ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 166 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
แผนแม่บทการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน : การจัดระดับชุมชนเมืองและชนบท ตัวชี้วัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมชุมชน แผนแม่บทการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน / โดย มูลนิธิสิ่งแวดล้อมไทย ; คณะผู้ทำการศึกษา สมฤดี นิโครวัฒนยิ่งยง ... [และคนอื่น ๆ].

by ธงชัย พรรณสวัสดิ์ | มูลนิธิสิ่งแวดล้อมไทย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2547Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: GE320.ท9 ผ83 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
ความหลากหลายทางชีวภาพ = Biological diversity : โลกทำอะไรบ้าง แล้วเราจะทำอะไร / เรียบเรียง สิริกุล บรรพพงศ์.

by สิริกุล บรรพพงศ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2546Availability: : Checked out (2).

ห้องสมุด:
ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ชุ่มน้ำบึงบอระเพ็ด / รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล รังสิมันต์ บัวทอง, อกนิษฐ์ จันทร์ศิริ, ชมพูนุท ส่งข่าว.

by รังสิมันต์ บัวทอง | อกนิษฐ์ จันทร์ศิริ | ชมพูนุท ส่งข่าว.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2546Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: QH193.ท9 ร62 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
2 ปีสึนามิกับการฟื้นคืนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม / กองบรรณาธิการ มิ่งขวัญ ธรศิริกุล ... [และคนอื่นๆ] ; เรียบเรียงภาษาอังกฤษ Teresita M. Padilla = 2 years after the Tsunami : restoration of Thailand's natural resources and environment / editorial staff, Mingkhwan Thornsirikul ... [et al.] ; language editor of the English version, Teresita M. Padilla.

by มิ่งขวัญ ธรศิริกุล | พาดิลลา, เตเรสิตา เอ็ม | Mingkhwan Thornsirikul | Padilla, Teresita M.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2549Other title: สองปีสึนามิกับการฟื้นคืนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | Two years after the Tsunami : restoration of Thailand's natural resources and environment | 2 years after the Tsunami : restoration of Thailand's natural resources and environment.Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: QH193.ท9 ก122 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: QH193.ท9 ก122 (1). Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG .ก122 (1).

ห้องสมุด:
การดำเนินงานตามโปรแกรมงานว่าด้วยพื้นที่คุ้มครองของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ : รายงานการประชุมหารือ ครั้งที่ 1 วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2551 ครั้งที่ 2 วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2551 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ / บรรณาธิการ สิริกุล บรรพพงศ์.

by การประชุมหารือเรื่องการดำเนินงานตามโปรแกรมงานว่าด้วยพื้นที่คุ้มครองของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (ครั้งที่ 1-2 : 2551 : กรุงเทพฯ) | สิริกุล บรรพพงศ์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2552Availability: Available for loan (3)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: QH77.ท9 ก646 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: BIOL QH 2009 535433 (1).

ห้องสมุด:
โครงการศึกษาการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา : การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ของท้องถิ่น / โดย สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

by จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2547Availability: Available for reference (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Not for loanCall number: CDG .ค94455 (1). :

ห้องสมุด:
โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำและสำรวจแหล่งกำเนิดสารปนเปื้อนในแม่น้ำแควน้อย : โครงการเขื่อนแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพิษณุโลก / จัดทำโดย มหาวิทยาลัยนเรศวร ; คณะทำงาน เสวียน เปรมสิทธิ์ ... [และคนอื่นๆ].

by เสวียน เปรมสิทธิ์ | มหาวิทยาลัยนเรศวร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2549Availability: Available for loan (2)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: TD313.ท9 ค944 (2).

ห้องสมุด:
โครงการบริหารจัดการนิเวศลุ่มน้ำบางปะกง = [Bang Pakong Ecological Management Project] / ผู้ศึกษา บริษัท เทสโก้ จำกัด.

by บริษัทเทสโก้.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2550Other title: Bang Pakong Ecological Management Project.Availability: Available for loan (22)Pridi Banomyong LibraryCall number: QH77.ท9 ค946 (11), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: QH77.ท9 ค946 (11). Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG313 (1).

ห้องสมุด:
1 ปี สึนามิ กับการฟื้นคืนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม / กองบรรณาธิการ มิ่งขวัญ ธรศิริกุล ... [และคนอื่นๆ] ; เรียบเรียงภาษาอังกฤษ Teresita M. Padilla = 1 year after Tsunami : restoration of Thailand's natural resources and environment / editorial staff, Mingkhwan Thornsirikul ... [et al.] ; language editor of the English version, Teresita M. Padilla.

by มิ่งขวัญ ธรศิริกุล | พาดิลลา, เตเรสิตา เอ็ม | Mingkhwan Thornsirikul | Padilla, Teresita M.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2548Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HV555 .ก12 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HV555 .ก12 (1). Available for reference (5)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG .ก12 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Not for loanCall number: CDG .ก12 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Not for loanCall number: CDG .ก12 (1).

