ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 144 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
ประสบการณ์ด้านรัฐธรรมนูญของประเทศไทยกับประเทศเยอรมนี = Constitutional experiences between Thailand and Germany : สรุปการสัมมนาทางวิชาการ / สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมกับมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์.

by การสัมมนาทางวิชาการเรื่องประสบการณ์ด้านรัฐธรรมนูญของประเทศไทยกับประเทศเยอรมนี (2550 : กรุงเทพฯ) | สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. สำนักวิชาการ | มูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2550Other title: Constitutional experiences between Thailand and Germany.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ก6649285ป64 (1).

ห้องสมุด:
พระราชบัญญัติคำนำหน้านามหญิง พ.ศ. 2551 : พร้อมทั้งสรุปสาระสำคัญ ประวัติ ความเป็นมา กระบวนการ และขั้นตอนในการตราพระราชบัญญัติดังกล่าวของรัฐสภา (ก.ป. 101/2553) / สำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.

by สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. สำนักกฎหมาย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : กลุ่มงานการพิมพ์ สำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2553 [2010]Availability: Available for loan (5)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: 186/2555 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC 2010 598586 (2).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
ขั้นตอนและข้อแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำคำร้องขอของประชาชนในการเข้าชื่อร้องขอต่อประธานวุฒิสภาเพื่อให้วุฒิสภามีมติถอดถอนบุคคลออกจากตำแหน่ง / กลุ่มงานถอดถอนและตรวจสอบ สำนักกำกับและตรวจสอบ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.

by สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. สำนักกำกับและตรวจสอบ. กลุ่มงานถอดถอนและตรวจสอบ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2548Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: 089/2552 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: 089/2552 (1).

ห้องสมุด:
ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ.-- (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) / สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.

by สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. สำนักวิชาการ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กลุ่มงานการพิมพ์ สำนักการคลังและงบประมาณ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2545 [2002]Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1221.ห84ก2 2545 (1).

ห้องสมุด:
การยื่นถอดถอนบุคคลผู้ดำรงตำแหน่ง (11 ตุลาคม 2540-9 มิถุนายน 2548) / สำนักกำกับและตรวจสอบ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.

by สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. สำนักกำกับและตรวจสอบ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2548 [2005]Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: 099/2552 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: 099/2552 (1).

ห้องสมุด:
พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551 : พร้อมทั้งสรุปสาระสำคัญ ประวัติ ความเป็นมา กระบวนการ และขั้นตอนในการตราพระราชบัญญัติดังกล่าวของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ / จัดทำโดย กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย สำนักกฎหมาย ; [คณะผู้จัดทำ] นัฑ ผาสุข ... [และคนอื่น ๆ].

by นัฑ ผาสุข | สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : กลุ่มงานการพิมพ์ สำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2551Availability: Available for loan (2)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3057 .พ46 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3057 .พ46 (1).

ห้องสมุด:
ร่างพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ.-- (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) : เอกสารประกอบการพิจารณา / สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.

by สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. สำนักวิชาการ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กลุ่มงานการพิมพ์ สำนักการคลังและงบประมาณ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2546 [2003]Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT926.2.ล62ก2 2546 (1).

ห้องสมุด:
พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 : พร้อมทั้งสรุปสาระสำคัญ ประวัติ ความเป็นมา กระบวนการ และขั้นตอนในการตราพระราชบัญญัติดังกล่าวของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ / จัดทำโดย กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย สำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ; [คณะผู้จัดทำ] นัฑ ผาสุข ... [และคนอื่น ๆ].

by นัฑ ผาสุข | สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : กลุ่มงานการพิมพ์ สำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2551Availability: Available for loan (2)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3425 .พ46 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3425 .พ46 (1).

ห้องสมุด:
พระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ. 2551 : พร้อมทั้งสรุปสาระสำคัญ ประวัติ ความเป็นมา กระบวนการ และขั้นตอนในการตราพระราชบัญญัติดังกล่าวของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ / จัดทำโดย กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย สำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ; [คณะผู้จัดทำ] นัฑ ผาสุข ... [และคนอื่น ๆ].

by นัฑ ผาสุข | สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : กลุ่มงานการพิมพ์ สำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2551Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT4660 .พ46 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT4660 .พ46 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT4660 .พ46 (1).

ห้องสมุด:
พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 : พร้อมทั้งประวัติ ความเป็นมา กระบวนการ และขั้นตอนในการตราพระราชบัญญัติดังกล่าวของรัฐสภา / จัดทำโดย กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย สำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.

by สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : กลุ่มงานการพิมพ์ สำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2547Availability: Available for loan (2)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1520 .พ464 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1520 .พ464 (1).

