ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 34 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
ผืนดินนี้ที่พ่อให้ : แผนแก้ไขปัญหาความยากจน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

by กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม, 2548Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HD1333.ท9 ผ733 (1). Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG .ผ733 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Not for loanCall number: CDG .ผ733 (1).

ห้องสมุด:
รายงานการศึกษาปัญหาการเช่าซื้อที่ดินในเขตปฎิรูปที่ดินปีการเพาะปลูก 2529-2530 / โดย สมศักดิ์ โกสุขวัฒนะ.

by สมศักดิ์ โกสุขวัฒนะ | กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2532Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HD1333 .ส45 (1).

ห้องสมุด:
ธนาคารที่ดินและข้อเสนอโครงการจัดตั้งธนาคารที่ดิน.

by ไชยยงค์ ชูชาติ, 2464-2520.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2520Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HG .ช9 (1).

ห้องสมุด:
แบบจำลองเพื่อการประเมินมูลค่าและมูลค่าซื้อขายของที่ไร่นา.

by สุทธิพร จีระพันธุ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2519Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD .ส7 (1).

ห้องสมุด:
การศึกษาแนวทางที่เหมาะสมในการเก็บหนี้เงินกู้จากเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินคืนกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม : กรณีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : รายงานการวิจัย / โดย ถาวรศักดิ์ พึ่งอุดม, สิริวัตร มหาชนะวงศ์, สุรเชษฐ์ แพทยากูล.

by ถาวรศักดิ์ พึ่งอุดม | สิริวัตร มหาชนะวงศ์ | สุรเชษฐ์ แพทยากูล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม, 2548Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HD1440 .ถ65 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD1440 .ถ65 (1).

ห้องสมุด:
แนวทางพัฒนาศักยภาพของสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดิน / โดย ชนินทร จารุจันทร์, วนิดา ธารถวิล.

by ชนินทร จารุจันทร์ | วนิดา ธารถวิล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2548Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HD1486.ท9 ช363 (1).

ห้องสมุด:
การติดตามการใช้ประโยชน์ในที่ดินของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน : กรณีศึกษาการไม่ทำประโยชน์ในที่ดินด้วยตนเอง / โดย ชนินทร จารุจันทร์, สุรเชษฐ์ แพทยากูล.

by ชนินทร จารุจันทร์ | สุรเชษฐ์ แพทยากูล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2548Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD2080.55 .ช363 (1).

ห้องสมุด:
โครงการนำร่องพัฒนาการปลูกยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ = Pilot Project for the Development of Rubber Tree Cultivation in the North East.

by สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2540Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ค93537 (1).

ห้องสมุด:
การเสริมความมั่นคงของชาติด้านเศรษฐกิจและสังคมด้วยการปฏิรูปที่ดิน.

by พินิต สุวรรณะชฎ, 2469-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ม.ป.ปAvailability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HD940.72 .พ6 (1).

ห้องสมุด:
การประเมินผลการให้สินเชื่อแก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน จังหวัดอุทัยธานี / วราภรณ์ นิลรัตโนทัย.

by วราภรณ์ นิลรัตโนทัย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : กองบริการกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2540Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ว4568ก64 (1).

ห้องสมุด:
เครื่องสีข้าวมือหมุนกับการพัฒนาไปสู่การพึ่งตนเองและความเข้มแข็งของชุมชน / บุญช่วย อุ่นชัยศรี ... [และคนอื่น ๆ].

by บุญช่วย อุ่นชัยศรี | สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2548 [2005]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: S715.ข6 ค74 2548 (1).

ห้องสมุด:
37 ปี สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 6 มีนาคม 2555 / กองบรรณาธิการ อาทิตยา พองพรหม ... [และคนอื่น ๆ].

by อาทิตยา พองพรหม | สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, [2555] [2012]Other title: สามสิบเจ็ดปี สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 6 มีนาคม 2555 | 37 ปี สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.).Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HD1333.ท9 ก13 2555 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD1333.ท9 ก13 2555 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: IND HD 2012 595244 (1).

ห้องสมุด:
ธนาคารที่ดิน : ข้อเสนอโครงการจัดตั้งธนาคารที่ดิน.

by ไชยยงค์ ชูชาติ, 2464-2520.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, กองวิชาการและแผนงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2520Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: DOC .ช9433ธ36 (1).

ห้องสมุด:
รายงานการประเมินผลการปฏิรูปที่ดินป่าสวนสัก-ท่าชัย อำเภอศรีสัชนาลัย อำเภอสวรรคโลก อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย / โดย บุญช่วย อุ่นชัยศรี, เสวกศิลป์ ส่องแสงจันทร์.

by บุญช่วย อุ่นชัยศรี | เสวกศิลป์ ส่องแสงจันทร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : กองวิชาการและวางแผน, สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2532Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HD1333 .บ72 (1).

ห้องสมุด:
การปฏิรูปที่ดินในไต้หวัน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, กองวิชาการและแผนงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2530Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: 469/30 (1).

ห้องสมุด:
รายงานการประเมินผลโครงการปฏิรูปที่ดินป่าโคกชาดหนองแสง อำเภอลำปลายมาศและกิ่งอำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ / โดย เสวกศิลป์ ส่องแสงจันทร์, น้อมจิต กิตติโชติพาณิชย์.

by เสวกศิลป์ ส่องแสงจันทร์ | น้อมจิต กิตติโชติพาณิชย์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กองวิชาการและแผนงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2531Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HD1333 .ส73 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544