ห้องสมุด:
แผนที่มรดกทางวัฒนธรรมนครลำปาง = Cultural heritage atlas of Nakhon Lampang / คณะทำงาน เขมชาติ วงศ์ทิมารัตน์ ... [และคนอื่นๆ].

by เขมชาติ วงศ์ทิมารัตน์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2549Other title: Cultural heritage atlas of Nakhon Lampang.Availability: Available for loan (8)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS589.ล4 ผ833 (7), Pridi Banomyong LibraryCall number: DS589.ล4 ผ833 (1). Available for reference (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Not for loanCall number: CDG .ผ8329 (1).

ห้องสมุด:
โครงการจัดทำรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ [ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์] : กรณีศึกษาโครงการเขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี : รายงานฉบับสมบูรณ์และรายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร / เสนอโดย บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด ; คณะผู้ศึกษา ชูลิต วัชรสินธุ์ ... [และคนอื่น ๆ].

by ชูลิต วัชรสินธุ์ | บริษัทปัญญาคอนซัลแตนท์.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2554 [2011]Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG1923 (1). :

บันทึกช่วยจำจากคนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา : เอกสารประกอบการสัมมนาปิดโครงการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา / จรูญ หยูทอง บรรณาธิการ ; ปิยะโชติ อินทรนิวาส, ชาคริต โภชะเรือง ข้อมูล/เรียบเรียง.

by จรูญ หยูทอง | ปิยะโชติ อินทรนิวาส, 2507- | ชาคริต โภชะเรือง, 2511- | สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | การสัมมนาปิดโครงการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา (2547).

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2547Availability: Available for loan (1)Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HD1698.ท92ส2 บ633 (1).

ห้องสมุด:
โครงการนำร่องให้ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการกำหนดเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินและอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรดินและที่ดิน / บริษัทเทสโก้ จำกัด ; คณะผู้ศึกษา มนู ศรีขจร ... [และคนอื่นๆ] ; มนู ศรีขจร บรรณาธิการ.

by มนู ศรีขจร | บริษัทเทสโก้.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2548Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: S625.ท9 ค942 (2). Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG .ค94165 (1).

ห้องสมุด:
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพิธีสารเกียวโต / คณะผู้จัดทำ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

by มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ | สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2553 [2010]Availability: Available for loan (2)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: QC903 .ค562 2553 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: QC903 .ค562 2553 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดิน : แนวทางการกำหนดเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินและการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรดินและที่ดินโดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน / จัดทำโดย ภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ; วิชา นิยม ผู้อำนวยการโครงการ ; กิติชัย รัตนะ, สารัฐ รัตนะ บรรณาธิการและเรียบเรียง.

by วิชา นิยม | กิติชัย รัตนะ | สารัฐ รัตนะ | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ภาควิชาอนุรักษวิทยา | สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.

Material type: Text Text; Format: print regular print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2547 [2004]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD890.55.ฮ9น9 ว62 2547 ล. 2 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
โครงการศึกษาเพื่อกำหนดเป้าหมายและแนวทางการใช้ที่ดินที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ : รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร / จัดทำโดย ฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ; นักวิจัย อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ... [และคนอื่น ๆ].

by อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา | มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. ฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2555 [2012]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: IND HD 2012 620446 (1).

ห้องสมุด:
โครงการจัดทำแผนแม่บทการจัดการข้อมูลที่ดินและทรัพยากรดิน : รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final report) / จัดทำโดย ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

by มหาวิทยาลัยมหิดล. ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2554 [2011]Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD890.55.ฮ63 ค935 2554 (2).

ห้องสมุด:
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ / คณะผู้จัดทำ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

by มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ | สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2553 [2010]Availability: Available for loan (2)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: QC903 .ค56 2553 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: QC903 .ค56 2553 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ / คณะผู้จัดทำ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

by มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ | สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2553 [2010]Availability: Available for loan (2)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: QC903 .ค564 2553 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: QC903 .ค564 2553 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
การแก้ไขปัญหาการใช้ความเค็มในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่น้ำจืด : กรณีศึกษา : จังหวัดนครปฐมและจังหวัดสุพรรณบุรี / บรรณาธิการ สมศักดิ์ บุญดาว.

by สมศักดิ์ บุญดาว | สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2553 [2010]Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: GB1197.84.ท9 ก642 2553 (2).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544