ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 35 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
ประวัติศาสตร์ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ / คณะผู้จัดทำ สุเมธ ตันติเวชกุล ... [และคนอื่นๆ].

by สุเมธ ตันติเวชกุล, 2482-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, 2542Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HN700.592.พ6 ป3865 (2).

ห้องสมุด:
การประกวดผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง / ผู้จัดทำ สมทรง รุ่งเรืองศิลป์ ... [และคนอื่น ๆ].

by สมทรง รุ่งเรืองศิลป์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, 2551Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: HC445.ฮ9ศ75 ก632 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HC445.ฮ9ศ75 ก632 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HC445.ฮ9ศ75 ก632 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HC445.ฮ9ศ75 ก632 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HC445.ฮ9ศ75 ก632 (2). Available for reference (8)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG .ก64256 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Not for loanCall number: CDG .ก64256 (2), Thammasat Library, Pattaya Campus Not for loanCall number: CDG .ก64256 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Not for loanCall number: CDG .ก64256 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) Not for loanCall number: CDG .ก64256 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
สาระน่ารู้เกี่ยวกับหญ้าแฝก.

by สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, 2537Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: SB303.ห2 ส64 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: SB303.ห2 ส64 (2).

ห้องสมุด:
ความก้าวหน้าการดำเนินงานสนองพระราชดำริ : การพัฒนาและรณรงค์ การใช้หญ้าแฝก.

by สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, 2537Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: SB303.ห2 ค52 (1).

ห้องสมุด:
หญ้าแฝก : แนวรั้วเพื่อป้องกันการพังทลายของดิน / ของ ธนาคารโลก.

by ธนาคารโลก.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, [2535?]Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: SB303.ห2 ห24 (2).

ห้องสมุด:
ใต้ร่มพระบารมี 20 ปี กปร. / ผู้จัดทำหนังสือ สุวัฒน์ เทพอารักษ์ ... [และคนอื่นๆ].

by คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สุวัฒน์ เทพอารักษ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, 2544Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HC445.ศ7 พ825 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HC445.ศ7 พ825 (1).

ห้องสมุด:
สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน : 15 ปี โครงการศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยซอน-ห้วยซั้ว / คณะทำงาน ชัชชัย ภูวิชยสัมฤทธิ์ ... [และคนอื่น ๆ].

by ชัชชัย ภูวิชยสัมฤทธิ์ | สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, 2552Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD2080.4 .ส635 2552 (1).

ห้องสมุด:
สวนป่าชายเลนทูลกระหม่อม / [วิจัยโดย] สนิท อักษรแก้ว ... [และคนอื่นๆ].

by สนิท อักษรแก้ว | สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, [2540?]-Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: SD397.ป6 ส53 (3).

ห้องสมุด:
การพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ : รายงานผลการสัมมนา ระหว่างวันที่ 14-15 มกราคม 2542 ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / ฝ่ายรวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงาน ศรีนิตย์ บุญทอง ... [และคนอื่นๆ].

by การสัมมนาเรื่องการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ครั้งที่ 3: 2542 : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) | ศรีนิตย์ บุญทอง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ, 2542Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: SB303.ห2 ก65 (1).

ห้องสมุด:
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระแม่เจ้าของชาวไทยกับงานพัฒนาคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อมและศิลปาชีพพิเศษเพื่อพสกนิกร / คณะผู้จัดทำ ศุภฤกษ์ โพธิ์ทอง ... [และคนอื่นๆ] ; คณะบรรณาธิการ มนูญ มุกข์ประดิษฐ์ ... [และคนอื่นๆ].

by ศุภฤกษ์ โพธิ์ทอง | มนูญ มุกข์ประดิษฐ์ | สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, 2535Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS570.4.ส6 ส43 (1).

ห้องสมุด:
แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว / คณะผู้จัดทำ สุเมธ ตันติเวชกุล ... [และคนอื่นๆ].

by สุเมธ ตันติเวชกุล, 2482-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ, 2540Availability: Available for loan (9)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS570.3.ภ7 น76 (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS570.3.ภ7 น76 (5).

ห้องสมุด:
กษัตริย์นักพัฒนา [ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์] / หัวหน้าคณะทำงาน สายเมือง วิรยศิริ.

by สายเมือง วิรยศิริ | สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, 2553 [2010]Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG1861 (1). :

ห้องสมุด:
ดิน น้ำ ลม ไฟ [ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์] : สมดุลสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ / ผู้จัดทำหนังสือ วรกานต์ จุฑานนท์ ... [และคนอื่น ๆ].

by วรกานต์ จุฑานนท์ | สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, 2556 [2013]Availability: Available for reference (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Not for loanCall number: CDG1992 (1). :

ผลสำเร็จโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ : 84 พรรษา ประโยชน์สุขสู่ปวงประชา / คณะผู้จัดทำ ชัชชัย ภูวิชยสัมฤทธิ์ ... [และคนอื่น ๆ].

by ชัชชัย ภูวิชยสัมฤทธิ์ | สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, 2555 [2012]Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS570.3.ภ7 ผ456 2555 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS570.3.ภ7 ผ456 2555 (1).

ห้องสมุด:
ประโยชน์สุขของแผ่นดิน [วีดิทัศน์] / อำนวยการผลิต สำนักราขเลขาธิการ ... [และอื่น ๆ].

by สำนักราชเลขาธิการ | สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, 2554 [2011]Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG1858 (1). :

กษัตริย์นักพัฒนา / หัวหน้าคณะทำงาน สายเมือง วิรยศิริ.

by สายเมือง วิรยศิริ | สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, 2553 [2010]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS570.3.ภ7 ส537 2553 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS570.3.ภ7 ส537 2553 (1).

ห้องสมุด:
ดิน น้ำ ลม ไฟ : สมดุลสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ / ผู้จัดทำหนังสือ วรกานต์ จุฑานนท์ ... [และคนอื่น ๆ].

by วรกานต์ จุฑานนท์ | สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, 2556 [2013]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS570.3.ภ7 ด633 2556 (1).

ห้องสมุด:
การใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกเพื่อเป็นวัสดุก่อสร้างยุ้งฉางเก็บข้าวเปลือก / โดย พิชัย นิมิตยงสกุล และ ธรรมนูญ เฮงษฎีกุล ; ณรงค์ โฉมเฉลา บรรณาธิการ.

by พิชัย นิมิตยงสกุล | ธรรมนูญ เฮงษฎีกุล | ณรงค์ โฉมเฉลา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, 2547 [2004]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: 079/2555 (1).

ห้องสมุด:
ผลสำเร็จโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ [ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์] : 84 พรรษา ประโยชน์สุขสู่ปวงประชา / คณะผู้จัดทำ ชัชชัย ภูวิชยสัมฤทธิ์ ... [และคนอื่น ๆ].

by ชัชชัย ภูวิชยสัมฤทธิ์ | สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, 2555 [2012]Availability: Available for reference (2)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG1738 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Not for loanCall number: CDG1738 (1). :

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544