ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 98 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงกุ้งก้ามกราม : มาตรฐานสินค้าเกษตร : มกษ. 7423-2554 = Good aquaculture practices for giant freshwater prawn farm : Thai Agricultural Standard : TAS 7423-2011 / [คณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร].

by คณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร | สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2555 [2012]Other title: Good aquaculture practices for giant freshwater prawn farm : Thai Agricultural Standard : TAS 7423-2011.Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: 120/2556 (1).

ห้องสมุด:
ข้อมูลการบริโภคอาหารของประเทศไทย = Food consumption data of Thailand / คณะวิจัย วงสวาท โกศัลวัฒน์ ... [และคนอื่นๆ] ; คณะผู้จัดทำเอกสาร พิศาล พงศาพิชณ์ ... [และคนอื่นๆ].

by วงสวาท โกศัลวัฒน์ | พิศาล พงศาพิชณ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักมาตรฐานสินค้าและระบบคุณภาพ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2549Other title: Food consumption data of Thailand.Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: TX360.ท9 ข547 (1).

ห้องสมุด:
อุตสาหกรรมน้ำนมดิบ มาตรฐานและการตรวจสอบรับรองน้ำนมดิบ / โดย วิบูลวรรณ วรรณโมลี, มณีพร สังขะรมย์.

by วิบูลวรรณ วรรณโมลี | มณีพร สังขะรมย์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักรับรองมาตรฐานสินค้าและระบบคุณภาพ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2548Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD9282.ท92 ว637 (2).

ห้องสมุด:
อุตสาหกรรมการเลี้ยงโคนม : มาตรฐานและการตรวจรับรองฟาร์มโคนม / โดย วิบูลวรรณ วรรณโมลี, ณัทธร กสิบุตร.

by วิบูลวรรณ วรรณโมลี | ณัทธร กสิบุตร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักรับรองมาตรฐานสินค้าและระบบคุณภาพ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, [2547?]Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD9433.ท92 ว63 (2).

ห้องสมุด:
Khūmư̄ kānraprō̜ng phalittaphan tām māttrathān sinkhā kasēt samrap khāo = Guidance on agricultural product certification according to Thai agricultural standards for rice / คู่มือการรับรองผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานสินค้าเกษตรสำหรับข้าว = Guidance on agricultural product certification according to Thai agricultural standards for rice / [สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์].

Thailand. Samnakngān Māttrathān Sinkhā Kasēt læ ʻĀhān hǣng Chāt. by สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān Māttrathān Sinkhā Kasēt læ ʻĀhān hǣng Chāt Krasūang Kasēt læ Sahakō̜n, 2560 [2017] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2560 [2017]Other title: Guidance on agricultural product certification according to Thai agricultural standards for rice.Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 2017 702612 (1).

ห้องสมุด:
Lakkān čhattham khō̜mphātmēn samrap fām līang kung thalē : māttrathān sinkhā kasēt : Mō̜Kō̜Sō̜.9043-2558 = Principles for establishment of compartmentalisation for shrimp farm : Thai Agricultural Standard : TAS 9043-2015 / หลักการจัดทำคอมพาร์ตเมนต์สำหรับฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล : มาตรฐานสินค้าเกษตร : มกษ. 9043-2558 = Principles for establishment of compartmentalisation for shrimp farm : Thai Agricultural Standard : TAS 9043-2015 / [คณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร].

Khana Kammakān Wichākān Phičhāranā Māttrathān Sinkhā Kasēt. Samnakngān Māttrathān Sinkhā Kasēt læ ʻĀhān Hǣng Chāt. by คณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร | สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān Māttrathān Sinkhā Kasēt læ ʻĀhān Hǣng Chāt Krasūang Kasēt læ Sahakō̜n, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2558 [2015]Other title: Principles for establishment of compartmentalisation for shrimp farm : Thai Agricultural Standard : TAS 9043-2015.Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 2015 675351 (1).

ห้องสมุด:
Sala : māttrathān sinkhā kasēt : Mō̜Kō̜Sō̜. 22-2556 = Salacca : Thai Agricultural Standard : TAS 22-2013 / สละ : มาตรฐานสินค้าเกษตร : มกษ. 22-2556 = Salacca : Thai Agricultural Standard : TAS 22-2013 / [คณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร].

Samnakngān Māttrathān Sinkhā Kasēt læ ʻĀhān Hǣng Chāt. Khana Kammakān Wichākān Phičhāranā Māttrathān Sinkhā Kasēt. by สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ. คณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān Māttrathān Sinkhā Kasēt læ ʻĀhān Hǣng Chāt Krasūang Kasēt læ Sahakō̜n, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2557 [2014]Other title: Salacca : Thai Agricultural Standard : TAS 22-2013.Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 2014 644225 (1).

ห้องสมุด:
Kānpatibat thāng kānkasēt thī dī samrap malet phanthu : māttrathān sinkhā kasēt : Mō̜Kō̜Sō̜. 4406-2557 = Good agricultural practices for rice seed : Thai Agricultural Standard : TAS 4406-2014 / การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับเมล็ดพันธุ์ข้าว : มาตรฐานสินค้าเกษตร : มกษ. 4406-2557 = Good agricultural practices for rice seed : Thai Agricultural Standard : TAS 4406-2014 / [คณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร].

