ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 22 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พุทธศักราช 2548 / สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มสารนิเทศ สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2548Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3147.ก312548ก4 2548 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3147.ก312548ก4 2548 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3147.ก312548ก4 2548 (1).

ห้องสมุด:
บทบาทของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเหตุการณ์ธรณีพิบัติภัย สึนามิ / กองบรรณาธิการ พุฒ วีระประเสริฐ ... [และคนอื่นๆ] = The role of public institutions of higher education in Tsunami disaster relief / staff editor, Poot Veraprasert ... [et al.].

by พุฒ วีระประเสริฐ | Poot Veraprasert.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2549Other title: Role of public institutions of higher education in Tsunami disaster relief.Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: LB2331.46.ท9 บ33 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LB2331.46.ท9 บ33 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LB2331.46.ท9 บ33 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: EDUC LB 2006 490664 (1).

ห้องสมุด:
หลักสูตรฝึกอบรมนิสิตนักศึกษาเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันอุดมศึกษา / จัดทำโดย คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา และคณะอนุกรรมการดำเนินการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา.

by คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา | คณะอนุกรรมการดำเนินการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2552Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: LB2349 .ห46 2552 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LB2349 .ห46 2552 (1).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
สรุปความคิดเห็นผู้นำนิสิตนักศึกษาเรื่องรูปแบบการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์เชิงสร้างสรรค์ / ผู้จัดทำ สุริยา เสถียรกิจอำไพ.

by สุริยา เสถียรกิจอำไพ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2549Other title: รูปแบบการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์เชิงสร้างสรรค์.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: LB3605 .ส728 (1).

ห้องสมุด:
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา / คณะผู้จัดทำ ปริญญา จินดาประเสริฐ ... [และคนอื่นๆ] ; บรรณาธิการ แน่งน้อย พัวพัฒนกุล ; แปล ธีระ นุชเปี่ยม = University Business Incubator / production team, Prinya Chindaprasert ... [et al.] ; editor Nangnoi Puapatanakul ; translation, Theera Nuchpiam.

by ปริญญา จินดาประเสริฐ | แน่งน้อย พัวพัฒนกุล | ธีระ นุชเปี่ยม | Prinya Chindaprasert | Nangnoi Puapatanakul | Theera Nuchpiam.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2549Other title: University business incubator.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD62.5 .ห34 (1).

ห้องสมุด:
รวมกฎกระทรวง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ และมติคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์/แนวทาง และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง เมษายน 2554 ถึง กรกฎาคม 2556 / สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ; ผู้รวบรวมข้อมูล ประสานงาน และจัดทำต้นฉบับ กีรติ แก้วสัมฤทธิ์ ... [และคนอื่น ๆ].

by กีรติ แก้วสัมฤทธิ์ | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2556 [2013]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3147 .ร54 2556 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2013 625040 (1).

ห้องสมุด:
การก่อเกิด พัฒนาการและทิศทางในอนาคตของวิทยาลัยชุมชน / สุนันทา แสงทอง.

by สุนันทา แสงทอง | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2555 [2012]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: LB2328.15.ท9 ส726 2555 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LB2328.15.ท9 ส726 2555 (1).

ห้องสมุด:
การบริหารงบประมาณแบบเน้นผลงานในระดับอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ประเทศฟินแลนด์ / ผู้แปล บุญศิริ อนันตเศรษฐ ; ผู้เรียบเรียงรายงาน สุทธศรี วงษ์สมาน.

by บุญศิริ อนันตเศรษฐ | สุทธศรี วงษ์สมาน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานโครงการปฏิรูปอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2544Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: LB2342.2.ฟ6 ก64 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: LB2342.2.ฟ6 ก64 (1).

ห้องสมุด:
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) / สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.

by สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : กลุ่มพัฒนานโยบายอุดมศึกษา สำนักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2551Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: LC179.ท9 ก645 (1).

ห้องสมุด:
รายงานผลการประชุมหารืออย่างไม่เป็นทางการ นโยบายการศึกษา : การปฏิรูปอุดมศึกษา / บรรณาธิการ สมศักดิ์ ตันติแพทยางกูร.

by สมศักดิ์ ตันติแพทยางกูร.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : กลุ่มพัฒนานโยบายอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2552Other title: นโยบายการศึกษา : การปฏิรูปอุดมศึกษา.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: LA1221 .ร6669 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
การศึกษา สำรวจอาชีพช่างปั้นดินเผาประเภทต่างๆ ในจังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดตาก = [The study on surveying of various kind of careers in Kamphaeng Phet and Tak Province] / อายุวัฒน์ สว่างผล.

by อายุวัฒน์ สว่างผล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กำแพงเพชร] : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2547Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: NK4156.6.ก7 อ64 (1).

ห้องสมุด:
การวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม : การเรียนรู้ร่วมกับชุมชน / โดย อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์.

by อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : เครือข่ายงานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2548Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: H62 .อ33 (1).

ห้องสมุด:
การศึกษาการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาไทยด้วยกระบวนการเทียบเคียงสมรรถนะ (benchmarking) : รายงานฉบับสมบูรณ์ / โดย หัวหน้าโครงการ อาวุธ ศรีศุกรี.

by อาวุธ ศรีศุกรี.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2547Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: LB2349 .อ65 (1). Available for reference (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) Not for loanCall number: CDG .อ575ก64 (1).

ห้องสมุด:
การอุดมศึกษาของประเทศออสเตรเลีย / โดย กลุ่มเสวนาการประกันคุณภาพการศึกษา ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ; คณะบรรณาธิการ อดุลย์ วิริยเวชกุล ... [และคนอื่นๆ].

by อดุลย์ วิริยเวชกุล, 2480- | ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย. กลุ่มเสวนาการประกันคุณภาพการศึกษา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2547Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: LA2108 .ก645 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LA2108 .ก645 (2). Available for reference (2)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG .ก64616 (2).

ห้องสมุด:
นโยบายการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการอุดมศึกษาไทยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายจาตุรนต์ ฉายแสง) : ผลจากการประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมการการอุดมศึกษา วันที่ 11 พฤศจิกายน 2548 / ผู้สรุปและเรียบเรียง อรสา ภาววิมล, ณัชชา ญาณฐิตวัฒนา, สุวรรณา สังสิทธยากร.

by อรสา ภาววิมล | ณัชชา ญาณฐิตวัฒนา | สุวรรณา สังสิทธยากร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2549Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .อ4654น49 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC .อ4654น49 (2).

ห้องสมุด:
มาตรฐานหอพักนักศึกษาและข้อเสนอเพื่อการพัฒนา / สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ; มนตรี แย้มกสิกร หัวหน้าคณะผู้จัดทำ.

by มนตรี แย้มกสิกร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : กลุ่มพัฒนาระบบสวัสดิการ และบริการนักศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2551Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LB3228.ท9 ม328 (1), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: LB3228.ท9 ม328 (1). Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG522 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544