ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 14 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
กฎหมายว่าด้วยการกำหนดขั้นตอนและวิธีการจัดทำหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ ตามมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 : บันทึกความเห็นและข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย / คณะผู้จัดทำ วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ... [และคนอื่น ๆ].

by วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ | คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย, [2552]Other title: บันทึกความเห็นและข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย.Availability: Available for loan (3)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KZ1013.ก6 2552 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KZ1013.ก6 2552 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KZ1013.ก6 2552 (1).

ห้องสมุด:
Thammai-- čhangwat tō̜ng čhatkān tonʻēng / ทำไม-- จังหวัดต้องจัดการตนเอง / บรรณาธิการ ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์, ศยามล ไกยูรวงศ์.

Latdāwan Tantiwitthayāphithak. Sayāmon Kaiyūrawong. Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Patirūp Kotmāi. by ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์, 2500- | ศยามล ไกยูรวงศ์ | สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī : Samnakngān Khana Kammakān Patirūp Kotmāi, 2558 [2015] Publication: นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย, 2558 [2015]Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: JS7153.3.ก8 ท64 2558 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: JS7153.3.ก8 ท64 2558 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PLSC JS 2015 669511 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JS7153.3.ก8 ท64 2558 (1).

ห้องสมุด:
Sapphayākō̜n nam sitthi rūam khō̜ng chumchon lumnam / ทรัพยากรน้ำ สิทธิร่วมของชุมชนลุ่มน้ำ / บรรณาธิการ ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์, ศยามล ไกยูรวงศ์.

Latdāwan Tantiwitthayāphithak. Sayāmon Kaiyūrawong. Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Patirūp Kotmāi. by ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์, 2500- | ศยามล ไกยูรวงศ์ | สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī : Samnakngān Khana Kammakān Patirūp Kotmāi, 2558 [2015] Publication: นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย, 2558 [2015]Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT698 .ท46 2558 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT698 .ท46 2558 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2015 669515 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT698 .ท46 2558 (1).

ห้องสมุด:
Kānphičhāranā khadī thī pentham nai kāndamnœ̄n khadī ʻāyā chan kō̜n kānfō̜ng khadī / การพิจารณาคดีที่เป็นธรรมในการดำเนินคดีอาญาชั้นก่อนการฟ้องคดี / กองบรรณาธิการ ศราวุฒิ ประทุมราช ... [และคนอื่นๆ].

Sarāwut Prathumrāt. Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Patirūp Kotmāi. by ศราวุฒิ ประทุมราช | สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī : Samnakngān Khana Kammakān Patirūp Kotmāi, 2558 [2015] Publication: นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย, 2558 [2015]Availability: Available for loan (2)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1728 .ก926 2558 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2015 669494 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Kanpatirūp kotmāi patirūp phư̄a SME læ sētthakit Thai / การปฏิรูปกฎหมาย ปฏิรูปเพื่อ SME และเศรษฐกิจไทย / บรรณาธิการ ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์, ศยามล ไกรยูรวงศ์.

Laddawan Tantiwitthayāphithak. Sayamon Kraiyūrawong. Kamchai Čhongčhakphan. Samnakngān Khana Kammakān patirūp kotmāi. by ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์, 2500- | ศยามล ไกรยูรวงศ์ | กำชัย จงจักรพันธ์ | สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī : Samnakngān Khana Kammakān patirūp kotmāi, 2558 [2015] Publication: นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย, 2558 [2015]Availability: Available for loan (8)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT859 .ก959 2558 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2015 648704 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT859 .ก959 2558 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT859 .ก959 2558 (2).

ห้องสมุด:
Kanpatirūp kotmāi ʻēkkachon : phư̄a khwāmmankhong thāng sētthakit thī pentham / การปฏิรูปกฎหมายเอกชน : เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจที่เป็นธรรม / บรรณาธิการ ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์, ศยามล ไกยูรวงศ์.

