ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 133 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
จาก-- เคาน์ซิลออฟสเตด คือ ที่ปฤกษาราชการแผ่นดิน สู่-- ศาลปกครอง / คณะผู้จัดทำ ไพบูลย์ เสียงก้อง ... [และคนอื่นๆ] ; ผู้เรียบเรียง วรรธนวรรณ จันทรจนา.

by ไพบูลย์ เสียงก้อง | วรรธนวรรณ จันทรจนา | ศาลปกครอง | สำนักงานศาลปกครอง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง, 2553Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2764 .จ623 2553 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม).

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานศาลปกครอง, 2544Availability: Available for loan (3)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2764.ก32542ก4 2544ก (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2764.ก32542ก4 2544ก (1).

ห้องสมุด:
กระบวนการยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อม : ประสบการณ์ของญี่ปุ่นและไทย = [Environmental justice : learning from Japanese and Thai experience] : การบรรยายทางวิชาการ / [โดย ความร่วมมือของ สำนักวิจัยและวิชาการ สำนักงานศาลปกครอง ร่วมกับ มูลนิธิญี่ปุ่น และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย] ; คณะทำงาน ยงยุทธ อนุกูล...[และคนอื่นๆ]

by ยงยุทธ อนุกูล | สำนักงานศาลปกครอง. สำนักวิจัยและวิชาการ | มูลนิธิญี่ปุ่น | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลปกครอง, 2553Other title: Environmental justice : learning from Japanese and Thai experience.Availability: Available for loan (1)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: KNX3127 .ก94 2553 (1). Checked out (2).

ห้องสมุด:
แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง (พ.ศ. 2544-พ.ศ. 2552) [ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์] / คณะผู้จัดทำ เกษม คมสัตย์ธรรม ... [และคนอื่น ๆ] ; ผู้รวบรวมข้อมูล ยงยุทธ อนุกูล ... [และคนอื่น ๆ].

by เกษม คมสัตย์ธรรม, 2494- | ยงยุทธ อนุกูล | สำนักงานศาลปกครอง.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลปกครอง, 2553Availability: Available for reference (2)Sanya Dharmasakti Library Not for loanCall number: CDG1314 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Not for loanCall number: CDG1314 (1). :

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ระเบียบที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543.

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | สำนักงานศาลปกครอง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานศาลปกครอง, [2544?]Availability: Available for loan (4)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2764.ก32542ก4 2544 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2764.ก32542ก4 2544 (1).

ห้องสมุด:
รวมบทความทางวิชาการ. เล่ม 1, กฎหมายปกครอง ภาคสารบัญญัติ / คณะผู้จัดทำ ไกรรัช เงยวิจิตร ... [และคนอื่นๆ].

by ไกรรัช เงยวิจิตร.

Material type: Text Text; Format: print regular print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลปกครอง, [2553?]Other title: กฎหมายปกครอง ภาคสารบัญญัติ.Availability: Available for loan (3)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K3400 .ร54 2553 ล. 1 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: K3400 .ร54 2553 ล. 1 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: K3400 .ร54 2553 ล. 1 (1).

ห้องสมุด:
หลักกฎหมายปกครองฝรั่งเศส / ผู้แปลและเรียบเรียง ยงยุทธ อนุกูล ... [และคนอื่นๆ].

by ยงยุทธ อนุกูล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลปกครอง, 2547Availability: Available for loan (4)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KJV4669 .ห457 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KJV4669 .ห457 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: KJV4669 .ห457 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
บทเรียนจากคดีปกครอง : รวมบทความสั้นคดีปกครองจากคอลัมน์ "นิติปกครอง" หนังสือพิมพ์บ้านเมือง. เล่ม 1 / โดย "นายมหาชน".

by สุชาติ เวโรจน์ | สำนักงานศาลปกครอง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลปกครอง, 2553Availability: Available for loan (5)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2720 .ส723 2553 ล. 1 (4), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2720 .ส723 2553 ล. 1 (1).

ห้องสมุด:
แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง. เล่มที่ 2 [ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์] / คณะผู้จัดทำ เกษม คมสัตย์ธรรม ... [และคนอื่น ๆ] ; ผู้รวบรวมข้อมูล วิรัช ร่วมพงษ์พัฒนะ ... [และคนอื่น ๆ].

by เกษม คมสัตย์ธรรม, 2494- | วิรัช ร่วมพงษ์พัฒนะ, 2505-.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลปกครอง, 2554Availability: Available for reference (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Not for loanCall number: CDG1428 (1). :

บทเรียนจากคดีปกครอง : รวมบทความสั้นคดีปกครองจากคอลัมน์ "นิติปกครอง" หนังสือพิมพ์บ้านเมือง. เล่ม 1 / โดย "นายมหาชน".

by สุชาติ เวโรจน์ | สำนักงานศาลปกครอง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลปกครอง, 2552Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2720 .ส723 2552 ล. 1 (1).