Samnakngān Māttrathān Sinkhā Kasēt læ ʻĀhān Hǣng Chāt. Khana Kammakān Wichākān Phičhāranā Māttrathān Sinkhā Kasēt. by สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ. คณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān Māttrathān Sinkhā Kasēt læ ʻĀhān Hǣng Chāt Krasūang Kasēt læ Sahakō̜n, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2557 [2014]Other title: Good agricultural practices for rice seed : Thai Agricultural Standard : TAS 4406-2014.Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 2014 647693 (1).

ห้องสมุด:
Mangkhut : māttrathān sinkhā kasēt : Mō̜Kō̜Sō̜. 2-2556 = Mangosteen : Thai Agricultural Standard : TAS 2-2013 / มังคุด : มาตรฐานสินค้าเกษตร : มกษ. 2-2556 = Mangosteen : Thai Agricultural Standard : TAS 2-2013 / [คณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร].

Samnakngān Māttrathān Sinkhā Kasēt læ ʻĀhān Hǣng Chāt. Khana Kammakān Wichākān Phičhāranā Māttrathān Sinkhā Kasēt. by สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ. คณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān Māttrathān Sinkhā Kasēt læ ʻĀhān Hǣng Chāt Krasūang Kasēt læ Sahakō̜n, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2557 [2014]Other title: Mangosteen : Thai Agricultural Standard : TAS 2-2013.Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 2014 644303 (1).

ห้องสมุด:
Sēnmai dip. Lem 2, Sēnmai sāo dūai khrư̄angčhak : māttrathān sinkhā kasēt : Mō̜Kō̜Sō̜. 8002-2556 = Raw silk. Vol. 2, Machine reeled silk yarn : Thai Agricultural Standard : TAS 8002-2013 / เส้นไหมดิบ. เล่ม 2, เส้นไหมสาวด้วยเครื่องจักร : มาตรฐานสินค้าเกษตร : มกษ. 8002-2556 = Raw silk. Vol. 2, Machine reeled silk yarn : Thai Agricultural Standard : TAS 8002-2013 / [คณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร].

Samnakngān Māttrathān Sinkhā Kasēt læ ʻĀhān Hǣng Chāt. Khana Kammakān Wichākān Phičhāranā Māttrathān Sinkhā Kasēt. by สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ. คณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān Māttrathān Sinkhā Kasēt læ ʻĀhān Hǣng Chāt Krasūang Kasēt læ Sahakō̜n, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2557 [2014]Other title: Sēnmai sāo dūai khrư̄angčhak Other title: Raw silk. | เส้นไหมสาวด้วยเครื่องจักร.Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 2014 644358 (1).

ห้องสมุด:
Kānpatibat thāng kānkasēt thī dī samrap thūa malet hǣng : māttrathān sinkhā kasēt : Mō̜Kō̜Sō̜. 4902-2558 = Good agricultural practices for legume : Thai Agricultural Standard : TAS 4902-2015 / การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับถั่วเมล็ดแห้ง : มาตรฐานสินค้าเกษตร : มกษ. 4902-2558 = Good agricultural practices for legume : Thai Agricultural Standard : TAS 4902-2015 / [คณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร].

Samnakngān Māttrathān Sinkhā Kasēt læ ʻĀhān Hǣng Chāt. Khana Kammakān Wichākān Phičhāranā Māttrathān Sinkhā Kasēt. by สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ. คณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān Māttrathān Sinkhā Kasēt læ ʻĀhān Hǣng Chāt Krasūang Kasēt læ Sahakō̜n, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2558 [2015]Other title: Good agricultural practices for legume : Thai Agricultural Standard : TAS 4902-2015.Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 2015 651710 (1).

ห้องสมุด:
Kānpatibat thāng kānkasēt thī dī samrap fām hān : māttrathān sinkhā kasēt : Mō̜Kō̜Sō̜. 6911-2558 = Good agricultural practices for goose farm : Thai Agricultural Standard : TAS 6911-2015 / การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มห่าน : มาตรฐานสินค้าเกษตร : มกษ. 6911-2558 = Good agricultural practices for goose farm : Thai Agricultural Standard : TAS 6911-2015 / [คณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร].

Samnakngān Māttrathān Sinkhā Kasēt læ ʻĀhān Hǣng Chāt. Khana Kammakān Wichākān Phičhāranā Māttrathān Sinkhā Kasēt. by สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ. คณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān Māttrathān Sinkhā Kasēt læ ʻĀhān Hǣng Chāt Krasūang Kasēt læ Sahakō̜n, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2558 [2015]Other title: Good agricultural practices for goose farm : Thai Agricultural Standard : TAS 6911-2015.Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 2015 651718 (1).

