ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 144 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
สุขภาวะ สร้างได้ / กองบรรณาธิการ อารยา อนันต์ประกฤติ, พลินี เสริมสินสิริ.

by อารยา อนันต์ประกฤติ | พลินี เสริมสินสิริ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, 2551Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: QT180 .ส716 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: MED QT 2008 539041 (1), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: QT180 .ส716 (1).

ห้องสมุด:
การปฏิวัติเงียบ : การปฏิรูประบบสุขภาพ / เขียนโดย ประเวศ วะสี.

by ประเวศ วะสี, 2474-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, 2550Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ป46147ก645 2550 (1), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: DOC .ป46147ก645 2550 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DOC .ป46147ก645 2550 (2).

ห้องสมุด:
ผลิดอก ออกผล : สื่อสร้างสรรค์ สารสร้างสุข : การขับเคลื่อนการปฏิรูปสื่อเพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว / ผู้เขียน ปิยนาถ ประยูร.

by ปิยนาถ ประยูร | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, 2552Other title: สื่อสร้างสรรค์ สารสร้างสุข : การขับเคลื่อนการปฏิรูปสื่อเพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: 198/2553 (1).

ห้องสมุด:
ผลิดอก ออกผล : สมัชชาสุขภาพ เติมเต็มชีวิตแรงงานนอกระบบไทย / ผู้เขียน ชัฏสรวง หลวงพล, ชีวิน อริยสุนทร.

by ชัฏสรวง หลวงพล | ชีวิน อริยสุนทร | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, 2552Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: 185/2553 (1).

ห้องสมุด:
ผลิดอก ออกผล : สุขภาวะทางเพศ : ด้วยหัวใจแห่งรัก สู่ความเข้าใจของสังคมไทย / ผู้เขียน ฐาปนา พึ่งละออ.

by ฐาปนา พึ่งละออ | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, 2552Other title: สุขภาวะทางเพศ : ด้วยหัวใจแห่งรัก สู่ความเข้าใจของสังคมไทย.Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: 197/2553 (2).

ห้องสมุด:
แกะรอยสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2549 "อยู่เย็นเป็นสุขทุกชีวิต--ด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง" / รวบรวมและเรียบเรียง วิวัฒน์ วนรังสิกุล ; บรรณาธิการ สุนีย์ สุขสว่าง.

by วิวัฒน์ วนรังสิกุล | สุนีย์ สุขสว่าง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, 2550Other title: แกะรอยสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2549 อยู่เย็นเป็นสุขทุกชีวิต-- ด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง | อยู่เย็นเป็นสุขทุกชีวิต--ด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HC445.ฮ9ศ75 ว656 (1).

ห้องสมุด:
สมัชชาสุขภาพ : เครื่องมือใหม่ในการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม = Health Assembly : new mechanism for participatory healthy public policy development / กองบรรณาธิการ จารึก ไชยรักษ์ ... [และคนอื่น ๆ].

by จารึก ไชยรักษ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, 2551Other title: Health Assembly : new mechanism for participatory healthy public policy development.Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:
เศรษฐกิจพอเพียง สู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุข ; วิถีพอเพียง [วีดิทัศน์] : สารคดีสั้นทางโทรทัศน์.

by สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ | งานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (ครั้งที่ 6 : 2549 : นนทบุรี).

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: [กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, 2549?]Availability: Available for reference (4)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG .ศ745 (3), Professor Direk Jayanama Library Not for loanCall number: CDG .ศ745 (1). :

อนาคตระยอง เส้นทางสู่สังคมสุขภาพ / คณะผู้เขียน เดชรัต สุขกำเนิด ... [และคนอื่น ๆ] ; บรรณาธิการ บำเพ็ญ ไชยรักษ์, สมพร เพ็งค่ำ.

by เดชรัต สุขกำเนิด | บำเพ็ญ ไชยรักษ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, 2552Availability: Available for loan (3)Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: TD194.68.ท92ร7 อ362 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: TD194.68.ท92ร7 อ362 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: TD194.68.ท92ร7 อ362 (1).