ห้องสมุด:
บทเรียนจากคดีปกครอง : รวมบทความสั้นคดีปกครองจากคอลัมน์ "นิติปกครอง" หนังสือพิมพ์บ้านเมือง. เล่ม 2 / โดย "นายมหาชน".

by สุชาติ เวโรจน์ | สำนักงานศาลปกครอง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลปกครอง, 2553Availability: Available for loan (4)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2720 .ส723 2553 ล. 2 (4).

ห้องสมุด:
รวมบทความทางวิชาการ. เล่ม 2, กฎหมายปกครอง ภาควิธีสบัญญัติ / คณะผู้จัดทำ ไกรรัช เงยวิจิตร ... [และคนอื่น ๆ].

by ไกรรัช เงยวิจิตร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลปกครอง, [2553?]Other title: กฎหมายปกครอง ภาควิธีสบัญญัติ.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K3400 .ร54 2553 ล. 2 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
หลักการสำคัญของกฎหมายสิ่งแวดล้อมและมาตรการคุ้มครองทางสิ่งแวดล้อม = The status of environmental law and measures of environmental protection : การประุชุมวิชาการ / คณะผู้จัดทำ ยงยุทธ อนุกูล ... [และคนอื่น ๆ].

by การประชุมวิชาการเรื่องหลักการสำคัญของกฎหมายสิ่งแวดล้อมและมาตรการคุ้มครองทางสิ่งแวดล้อม (2553 : ศาลปกครอง) | สำนักงานศาลปกครอง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลปกครอง, 2553Other title: หลักการสำคัญของกฎหมายสิ่งแวดล้อมและมาตรการคุ้มครองทางสิ่งแวดล้อม | Status of environmental law and measures of environmental protection.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K3584.8 .ก643 2553 (1).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
บทเรียนจากคดีปกครอง : รวมบทความสั้นคดีปกครองจากคอลัมน์ "นิติปกครอง" หนังสือพิมพ์บ้านเมือง. เล่ม 2 / โดย "นายมหาชน".

by สุชาติ เวโรจน์ | สำนักงานศาลปกครอง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลปกครอง, 2552Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2720 .ส723 2552 ล. 2 (1).

ห้องสมุด:
กระบวนการยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อม [ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์] : ประสบการณ์ของญี่ปุ่นและไทย = Environmental justice : learning from Japanese and Thai experience : เอกสารการบรรยายทางวิชาการ / [โดย ความร่วมมือของ สำนักวิจัยและวิชาการ สำนักงานศาลปกครอง ร่วมกับ มูลนิธิญี่ปุ่น และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย] ; คณะทำงาน ยงยุทธ อนุกูล ... [และคนอื่น ๆ].

by ยงยุทธ อนุกูล | สำนักงานศาลปกครอง. สำนักวิจัยและวิชาการ | มูลนิธิญี่ปุ่น | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลปกครอง, 2553Other title: Environmental justice : learning from Japanese and Thai experience.Availability: Available for reference (2)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG1167 (1), Professor Direk Jayanama Library Not for loanCall number: CDG1167 (1). :

คู่มือประชาชนเรื่องข้อควรรู้เกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ของประชาชน / ชาญชัย แสวงศักดิ์.

by ชาญชัย แสวงศักดิ์, 2494-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลปกครอง, 2545Availability: Available for loan (9)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2460 .ช63 2545 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2460 .ช63 2545 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2460 .ช63 2545 (3), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: KPT2460 .ช63 2545 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2460 .ช63 2545 (1).

ห้องสมุด:
ศาลปกครองกับครู อาจารย์ และผู้บริหารการศึกษา / ชาญชัย แสวงศักดิ์.

by ชาญชัย แสวงศักดิ์, 2494-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลปกครอง, 2547Availability: Available for loan (11)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2764 .ช6194 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2764 .ช6194 (3), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: KPT2764 .ช6194 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2764 .ช6194 (3).

ห้องสมุด:
ประเด็นข้อกฎหมายที่สำคัญจากที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด พ.ศ. 2545 / โภคิน พลกุล.

by โภคิน พลกุล, 2495-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สวัสดิการสำนักงานศาลปกครอง, 2546Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2785 .ภ926 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2785 .ภ926 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2785 .ภ926 (2).

ห้องสมุด:
แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง. เล่มที่ 4 / คณะผู้จัดทำ เกษม คมสัตย์ธรรม ... [และคนอื่น ๆ] ; ผู้รวบรวมข้อมูล วิริยะ วัฒนสุชาติ ... [และคนอื่น ๆ].

by เกษม คมสัตย์ธรรม, 2494- | วิริยะ วัฒนสุชาติ | สำนักงานศาลปกครอง.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print regular print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลปกครอง, 2556 [2013]Availability: Available for loan (2)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2790.ก49 2556 ล. 4 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2790.ก49 2556 ล. 4 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544