ห้องสมุด:
Kānchannasūt rōk KhēʻĒtWī = māttrathān sinkhā kasēt : Mō̜Kō̜Sō̜. 10454-2554 = Diagnosis of Koi Herpesvirus (KHV) disease : Thai Agricultural Standard : TAS 10454-2011 : Thai Agricultural Standard : TAS 7424-2011 / การชันสูตรโรคเคเอชวี = มาตรฐานสินค้าเกษตร : มกษ. 10454-2554 = Diagnosis of Koi Herpesvirus (KHV) disease : Thai Agricultural Standard : TAS 10454-2011 / [คณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร].

Samnakngān Māttrathān Sinkhā Kasēt læ ʻĀhān Hǣng Chāt by สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ. คณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān Māttrathān Sinkhā Kasēt læ ʻĀhān Hǣng Chāt Krasūang Kasēt læ Sahakō̜n, 2554 [2011] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2554 [2011]Other title: Diagnosis of Koi herpesvirus (KHV) disease : Thai Agricultural Standard : TAS 10454-2011.Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 2011 648956 (1).

ห้องสมุด:
Kānpatibat thī dī samrap kānphalit phak læ phonlamai sot tattǣng phrō̜m bō̜riphōk : māttrathān sinkhā kasēt : Mō̜Kō̜Sō̜. 9039-2556 = Good manufacturing practices for ready-to-eat fresh pre-cut fruits and vegetables : Thai Agricultural Standard : TAS 9039-2013 / การปฏิบัติที่ดีสำหรับการผลิตผักและผลไม้สดตัดแต่งพร้อมบริโภค : มาตรฐานสินค้าเกษตร : มกษ. 9039-2556 = Good manufacturing practices for ready-to-eat fresh pre-cut fruits and vegetables : Thai Agricultural Standard : TAS 9039-2013 / [คณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร].

Thailand. Samnakngān Māttrathān Sinkhā Kasēt læ ʻĀhān Hǣng Chāt. by คณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร | สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān Māttrathān Sinkhā Kasēt læ ʻĀhān Hǣng Chāt Krasūang Kasēt læ Sahakō̜n, 2556 [2013] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2556 [2013]Other title: Good manufacturing practices for ready-to-eat fresh pre-cut fruits and vegetables : Thai Agricultural Standard : TAS 9039-2013 | Thai Agricultural Standard : TAS 9039-2013 | มาตรฐานสินค้าเกษตร : มกษ. 9039-2556.Availability: Available for loan (11)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 2013 643632 (3), Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC 2013 643632 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC 2013 643632 (5).

ห้องสมุด:
lamut : māttrathān sinkhā kasēt : Mō̜Kō̜Sō̜. 19-2544 = Sapodilla : Thai Agricultural Standard : TAS 19-2011 / ละมุด : มาตรฐานสินค้าเกษตร : มกษ. 19-2544 = Sapodilla : Thai Agricultural Standard : TAS 19-2011 / [คณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร].

Samnakngān Māttrathān Sinkhā Kasēt læ ʻĀhān hǣng Chāt by สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ. คณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān Māttrathān Sinkhā Kasēt læ ʻĀhān hǣng Chāt Krasūang Kasēt læ Sahakō̜n, 2554 [2011] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2554 [2011]Other title: Sapodilla : Thai Agricultural Standard : TAS 19-2011 .Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 2011 648979 (1).

ห้องสมุด:
Thūafakyāo : māttrathān sinkhā kasēt : Mō̜Kō̜Sō̜. 1516-2558 = Yard-long bean : Thai Agricultural Standard : TAS 1516-2015 / ถั่วฝักยาว : มาตรฐานสินค้าเกษตร : มกษ. 1516-2558 = Yard-long bean : Thai Agricultural Standard : TAS 1516-2015 / [คณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร].

Khana Kammakān Wichākān Phičhāranā Māttrathān Sinkhā Kasēt. Samnakngān Māttrathān Sinkhā Kasēt læ ʻĀhān Hǣng Chāt. by คณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร | สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān Māttrathān Sinkhā Kasēt læ ʻĀhān Hǣng Chāt Krasūang Kasēt læ Sahakō̜n, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2558 [2015]Other title: Yard-long bean : Thai Agricultural Standard : TAS 1516-2015.Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 2015 675412 (1).

ห้องสมุด:
Kānpatibat thāng kānkasēt thī dī samrap fām sukō̜n : māttrathān sinkhā kasēt : Mō̜Kō̜Sō̜. 2508-2557 = Good agricultural practices for pig farm : Thai Agricultural Standard : TAS 6403-2015 / การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มสุกร : มาตรฐานสินค้าเกษตร : มกษ. 6403-2558 = Good agricultural practices for pig farm : Thai Agricultural Standard : TAS 6403-2015 / [คณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร].

Samnakngān Māttrathān Sinkhā Kasēt læ ʻĀhān hǣng Chāt . Khana Kammakān Wichākān Phičhāranā Māttrathān Sinkhā Kasēt. by สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ. คณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān Māttrathān Sinkhā Kasēt læ ʻĀhān Hǣng Chāt Krasūang Kasēt læ Sahakō̜n, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2558 [2015]Other title: Good agricultural practices for pig farm : Thai Agricultural Standard : TAS 6403-2015.Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 2015 675452 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544