ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 137 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
หลักกฎหมายระหว่างประเทศทั่วไปเกี่ยวกับสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนและสาระสำคัญของอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ.

by สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2546Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ห4614 (3), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: DOC .ห4614 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC .ห4614 (2).

ห้องสมุด:
ประเทศไทยกับสันติภาพโลก / โดย ประเวศ วะสี.

by ประเวศ วะสี, 2474-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2545Availability: Available for loan (14)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ป46147ป463 (4), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: DOC .ป46147ป463 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DOC .ป46147ป463 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC .ป46147ป463 (3), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: DOC .ป46147ป463 (2).

ห้องสมุด:
สถานการณ์การละเมิดสิทธิแรงงานและบทเรียนหกปีของคณะอนุกรรมการสิทธิแรงงานในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) / จัดทำโดย คณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน.

by คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ. คณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2551Availability: Available for loan (2)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD6971.8 .ส36 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD6971.8 .ส36 (1).

ห้องสมุด:
ปุจฉาวิสัชนา การกระจายอำนาจ : มิติทางเพศ / เรียบเรียง ปาจรีย์ ธนะสมบูรณ์กิจ.

by ปาจรีย์ ธนะสมบูรณ์กิจ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2549Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HQ1236 .ป722 (1).

ห้องสมุด:
หลักกฎหมายระหว่างประเทศทั่วไปเกี่ยวกับสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนและกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง.

by สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2548Other title: สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง.Availability: Available for loan (1)Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: DOC .ห4612 2548 (1).

ห้องสมุด:
หลักกฎหมายระหว่างประเทศทั่วไปเกี่ยวกับสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชน ; อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ; พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กเรื่อง การค้าเด็ก การค้าประเวณี และสื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็ก ; พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กเรื่อง ความเกี่ยวพันของเด็กในความขัดแย้งกันด้วยอาวุธ ; Convention on the Rights of the Child (CRC) ; Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography ; Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the involvement of children in armed conflict / คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

by คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, [2552?]Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ห4616 2552 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: DOC .ห4616 2552 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC .ห4616 2552 (4), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DOC 2009 544891 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
การจัดการความขัดแย้งการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าต้นน้ำ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน : กรณีศึกษา / ผู้ศึกษา รัชดา ฉายสวัสดิ์.

by รัชดา ฉายสวัสดิ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2548Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD890.55.ฮ9น9 ร62 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HD890.55.ฮ9น9 ร62 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD890.55.ฮ9น9 ร62 (5).

ห้องสมุด:
หลักการชี้แนะว่าด้วยการพลัดถิ่นภายในประเทศ : พร้อมคู่มือประยุกต์ใช้หลักการชี้แนะ = The guiding principles on internal displacement : handbook for applying the guiding principles on internal displacement / ผู้เขียน ฟรานซิส เอ็ม เด็ง, ซูซาน มาร์ติน ; ผู้แปล พจนาถ อินทรมานนท์ ; ผู้จัดทำ คณะอนุกรรมการด้านสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

by เด็ง, ฟรานซิส เอ็ม | มาร์ติน, ซูซาน | พจนาถ อินทรมานนท์ | คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ. คณะอนุกรรมการด้านสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2550Other title: Guiding principles on internal displacement : handbook for applying the guiding principles on internal displacement.Availability: Available for loan (3)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KZ6530 .ด72 2550 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KZ6530 .ด72 2550 (1).

ห้องสมุด:
ประสบการณ์การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของผู้พลัดถิ่นภายในประเทศ / คณะอนุกรรมการด้านสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ; ผู้เขียน พจนาถ อินทรมานนท์, สกาวเดือน บุญงาม, สุภินันทชัย แซ่ลี.

by พจนาถ อินทรมานนท์ | สกาวเดือน บุญงาม | สุภินันทชัย แซ่ลี | คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ. คณะอนุกรรมการด้านสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2551Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: HV640.4.ท9 พ236 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HV640.4.ท9 พ236 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HV640.4.ท9 พ236 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HV640.4.ท9 พ236 (1).

ห้องสมุด:
การต่อสู้เพื่อปกป้องสิทธิและทรัพยากรของชุมชน : กรณีโครงการบ่อบำบัดน้ำเสียคลองด่าน / ผู้เขียน สุกรานต์ โรจนไพรวงศ์ และดาวัลย์ จันทรหัสดี.

by สุกรานต์ โรจนไพรวงศ์ | ดาวัลย์ จันทรหัสดี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, (ฉบับปรับปรุงเนื้อหาล่าสุด).Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2550Availability: Available for loan (2)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: TD613.ท9 ก623 2550 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: TD613.ท9 ก623 2550 (1).

