ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 318 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
รวมมติ ค.ร.ม. มติ ก.พ. และระเบียบเกี่ยวกับวินัยข้าราชการพลเรือน.

by สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 9, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สวัสดิการสำนักงาน ก.พ., 2544Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: JQ1746.ฮ13 ว64 2544 (1).

ห้องสมุด:
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับระบบพนักงานราชการ / สำนักงาน ก.พ.

by สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [นนทบุรี] : สำนักงาน, [2548] [2005]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2970 .ก94 2548 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2970 .ก94 2548 (1).

ห้องสมุด:
รวมมติ ค.ร.ม. มติ ก.พ. และระเบียบที่เกี่ยวกับวินัยข้าราชการพลเรือน / [รวบรวมโดย] สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.

by สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 7, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2539Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: JQ1746.ฮ13 ว64 2539 (1).

ห้องสมุด:
สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลของข้าราชการ / [รวบรวมโดย] สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.

by สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.

Edition: ฉบับปรับปรุงใหม่.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2540?]Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1746.ฮ13ส5 จ62 2540 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1746.ฮ13ส5 จ62 2540 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1746.ฮ13ส5 จ62 2540 (1).

ห้องสมุด:
ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2517 ; และ, ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 / สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.

by สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 15, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สวัสดิการสำนักงาน ก.พ., 2552Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2490.ก292517ก52 2552 (2).

ห้องสมุด:
คู่มือการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน / สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.

by สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สวัสดิการสำนักงาน ก.พ., 2552Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1746.ฮ13บ7 ค74 (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1746.ฮ13บ7 ค74 (2).

ห้องสมุด:
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ. 2547 พร้อมคำอธิบายและคำถาม-คำตอบ.

by สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.

Edition: ฉบับแก้ไขปรับปรุง ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สวัสดิการสำนักงาน ก.พ., 2552Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2978.4 .ร63 2552 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2978.4 .ร63 2552 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2978.4 .ร63 2552 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร / สำนักงานเลขาธิการสภา.

by รัฐสภา. สภาผู้แทนราษฎร.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: พระนคร : สำนักงาน, 2475-2555Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1747 .ร93 2536 1 ก.ค.-2 ก.ค. (3), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1747 .ร93 2536 12 พ.ย.-18 พ.ย. (3). Available for reference (3)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: JQ1747 .ร93 2477 ก.พ.-มี.ค. (3).

กฎหมายลำดับรอง ออกตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ฉบับที่ 1 (มกราคม 2551-ตุลาคม 2552) / สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.

by สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สวัสดิการสำนักงาน ก.พ., 2552Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2970.ก352551 ก65 (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2535 แก้ไขปรับปรุงโดยระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2539.

by สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.

Edition: [พิมพ์ครั้งที่ 5, แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สวัสดิการสำนักงาน ก.พ., 2543Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1746.ก2 ค64 2543 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: JQ1746.ก2 ค64 2543 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1746.ก2 ค64 2543 (2).

ห้องสมุด:
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ. 2547 พร้อมคำอธิบายและคำถาม-คำตอบ ฉบับแก้ไขปรับปรุง พ.ศ. 2547.

by สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สวัสดิการสำนักงาน ก.พ., 2547Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2978.4 .ร63 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2978.4 .ร63 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: KPT2978.4 .ร63 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2978.4 .ร63 (2).

ห้องสมุด:
ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2517.

by สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.

Edition: [พิมพ์ครั้งที่ 8].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สวัสดิการสำนักงาน ก.พ., 2541Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2490.ก292517ก52 2541 (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2535.

by สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สวัสดิการสำนักงาน ก.พ., 2535Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: JQ1746.ก2 ค64 (1).

ห้องสมุด:
มุมมอง มุมคิด ทุนTalent Network Leadership & Change : ทุนรัฐบาลสำหรับ HiPPS NewWave leader และนักบริหารระดับกลาง / สำนักงาน ก.พ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2551Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1746.ฮ13ฝ6 ม744 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1746.ฮ13ฝ6 ม744 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1746.ฮ13ฝ6 ม744 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1746.ฮ13ฝ6 ม744 (1).

ห้องสมุด:
Mummō̜ng mumkhit 11 : thun fưkʻoprom samrap phū mī sakkayaphāp sūng (talent network) / มุมมอง มุมคิด 11 : ทุนฝึกอบรมสำหรับผู้มีศักยภาพสูง (talent network) / สำนักงาน ก.พ.

Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Khārātchakān Phonlarư̄an. by สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī : Samnakngān, 2561 [2018] Publication: นนทบุรี : สำนักงาน, 2561 [2018]Other title: Thun fưkʻoprom samrap phū mī sakkayaphāp sūng (talent network) Other title: ทุนฝึกอบรมสำหรับผู้มีศักยภาพสูง (talent network).Availability: Available for loan (2)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1746.ฮ13ฝ6 ม74386 2561 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1746.ฮ13ฝ6 ม74386 2561 (1).

ห้องสมุด:
Mummō̜ng mumkhit 12 : thun fưkʻoprom samrap khārātchakān radap chamnānkān / มุมมอง มุมคิด 12 : ทุนฝึกอบรมสำหรับข้าราชการระดับชำนาญการ / สำนักงาน ก.พ.

Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Khārātchakān Phonlarư̄an. by สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī : Samnakngān, 2562 [2019] Publication: นนทบุรี : สำนักงาน, 2562 [2019]Other title: Thun fưkʻoprom samrap khārātchakān radap chamnānkān Other title: ทุนฝึกอบรมสำหรับข้าราชการระดับชำนาญการ.Availability: Available for loan (1)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1746.ฮ13ฝ6 ม743872 2562 (1).

ห้องสมุด:
สาระสำคัญในการปรับปรุงพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฉบับใหม่ / สำนักงาน ก.พ.

by สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : กลุ่มสื่อสารองค์กร สำนักงาน ก.พ., 2550Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2970 .ส646 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2970 .ส646 (1).

ห้องสมุด:
กระแสคน กระแสโลก. เล่ม 5 / สำนักงาน ก.พ.

by สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2553 [2010]Other title: เปิดโลกความรู้ พัฒนาทุนมนุษย์.Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5549 .ก432 2553 ล. 5 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF5549 .ก432 2553 ล. 5 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544