทย. สภาผู้แทนราษฎร. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปรับปรุงโครงสร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักกรรมาธิการ 2 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2546Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: JS78 .ก643 (1).

ห้องสมุด:
ปัญหาราคาอ้อยและน้ำตาลทราย : รายงานผลการพิจารณาศึกษา / โดย คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ สภาผู้แทนราษฎร.

by ไทย. สภาผู้แทนราษฎร. คณะกรรมาธิการการพาณิชย์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักกรรมาธิการ 1 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, [2545?]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD9119.อ53 ป625 (1).

ห้องสมุด:
เปรียบเทียบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2475-2549 / ผู้จัดทำ นาถะ ดวงวิชัย.

by นาถะ ดวงวิชัย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักกรรมาธิการ 3 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2550Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2070 .น636 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2070 .น636 (2). Available for reference (2)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG .น56517ป483 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Not for loanCall number: CDG .น56517ป483 (1).

ห้องสมุด:
ปัญหามลพิษทางอากาศจากเตาเผาศพและการแก้ไข : รายงานของคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม / จิรภา ห้องสวัสดิ์ เรียบเรียงรายงาน.

by จิรภา ห้องสวัสดิ์ | ไทย. สภาผู้แทนราษฎร. คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักกรรมาธิการ 3 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2545Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:
เจตนารมณ์รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 / คณะกรรมาธิการวิสามัญบันทึกเจตนารมณ์ จดหมายเหตุ และตรวจรายงานการประชุม สภาร่างรัฐธรรมนูญ.

by สภาร่างรัฐธรรมนูญ. คณะกรรมาธิการวิสามัญบันทึกเจตนารมณ์ จดหมายเหตุ และตรวจรายงานการประชุม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักกรรมาธิการ 3 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2550Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2064.5255 จ734 (3), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2064.5255 จ734 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2064.5255 จ734 (3). Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: LAW KPT 2007 504523 (1).

ห้องสมุด:
กระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญ 2550 / โดย คณะกรรมาธิการวิสามัญบันทึกเจตนารมณ์ จดหมายเหตุ และตรวจรายงานการประชุม สภาร่างรัฐธรรมนูญ.

by สภาร่างรัฐธรรมนูญ. คณะกรรมาธิการวิสามัญบันทึกเจตนารมณ์ จดหมายเหตุ และตรวจรายงานการประชุม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักกรรมาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2550 [2007]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2070 .ก46 2550 (1).

ห้องสมุด:
การเปิดกาสิโนในประเทศให้ถูกต้องตามกฎหมาย : รายงานผลการพิจารณาศึกษา / ของคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน สภาผู้แทนราษฎร.

by ไทย. สภาผู้แทนราษฎร. คณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักกรรมาธิการ 1 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, [2546?]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HV6711 .ก643 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HV6711 .ก643 (1).

ห้องสมุด:
ตารางความแตกต่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 กับพุทธศักราช 2550 พร้อมเหตุผลโดยสังเขป / ผู้จัดทำ นาถะ ดวงวิชัย.

by นาถะ ดวงวิชัย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักกรรมาธิการ 3 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2551Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2064.5254.ฮ9 น636 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2064.5254.ฮ9 น636 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2064.5254.ฮ9 น636 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2064.5254.ฮ9 น636 (1).

ห้องสมุด:
ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการส่งเสริมอาชีพมัคคุเทศก์ พ.ศ. -- : รายงานการศึกษา / นาถะ ดวงวิชัย ผู้จัดทำ.

by นาถะ ดวงวิชัย | สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยวและกีฬา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักกรรมาธิการ 3 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2554 [2011]Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3425 .น63 2554 (1).

ห้องสมุด:
รายงานการประชุมคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ สภาร่างรัฐธรรมนูญ.

by สภาร่างรัฐธรรมนูญ. คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ฝ่ายเลขาธิการคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ สำนักกรรมาธิการ 3 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, [2551?]-Availability: Available for loan (8)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2069 .ส46 2551 (8).

ห้องสมุด:
รายงานของคณะกรรมาธิการร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่-- ) พ.ศ.-- (เสนอสภาผู้แทนราษฎร).

by ไทย. รัฐสภา. คณะกรรมาธิการร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่-- ) พ.ศ.--.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการกีฬา สำนักกรรมาธิการ 2 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2547Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT4603.22 2547 (1).

ห้องสมุด:
ปัญหาอัตรากำลังครูและบุคลากรทางการศึกษา : รายงานพิจารณาศึกษา / คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร.

by ไทย. สภาผู้แทนราษฎร. คณะกรรมาธิการการศึกษา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการศึกษา สำนักกรรมาธิการ 2 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, [2546?]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ป6365 (1).

ห้องสมุด:
การกระจายอำนาจงบประมาณด้านการศึกษาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) โรงเรียน : รายงานพิจารณาศึกษา / คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร .

by ไทย. สภาผู้แทนราษฎร. คณะกรรมาธิการการศึกษา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการศึกษา สำนักกรรมาธิการ 2 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, [2546?]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745.ก55ก34 ก635 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544