Latdāwan Tantiwitthayāphithak, 1957- Sayāmon Kaiyūnwong. Samnakngān Khana Kammakān Patirūp Kotmāi. by ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์, 2500- | ศยามล ไกยูรวงศ์ | สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī : Samnakngān Khana Kammakān Patirūp Kotmāi, 2558 [2015] Publication: นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย, 2558 [2015]Availability: Available for loan (7)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3242 .ก964 2558 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3242 .ก964 2558 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3242 .ก964 2558 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2015 648115 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Patirūp rabop prakan sangkhom / ปฏิรูประบบประกันสังคม / โดย คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ; บรรณาธิการ สุนี ไชยรส, ชัยสิทธิ์ สุขสมบูรณ์.

Sunī Chairot. Chaiyasit Suksombūn. Thailand. Khana Kammakān Patirūp Kotmāi. by สุนี ไชยรส, 2497- | ชัยสิทธิ์ สุขสมบูรณ์ | คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī : Samnakngān Khana Kammakān Patirūp Kotmāi, 2558 [2015] Publication: นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย, 2558 [2015]Availability: Available for loan (6)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2015 647505 (3), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1472 .ป26 2558 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1472 .ป26 2558 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1472 .ป26 2558 (1).

ห้องสมุด:
4 pī Khō̜ Pō̜ Kō̜. kap yutthasāt dān sawatdikān sangkhom læ rǣngngān / 4 ปี คปก. กับยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการสังคมและแรงงาน / [จัดทำโดย คณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนากฎหมายด้านสวัสดิการสังคม ; บรรณาธิการ สุนีย์ ไชยรส, ชัยสิทธิ์ สุขสมบูรณ์].

Sunī Chairot, Chaiyasit Suksombūn. Samnakngān Khana Kammakān Patirūp Kotmāi. Khana Kammakān Phičhāranā Prapprung læ Phatthanā Kotmāi Dān Sawatdikān Sangkhom. by สุนี ไชยรส, 2497- | ชัยสิทธิ์ สุขสมบูรณ์ | สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย. คณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนากฎหมายด้านสวัสดิการสังคม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī : Samnakngān Khana Kammakān Patirūp Kotmāi, 2558 [2015] Publication: นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย, 2558 [2015]Availability: Available for loan (8)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2015 647503 (3), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1520 .ก915 2558 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1520 .ก915 2558 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1520 .ก915 2558 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Patirūp kotmāi sitthi læ sawatdikān phūsūngʻāyu : rāng Phō̜.Rō̜.Bō̜. Khumkhrō̜ng Songsœ̄m læ Phatthanā Khunnaphāp Chīwit Phūsūngʻāyu Phō̜.Sō̜. ... (chabap Khana Kammakān Patirūp Kotmāi) / ปฏิรูปกฎหมายสิทธิและสวัสดิการผู้สูงอายุ : ร่าง พ.ร.บ. คุ้มครอง ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ พ.ศ. ... (ฉบับคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย) / [โดย คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ; บรรณาธิการ สุนี ไชยรส, ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์].

Sunī Chairot, Laddāwan Tantiwitthayāphithak, Khana Kammakān Patirūp Kotmāi. by สุนี ไชยรส, 2497- | ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์, 2500- | คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī : Samnakngān Khana Kammakān Patirūp Kotmāi, 2557 [2014] Publication: นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย, 2557 [2014]Availability: Available for loan (11)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1529 .ป36 2557 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2014 645439 (3), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1529 .ป36 2557 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1529 .ป36 2557 (4).

ห้องสมุด:
Patirūp sānrǣngngān : yǣk sān rǣngngān čhāk sān yuttitham / ปฏิรูปศาลแรงงาน : แยกศาลแรงงานจากศาลยุติธรรม / โดย คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ; บรรณาธิการ สุนี ไชยรส, ชัยสิทธิ์ สุขสมบูรณ์.

Sunī Chairot. Chaiyasit Suksombūn. Čhīrisumai Na Nō̜ngkhāi. Tō̜phong Kittiyānuphong. Thailand. Khana Kammakān Patirūp Kotmāi. by สุนี ไชยรส, 2497- | ชัยสิทธิ์ สุขสมบูรณ์ | จีริสุมัย ณ หนองคาย | ต่อพงศ์ กิตติยานุพงศ์ | คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī : Samnakngān Khana Kammakān Patirūp Kotmāi, 2558 [2015] Publication: นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย, 2558 [2015]Availability: Available for loan (6)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2015 647494 (3), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1440 .ป26 2558 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1440 .ป26 2558 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1440 .ป26 2558 (1).

