ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 650 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
อนาคตการเมืองไทย / ชัยอนันต์ สมุทวณิช.

by ชัยอนันต์ สมุทวณิช, 2487-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2538Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1741.ก2 ช63 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1741.ก2 ช63 (1).

ห้องสมุด:
การแลกเปลี่ยนและการค้าข้าวบริเวณชุมชนรอบทะเลสาบสงขลา / ชวลิต อังวิทยาธร.

by ชวลิต อังวิทยาธร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2544Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD9066.ท92 ช54 (4).

ห้องสมุด:
แรงงานไทย : 35 ปี บนเส้นทางการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ = [Thai labour : 35 years along Thailand's economic growth] / โดย นิคม จันทรวิทุร.

by นิคม จันทรวิทุร, 2468-2544.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2544Availability: Available for loan (13)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD8700.575 .น66 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD8700.575 .น66 (3), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HD8700.575 .น66 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD8700.575 .น66 (3), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD8700.575 .น66 (2). Checked out (2).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
EIA : สำรวจสถานภาพ ปัญหา และทางออก / ปาริชาต ศิวะรักษ์.

by ปาริชาต ศิวะรักษ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2545Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC .ป6439อ65 (2).

ห้องสมุด:
สำเนียงไทยของคนไร้กล่องเสียง : รวมบทความวิจัยชุดโครงการ "การพูดของคนไร้กล่องเสียง" / บรรณาธิการ ธีระพันธ์ ล.ทองคำ.

by ธีระพันธ์ ล. ทองคำ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2546Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: PL4165 .ส538 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PL4165 .ส538 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LANG&LIT PL 2003 427224 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
ชุมชนหมู่บ้านลุ่มน้ำขาน : โครงการวิจัยพลวัตเศรษฐกิจชุมชน 3 ลุ่มน้ำในประเทศไทย พ.ศ. 2543-2545 / พรพิไล เลิศวิชา, อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว.

by พรพิไล เลิศวิชา | อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2546Availability: Available for loan (10)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD1698.ท92ช9 พ425 (3), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HD1698.ท92ช9 พ425 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD1698.ท92ช9 พ425 (6).

ห้องสมุด:
ปฏิรูปการศึกษาเพื่อปวงชน : แล้วชาวบ้านจะเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ได้อย่างไร / เสรี พงศ์พิศ ... [และคนอื่นๆ].

by เสรี พงศ์พิศ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2538Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: LA1221 .ป26 (3), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: LA1221 .ป26 (1).

ห้องสมุด:
บรรณานุกรมเอเซียอาคเนย์ศึกษาในประเทศไทย / ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์, แสงเดือน ไสยวงศ์.

by ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, 2484- | ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์, 2507- | แสงเดือน ไสยวงศ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2538Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: Z3221 .บ43 2538 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: Z3221 .บ43 2538 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: Z3221 .บ43 2538 (1). Available for reference (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) Not for LoanCall number: Z3221 .บ43 2535 (1).

ห้องสมุด:
บทบาทของการวิจัย : การท้าทายของทศวรรษใหม่ / วิจารณ์ พานิช ... [และคนอื่นๆ].

by วิจารณ์ พานิช, 2485-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2537Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: Q180.ก1 บ33 (3), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: Q180.ก1 บ33 (2).

ห้องสมุด:
บรูไน : อาณานิคมของอังกฤษ = Brunei : the British colonization / ศิริพร สมัครสโมสร ; บรรณาธิการ ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, กาญจนี ละอองศรี.

by ศิริพร สมัครสโมสร | ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, 2484- | กาญจนี ละอองศรี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2541Availability: Available for loan (10)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS650.5 .ศ64 (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS650.5 .ศ64 (3), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: DS650.5 .ศ64 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DS650.5 .ศ64 (2).

ห้องสมุด:
ลาวในกรุงรัตนโกสินทร์ = The Lao in early Bangkok / บังอร ปิยะพันธุ์ ; บรรณาธิการ ชาญวิทย์ เกษตรศิริ-กาญจนี ละอองศรี.

by บังอร ปิยะพันธุ์ | ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, 2484- | กาญจนี ละอองศรี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2541Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS570.ล53 บ62 (3), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DS570.ล53 บ62 (2).

ห้องสมุด:
กระบวนการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ = Research process in medical sciences / ผู้นิพนธ์ วิษณุ ธรรมลิขิตกุล.

by วิษณุ ธรรมลิขิตกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2540Availability: Available for loan (2)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: W20.5 .ว65 (2).

ห้องสมุด:
รายงานการวิจัยศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ / โดย กมลชัย รัตนสกาววงศ์.

by กมลชัย รัตนสกาววงศ์, 2498-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2538Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1747.3.ต9 ก44 (3), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1747.3.ต9 ก44 (1). Checked out (2).

ห้องสมุด:
รายงานการวิจัยระบบการบริหารงานหน่วยธุรการของรัฐสภาที่เป็นอิสระ / โดย มนตรี รูปสุวรรณ.

by มนตรี รูปสุวรรณ, 2497-2558.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2538Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1747 .ม32 (3), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: JQ1747 .ม32 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1747 .ม32 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1747 .ม32 (1).

ห้องสมุด:
การปรับปรุงระบบการทำงานของคณะกรรมาธิการของสภา ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น : รายงานการวิจัย / โดย ธงทอง จันทรางศุ.

by ธงทอง จันทรางศุ, 2498-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2538Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1747 .ธ25 (3), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: JQ1747 .ธ25 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1747 .ธ25 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: JQ1747 .ธ25 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1747 .ธ25 (1).

ห้องสมุด:
วิกฤตการณ์ของมนุษยศาสตร์ ; Humamnities in crisis : a Thai case study / เจตนา นาควัชระ.

by เจตนา นาควัชระ, 2480- | Chetana Nagavajara, 1937-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2538Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: AZ782 .จ75 (4), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: AZ782 .จ75 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
พลวัตของชุมชนในการจัดการทรัพยากร : สถานการณ์ในประเทศไทย / คณะนักวิจัย จามะรี เชียงทอง ... [และคนอื่นๆ] ; บรรณาธิการ อานันท์ กาญจนพันธุ์.

by จามะรี เชียงทอง | อานันท์ กาญจนพันธุ์, 2490-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2543Availability: Available for loan (10)Pridi Banomyong LibraryCall number: HC445.ฮ9ท4 พ45 (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HC445.ฮ9ท4 พ45 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HC445.ฮ9ท4 พ45 (4).

ห้องสมุด:
เมืองไทยในความใฝ่ฝันของพระธรรมปิฎก / ทวีวัฒน์ ปุณฑริกวิวัฒน์.

by ทวีวัฒน์ ปุณฑริกวิวัฒน์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2539?]Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ552 .ท46 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: BQ552 .ท46 (2).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544