ห้องสมุด:
พระราชบัญญัติคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ พ.ศ. 2551 : พร้อมทั้งสรุปสาระสำคัญ ประวัติ ความเป็นมา กระบวนการ และขั้นตอนในการตราพระราชบัญญัติดังกล่าวของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ / จัดทำโดย กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย สำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ; [คณะผู้จัดทำ] นัฑ ผาสุข ... [และคนอื่น ๆ].

by นัฑ ผาสุข | สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : กลุ่มงานการพิมพ์ สำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2551Availability: Available for loan (2)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: QE756.ท9 พ46 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: QE756.ท9 พ46 (1). Withdrawn (1).

ห้องสมุด:
พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551 : พร้อมทั้งสรุปสาระสำคัญ ประวัติ ความเป็นมา กระบวนการ และขั้นตอนในการตราพระราชบัญญัติดังกล่าวของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ / จัดทำโดย กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย สำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา; [คณะผู้จัดทำ] นัฑ ผาสุข ... [และคนอื่น ๆ].

by นัฑ ผาสุข | สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : กลุ่มงานการพิมพ์ สำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2552Availability: Available for loan (3)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3114.บ46 พ46 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3114.บ46 พ46 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3114.บ46 พ46 (1).

ห้องสมุด:
พระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา พ.ศ. 2551 : พร้อมทั้งสรุปสาระสำคัญ ประวัติ ความเป็นมา กระบวนการ และขั้นตอนในการตราพระราชบัญญัติดังกล่าวของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ / จัดทำโดย กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย สำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ; [คณะผู้จัดทำ] นัฑ ผาสุข ... [และคนอื่น ๆ].

by นัฑ ผาสุข | สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : กลุ่มงานการพิมพ์ สำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2551Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT956 .พ46 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT956 .พ46 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT956 .พ46 (1).

ห้องสมุด:
พระราชบัญญัติชื่อบุคคล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548 : พร้อมทั้งสรุปสาระสำคัญ ประวัติ ความเป็นมา กระบวนการ ขั้นตอนในการตราพระราชบัญญัติดังกล่าวของรัฐสภา และคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ / กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย สำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.

by สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : กลุ่มงานการพิมพ์ สำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2548 [2005]Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT520 .พ45 2548 (1).

ห้องสมุด:
พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 : พร้อมทั้งประวัติ ความเป็นมา กระบวนการ และขั้นตอนในการตราพระราชบัญญัติดังกล่าวของรัฐสภา / จัดทำโดย กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย สำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.

by สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : กลุ่มงานการพิมพ์ สำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2547 [2004]Availability: Available for loan (2)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3157 .พ464 2547 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3157 .พ464 2547 (1).

ห้องสมุด:
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 : พร้อมทั้งสรุปสาระสำคัญ ประวัติ ความเป็นมา กระบวนการ และขั้นตอนในการตราพระราชบัญญัติดังกล่าวของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ / จัดทำโดย กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย สำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ; [คณะผู้จัดทำ] นัฑ ผาสุข ... [และคนอื่น ๆ].

by นัฑ ผาสุข | สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : กลุ่มงานการพิมพ์ สำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2551Availability: Available for loan (2)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1533 .พ46 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1533 .พ46 (1).

ห้องสมุด:
พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 : พร้อมทั้งสรุปสาระสำคัญ ประวัติ ความเป็นมา กระบวนการ และขั้นตอนในการตราพระราชบัญญัติดังกล่าวของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ / จัดทำโดย กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย สำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ; [คณะผู้จัดทำ] นัฑ ผาสุข ... [และคนอื่น ๆ].

by นัฑ ผาสุข | สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : กลุ่มงานการพิมพ์ สำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2552Availability: Available for loan (3)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3113 .พ46 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3113 .พ46 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3113 .พ46 (1).

ห้องสมุด:
พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 : พร้อมทั้งสรุปสาระสำคัญ ประวัติ ความเป็นมา กระบวนการ และขั้นตอนในการตราพระราชบัญญัติดังกล่าวของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ / จัดทำโดย กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย สำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ; [คณะผู้จัดทำ] นัฑ ผาสุข ... [และคนอื่น ๆ].

by นัฑ ผาสุข | สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : กลุ่มงานการพิมพ์ สำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2551Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2920 .พ46 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2920 .พ46 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2920 .พ46 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544