ห้องสมุด:
ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2552 : ฉบับที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี วันที่ 30 มิถุนายน 2552.

by สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, 2552Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: 084/2553 (1).

ห้องสมุด:
จิตอาสา พลังสร้างโลก : บทเรียนรู้จากขบวนการพุทธฉือจี้ไต้หวัน ขบวนการที่เน้นหัวใจของความเป็นมนุษย์ / อำพล จินดาวัฒนะ.

by อำพล จินดาวัฒนะ | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, 2550Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HV40.42 .อ63 2550 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HV40.42 .อ63 2550 (2).

ห้องสมุด:
ปาฐกถาพิเศษ สุนทรพจน์ สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2551 / รวบรวม เรียบเรียง ประสานงาน [โดย] นิรชา อัศวธีรากุล ... [และคนอื่น ๆ].

by นิรชรา อัศวธีรากุล | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ | สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (ครั้งที่ 1 : 2551 : กรุงเทพฯ).

Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, 2552Other title: ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ จิตวิญญาณแห่งสมัชชาสุขภาพ.Availability: Available for loan (1)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WA540.JT3 ป628 2552 (1).

ห้องสมุด:
ผลิดอก ออกผล : ก้าวย่าง-- ของ อปท. บนถนนสาย-- สมัชชาสุขภาพ / ผู้เขียน วุฐิศานติ์ จันทร์วิบูล.

by วุฐิศานติ์ จันทร์วิบูล | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, 2552Other title: ก้าวย่าง-- ของ อปท. บนถนนสาย-- สมัชชาสุขภาพ.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: 199/2553 (1).

ห้องสมุด:
พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550.

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, 2550Availability: Available for loan (8)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: KPT3075.ก31255ก4 2550ก (7), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2007 499196 (1).

ห้องสมุด:
ก่อนวันผลัดใบ : หนังสือแสดงเจตนาการจากไปในวาระสุดท้าย / บรรณาธิการ ไพศาล ลิ้มสถิตย์ และ อภิราชย์ ขันธ์เสน.

by ไพศาล ลิ้มสถิตย์, 2518- | อภิราชย์ ขันธ์เสน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, 2552Availability: Available for loan (10)Pridi Banomyong LibraryCall number: WB310 .ก535 2552 (3), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: WB310 .ก535 2552 (2), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WB310 .ก535 2552 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: WB310 .ก535 2552 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: WB310 .ก535 2552 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: WB310 .ก535 2552 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
เริ่มที่ชีวิตจิตใจสู่ความเป็นธรรมทางสุขภาพและสังคม / สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ; นพนันท์ วรรณเทพสกุล, กุลธิดา สามะพุทธิ.

by นพนันท์ วรรณเทพสกุล | กุลธิดา สามะพุทธิ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยสังคม | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, 2554 [2011]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HM821 .น336 2554 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HM821 .น336 2554 (1).

ห้องสมุด:
นามะเฟืองเมืองนิรมิต / ผู้เขียน มหรรณพ โฉมเฉลา ; บรรณาธิการ ยุทธนา วรุณปิติกุล.

by มหรรณพ โฉมเฉลา, 2505- | ยุทธนา วรุณปิติกุล | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, [2552?] [2009?]Availability: Available for loan (1)Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HN700.55.ห4 ม55 2552 (1).

ห้องสมุด:
การสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม / อำพล จินดาวัฒนะ.

by อำพล จินดาวัฒนะ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, 2556 [2013]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC 2013 622924 (1).

ห้องสมุด:
ตัวชี้วัดความมั่นคงทางอาหารระดับชุมชน / สุภา ใยเมือง.

by สุภา ใยเมือง | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print regular print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, 2555 [2012]Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD9016.ท92 ส746 2555 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: IND HD 2012 610137 (3). Checked out (1).

ห้องสมุด:
เล่าให้ลึก. [1] / วิชัย โชควิวัฒน.

by วิชัย โชควิวัฒน | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, 2554 [2011]Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: Z1035.ก1 ว626 2554 ล. 1 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LIBR Z 2011 606038 (2).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544