ห้องสมุด:
Pramūan kotmāi rǣngngān læ Phō̜. Rō̜ Bō̜. kānbō̜rihān rǣngngān Phō̜.Sō̜. ... (rāng) / ประมวลกฎหมายแรงงานและ พ.ร.บ การบริหารแรงงาน พ.ศ. ... (ร่าง) / [จัดทำโดย คณะอนุกรรมการปฏิรูปกฎหมายด้านแรงงาน ; บรรณาธิการ สุนี ไชยรส, ชัยสิทธิ์ สุขสมบูรณ์].

Sunī Chairot, Chaiyasit Suksombūn. Samnakngān Khana Kammakān Patirūp Kotmāi. Khana ʻAnukammakān Patirūp Kotmāi Dān Rǣngngān. by สุนี ไชยรส, 2497- | ชัยสิทธิ์ สุขสมบูรณ์ | สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย. คณะอนุกรรมการปฏิรูปกฎหมายด้านแรงงาน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī : Samnakngān Khana Kammakān Patirūp Kotmāi, 2558 [2015] Publication: นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย, 2558 [2015]Availability: Available for loan (5)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2015 647480 (3), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1270 .ป464 2558 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1270 .ป464 2558 (1).

ห้องสมุด:
Yokradap kānkhumkhrō̜ng sitthi khon thamngān : māttrathān dīeo nai ʻĀsīan / ยกระดับการคุ้มครองสิทธิคนทำงาน : มาตรฐานเดียวในอาเซียน / [บรรณาธิการ สุนีย์ ไชยรส, ชัยสิทธิ์ สุขสมบูรณ์].

Sunī Chairot, Chaiyasit Suksombūn. by สุนี ไชยรส, 2497- | ชัยสิทธิ์ สุขสมบูรณ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī : Samnakngān Khana Kammakān Patirūp Kotmāi, 2558 [2015] Publication: นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย, 2558 [2015]Availability: Available for loan (6)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: IND HD 2015 647488 (3), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HD6971.8 .ย24 2558 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD6971.8 .ย24 2558 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HD6971.8 .ย24 2558 (1).

ห้องสมุด:
Kāntrūatsō̜p kānchai ʻamnāt rat hūačhai khư̄ prachāchon / การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ หัวใจคือประชาชน / บรรณาธิการ ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์ และ ศยามล ไกยูรวงศ์

Laddāwan Tantiwitthayāphithak. Sayāmon Kaiyūnwong. Samnakngān Khana Kammakān Patirūp Kotmāi. by ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์, 2500- | ศยามล ไกยูรวงศ์ | สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī : Samnakngān Khana Kammakān Patirūp Kotmāi, 2558 [2015] Publication: นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย, 2558 [2015]Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2790.ก965 2558 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2790.ก965 2558 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2790.ก965 2558 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2790.ก965 2558 (1).

ห้องสมุด:
Patirūp rabop kānkhumkhrō̜ng phūsīahāi čhāk kānrap bō̜rikān sāthāranasuk : rāng kotmāi chabap Khana Kammakān Patirūp Kotmāi (Khō̜. Pō̜. Kō̜.) / ปฏิรูประบบการคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข : ร่างกฎหมาย ฉบับคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (คปก.) / โดย คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ; บรรณาธิการ สุนี ไชยรส, ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์.

Sunī Chairot. Latdāwan Tantiwitthayāphithak. Thailand. Khana Kammakān Patirūp Kotmāi. by สุนี ไชยรส, 2497- | ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์, 2500- | คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī : Samnakngān Khana Kammakān Patirūp Kotmāi, 2557 [2014] Publication: นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย, 2557 [2014]Availability: Available for loan (6)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2014 647531 (3), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3100 .ป36 2557 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3100 .ป36 2557 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3100 .ป36 2557 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544