ห้องสมุด:
หลักกฎหมายระหว่างประเทศทั่วไปเกี่ยวกับสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชน ; กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ; International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR).

by สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, [2551?]Other title: กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม | International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR).Availability: Available for loan (10)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: DOC .ห4613 2551 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC .ห4613 2551 (6), Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC 2008 516127 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 2008 516127 (2).

ห้องสมุด:
หลักกฎหมายระหว่างประเทศทั่วไปเกี่ยวกับสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชน ; อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ; Convention on the Rights of the Child (CRC).

by สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, [2551?]Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC .ห4616 2551 (1).

ห้องสมุด:
ข้อเสนอจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต่อรัฐบาล กรณีโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากถ่านหิน หินกรูด-บ่อนอก และโครงการท่อส่งก๊าซและโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ไทย-มาเลเซีย.

by คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2545Availability: Available for loan (10)Pridi Banomyong LibraryCall number: JC599.ท9 ข565 (3), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: JC599.ท9 ข565 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JC599.ท9 ข565 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JC599.ท9 ข565 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: JC599.ท9 ข565 (2).

ห้องสมุด:
สิทธิมนุษยชน : สิทธิความเป็น "คน" และ "ชุมชน" / สุนี ไชยรส.

by สุนี ไชยรส, 2497-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2552Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: 125/2553 (1).

ห้องสมุด:
หลักกฎหมายระหว่างประเทศทั่วไปเกี่ยวกับสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชน ; อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกประติบัติ [สะกดผิด] ทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ ; International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (CERD).

by สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, [2551?]Other title: อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ | International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (CERD).Availability: Available for loan (10)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: DOC .ห4614 2551 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC .ห4614 2551 (6), Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC 2008 516130 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DOC 2008 516130 (1).

ห้องสมุด:
หลักกฎหมายระหว่างประเทศทั่วไปเกี่ยวกับสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนและสาระสำคัญของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม.

by สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2546Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ห4613 (4), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: DOC .ห4613 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC .ห4613 (2).

ห้องสมุด:
บทบาทคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ = The role of National Human Rights Commission, Thailand / เสน์่ห์ จามริก ; [แปลโดย] วีระ สมบูรณ์.

by เสน่ห์ จามริก, 2470- | วีระ สมบูรณ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2547Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ส7525715บ33 (1), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: DOC .ส7525715บ33 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: DOC .ส7525715บ33 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DOC .ส7525715บ33 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC .ส7525715บ33 (1).

ห้องสมุด:
ศักดิ์ศรีแห่งความเป็นคน : ศักยภาพแห่งความสร้างสรรค์ / ประเวศ วะสี.

by ประเวศ วะสี, 2474-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2538Availability: Available for loan (14)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ป46147ศ62 (4), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: DOC .ป46147ศ62 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DOC .ป46147ศ62 (4), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC .ป46147ศ62 (3), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: DOC .ป46147ศ62 (2).

ห้องสมุด:
คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญตามคำขอของประธานสภาผู้แทนราษฎรเรื่องคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเสนอรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อรัฐสภา "กรณีความรุนแรงอันเนื่องมาจากโครงการท่อก๊าซไทย-มาเลเซีย" / บรรณาธิการ สุนี ไชยรส, วารุณี เจนาคม.

by สุนี ไชยรส, 2497- | วารุณี เจนาคม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2549Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: JC599.ท92ส2 ค65 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: JC599.ท92ส2 ค65 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JC599.ท92ส2 ค65 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JC599.ท92ส2 ค65 (1).

ห้องสมุด:
21 นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน : สืบสานเจตนารมณ์และจิตใจกล้าหาญ / กองบรรณาธิการ จรัล พากเพียร, สุนี ไชยรส, นภัทร รัชตะวรรณ.

by จรัล พากเพียร, 2494- | สุนี ไชยรส, 2497- | นภัทร รัชตะวรรณ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2548Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: JC599.ท9 ก13 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JC599.ท9 ก13 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: JC599.ท9 ก13 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JC599.ท9 ก13 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544