ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 12449 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล.

by สมาน รังสิโยกฤษฏ์, 2480-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, สวัสดิการสำนักงาน ก.พ. สำนักงาน ก.พ., 2522Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: JF1358 .ส45 (2).

ห้องสมุด:
การต่อรองคำรับสารภาพ : แนวคิดทางทฤษฎี ทางปฏิบัติ และการนำมาใช้ในประประเทศไทย = Plea bargaining : concept, practice, and implementation in Thailand : รายงานการวิจัย / ผู้วิจัย ชาติ ชัยเดชสุริยะ, ไบรอัน เอ็ม เพียร์ซ, ณัฐวสา ฉัตรไพฑูรย์.

by ชาติ ชัยเดชสุริยะ | เพียร์ซ, ไบรอัน เอ็ม | ณัฐวสา ฉัตรไพฑูรย์, 2508-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานอัยการพิเศษสถาบันกฎหมายอาญา สำนักงานวิชาการ สำนักงานอัยการสูงสุด, 2552Other title: Plea bargaining : concept, practice, and implementation in Thailand.Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: K5458 .ช652 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K5458 .ช652 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K5458 .ช652 (3).

ห้องสมุด:
โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ในภาพรวมของกระทรวงกลาโหม.

by กระทรวงกลาโหม. สำนักงานปลัดกระทรวง. สำนักงานเลขานุการ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม, [2550?]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS570.3.ภ7 ค943 (1).

ห้องสมุด:
แผนความต้องการของจังหวัด ประจำปี ... จังหวัดลำปาง.

by สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาจังหวัดลำปาง.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: [ลำปาง] : สำนักงานจังหวัด สำนักงานเลขานุการ กพจ. ลำปาง, 2542-Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HJ2162.55.ฮ9ล4 ผ83 2542 (1).

ห้องสมุด:
คู่มือการดำเนินคดีแรงงาน / คณะทำงาน สุธน แสงสายัณห์ ... [และคนอื่นๆ] ; บุญร่วม เทียมจันทร์ บรรณาธิการบริหาร.

by สุธน แสงสายัณห์ | บุญร่วม เทียมจันทร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานคดีแรงงาน สำนักงานอัยการสูงสุด, 2539Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1270 .ค745 (1).

ห้องสมุด:
รายงานการศึกษาเรื่อง โกโก้ ตามโครงการ กชช. กระทรวงพาณิชย์ / โดย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสงคราม.

by สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสงคราม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: สมุทรสงคราม : สำนักงาน, 2533Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD9200.ท93ส5 ร64 (1).

ห้องสมุด:
ฉบับพิเศษครบรอบ 30 ปี สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง 6 ธันวาคม 2533 / สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง.

by สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2533]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD9161.ท92 ส63 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD9161.ท92 ส63 (1).

ห้องสมุด:
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสถานีวิทยุกระจายเสียง / รวบรวมโดย สำนักงานสารนิเทศ กรมตำรวจ.

by มหาดไทย, กระทรวง. กรมตำรวจ. สำนักงานสารนิเทศ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2533Availability: Available for loan (1)Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: HE8689.9.ท9 ก24 (1).

ห้องสมุด:
เอกสารวิชาการด้านการประกันสังคม / โดย ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษา ILO ; รวบรวมโดย สำนักงานประกันสังคม กระทรวงมหาดไทย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2535Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD7101 อ72 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD7101 อ72 (1).

ห้องสมุด:
กระทรวงมหาดไทยกับเหตุการณ์พฤษภา '35 / สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย.

by กระทรวงมหาดไทย. สำนักงานปลัดกระทรวง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2536?Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS586 .ก37 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS586 .ก37 (2).

ห้องสมุด:
ผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ปี 2533 / สำนักงานคณะกรรมการค่าจ้าง กรมแรงงาน กระทรวงมหาดไทย.

by สำนักงานคณะกรรมการค่าจ้าง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2534Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD4924.ท9 ผ43 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD4924.ท9 ผ43 (1).

ห้องสมุด:
เครื่องดนตรีนานาชาติ = Musical instruments of the world : a cultural educational experience / [รวบรวมโดย] สำนักงาน คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ; เนื้อหาข้อมูลภาษาอังกฤษ จีล เดอเลอบาร์, โจฮานนี ฮานโก ; แปลภาษาไทย ปวริน พูนกุล.

by ฮานโก, โจฮานี, ค.ศ. 1957- | ปวริน พูนกุล | สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ | เดอเลอบาร์, จีล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2535Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: ML462.ก47ศ56 ค74 (2).

ห้องสมุด:
ผู้อพยพชาวอินโดจีนในประเทศไทย พ.ศ. 2532-2535 = Indo-Chinese refugees in Thailand, 1989-1992. จัดทำโดย สำนักงานศูนย์ดำเนินการเกี่ยวกับผู้อพยพ กระทรวงมหาดไทย : คณะผู้จัดทำ การัณย์ ศุภกิจวิเลขการ ... [และคนอื่นๆ]

by การัณย์ ศุภกิจวิเลขการ | สำนักงานศูนย์ดำเนินการเกี่ยวกับผู้อพยพ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2535Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: JV8735.ท92 ผ75 2532-35 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JV8735.ท92 ผ75 2532-35 (2).

ห้องสมุด:
รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2532-2533 ของคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ / สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ กองแผนงานกรมป่าไม้.

by กรมป่าไม้. สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2533Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: SD657 ป625 (1).

ห้องสมุด:
การวิจัยคุณภาพน้ำและคุณภาพทรัพยากรมีชีวิตในน่านน้ำไทย : การสัมมนาครั้งที่ 4 = Proceeding of the fourth seminar on the water quality and the quality of living resources in Thai waters / จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.

by การสัมมนาการวิจัยคุณภาพน้ำและคุณภาพทรัพยากรมีชีวิตในน่านน้ำไทย (ครั้งที่ 4 : 2530 : สุราษฎร์ธานี) | วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน, กระทรวง. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2530Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: TD313.5.ก1 ก6 (1).

ห้องสมุด:
สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ... จังหวัดสุโขทัย = Population and housing census Changwat Sukhothai / สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี.

by สำนักนายกรัฐมนตรี. สำนักงานสถิติแห่งชาติ.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: กรุงเทพฯ: สำนักงาน, 2505-Availability: Available for loan (3)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HA4600.555 .ส72 2533 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HA4600.555 .ส72 2543 (1).

ห้องสมุด:
ก.ค. : อดีต ปัจจุบัน และอนาคต / สำนักงาน ก.ค. กระทรวงศึกษาธิการ ; ศักรินทร์ สุวรรณโรจน์ บรรณาธิการ.

by สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2534Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: L591.จ5 ส65 ค35 (1).

ห้องสมุด:
ข้อมูลการตลาดจังหวัดสุรินทร์ / สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์.

by สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: สุรินทร์ : สำนักงาน, 2531-Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF5475.ท92 ส9 2535 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544