ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 7 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
ความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ายบริหารและเสถียรภาพของรัฐบาล : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / โดย มนตรี รูปสุวรรณ ... [และคนอื่นๆ].

by มนตรี รูปสุวรรณ, 2497-2558.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสถาบันพระปกเกล้า, 2546Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2270 .ค56 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2270 .ค56 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: KPT2270 .ค56 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2270 .ค56 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
สิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / โดย ไพโรจน์ พลเพชร ... [และคนอื่นๆ].

by ไพโรจน์ พลเพชร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสถาบันพระปกเกล้า, 2546Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2460 .ส63 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2460 .ส63 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2460 .ส63 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: KPT2460 .ส63 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2460 .ส63 (2). Checked out (3).

ห้องสมุด:
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนและความคิดเห็นต่อการทำงานของรัฐบาลและองค์กรอิสระ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / โดย ถวิลวดี บุรีกุล ... [และคนอื่นๆ].

by ถวิลวดี บุรีกุล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสถาบันพระปกเกล้า, 2546Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1749.ก15 ก643 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: JQ1749.ก15 ก643 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1749.ก15 ก643 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1749.ก15 ก643 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1749.ก15 ก643 (2).

ห้องสมุด:
การเมืองกับผลประโยชน์ทางธุรกิจภายใต้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / โดย อัมมาร สยามวาลา ... [และคนอื่นๆ].

by อัมมาร สยามวาลา, 2482-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสถาบันพระปกเกล้า, 2546Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1747.9.ก4 ก64 (1).

ห้องสมุด:
การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภายใต้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / โดย ฉันทนา บรรพศิริโชติ หวันแก้ว ... [และคนอื่นๆ].

by ฉันทนา หวันแก้ว.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสถาบันพระปกเกล้า, 2546Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2460 .ก95 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2460 .ก95 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2460 .ก95 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: KPT2460 .ก95 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2460 .ก95 (2).

ห้องสมุด:
บทบาทการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง พรรคการเมือง ผู้สมัครรับเลือกตั้งและประชาชนในการเลือกตั้งระบบใหม่ตามเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / โดย พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว ... [และคนอื่นๆ].

by พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว, 2486-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสถาบันพระปกเกล้า, 2546Availability: Available for loan (9)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1749.ก5 บ33 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: JQ1749.ก5 บ33 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1749.ก5 บ33 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1749.ก5 บ33 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1749.ก5 บ33 (2).

ห้องสมุด:
การตรวจสอบการทุจริตของผู้ดำรงตำแหน่งต่างๆ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / โดย นวลน้อย ตรีรัตน์ ... [และคนอื่นๆ].

by นวลน้อย ตรีรัตน์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสถาบันพระปกเกล้า, 2546Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745.ก55ฉ5 ก63 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1745.ก55ฉ5 ก63 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1745.ก55ฉ5 ก63 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1745.ก55ฉ5 ก63 (2). Checked out (2).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544