ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 203 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการเกี่ยวกับการปรับเวลา ของประเทศไทยให้เร็วขึ้น 1 ชั่วโมง พ.ศ. 2545 / คณะผู้จัดทำ วิไลลักษณ์ ชุลีวัฒนกุล ... [และคนอื่นๆ].

by วิไลลักษณ์ ชุลีวัฒนกุล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานสถิติพยากรณ์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2545Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ร648236 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC .ร648236 (1).

ห้องสมุด:
รายงานเชิงวิเคราะห์เรื่องภาวะความยากจนของครัวเรือนเกษตร / สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.

by สำนักงานสถิติแห่งชาติ.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานสถิติพยากรณ์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2546-Availability: Available for loan (3)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HC445.ฮ9ย6 ร645 2546 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HC445.ฮ9ย6 ร645 2546 (1).

ห้องสมุด:
รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของผู้ปกครองเกี่ยวกับการใช้อินเตอร์เน็ตหรือคอมพิวเตอร์ของบุตรหลาน/สมาชิกในครัวเรือน ในเขตกรุงเทพมหานคร / กองสถิติประชามติ.

by กองสถิติประชามติ.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานสถิติพยากรณ์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2546-Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ร648235 2546 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: DOC .ร648235 2546 (1).

ห้องสมุด:
รายงานการสำรวจภาวะแรงงานในพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก พ.ศ. 2539 จังหวัดระยอง / สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี ; คณะผู้จัดทำ หัวหน้าโครงการ จีราวรรณ บุญเพิ่ม ; ผู้ร่วมงาน สุนี ลีโนทัย ... [และคนอื่นๆ].

by จีราวรรณ บุญเพิ่ม | สุนี ลีโนทัย | สำนักนายกรัฐมนตรี. สำนักงานสถิติแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2539Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ร6467 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: DOC .ร6467 (1).

ห้องสมุด:
ประมวลโครงการสำรวจข้อมูลสถิติที่น่าสนใจ ซึ่งจัดทำโดยประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกในระหว่างปี พ.ศ.2504-2510 : จากรายงานขององค์การสหประชาชาติ.

by วาสนา จันทภาษา | สำนักนายกรัฐมนตรี. สำนักงานสถิติแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2515Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HA29 .ว6 (1).

ห้องสมุด:
ระเบียบวิธีที่ใช้ในการสำรวจรายได้-รายจ่ายของครัวเรือน พ.ศ. 2512/13.

by นิยม ปุราคำ | สำนักนายกรัฐมนตรี. สำนักงานสถิติแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2512Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HA29 .น6 (1).

ห้องสมุด:
รายงานการสำรวจการเปลี่ยนแปลงทางประมงทะเล = Report of the ... intercensal survey of marine fishery / สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานนายกรัฐมนตรี, กรมประมง กระทรวงเษตรและสหกรณ์.

by สำนักนายกรัฐมนตรี. สำนักงานสถิติแห่งชาติ | กรมประมง.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานสถิติแห่งชาติ. [2535?]-Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: SH307 .ร65 2533 (2).

ห้องสมุด:
แผนที่แสดงเขต แขวง และข้อมูลพื้นฐานของกรุงเทพมหานคร / งานแผนที่สถิติ กองวิชาการสถิติ.

by สำนักงานสถิติแห่งชาติ. งานแผนที่สถิติ.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานสถิติแห่งชาติ, [2533?]-Availability: Available for loan (7)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: G2379.ก4 ผ87 2553 (1), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: G2379.ก4 ผ87 2543 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: G2379.ก4 ผ87 2548 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: G2379.ก4 ผ87 2533 (4).

ห้องสมุด:
รายงานประจำปี.

by สำนักนายกรัฐมนตรี. สำนักงานสถิติแห่งชาติ.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: พระนคร, สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2506-Availability: Available for loan (2)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: J681.ส25 ส3 2547 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: J681.ส25 ส3 2547 (1). Available for reference (3)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG311 2546 (1), Nongyao Chaiseri Library Not for loanCall number: CDG311 2546 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) Not for loanCall number: CDG311 2546 (1).

ห้องสมุด:
คู่มือการใช้สถิติคนพิการของประเทศไทย / กลุ่มวางแผนและพัฒนาการจัดทำโครงการด้านสังคม สำนักสถิติเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานสถิติแห่งชาติ.

by สำนักงานสถิติแห่งชาติ. กลุ่มวางแผนและพัฒนาการจัดทำโครงการด้านสังคม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2547Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ค74545 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: DOC .ค74545 (1).

ห้องสมุด:
รายงานผลการสำรวจภาวะการครองชีพของข้าราชการทั่วประเทศ พ.ศ. 2517.

by คณะเจ้าหน้าที่ผู้เข้ารับการอบรมวิชาสถิติ รุ่นที่ 2.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2517Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD7059.5 .ค2 (1).

ห้องสมุด:
การสำรวจพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของประชากร พ.ศ. ... : พฤติกรรมการบริโภคอาหาร = The population health care behaviour survey ... : food consumption behaviour / กลุ่มสถิติประชากรและสังคม สำนักสถิติเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานสถิติแห่งชาติ.

by สำนักงานสถิติแห่งชาติ. กลุ่มสถิติประชากรและสังคม.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2548-Availability: Available for loan (2)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: GT2853.ท9 ก645 2548 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: GT2853.ท9 ก645 2548 (1).

ห้องสมุด:
รายงานการสำรวจการย้ายถิ่นของประชากร = Report of the ... migration survey.

by สำนักนายกรัฐมนตรี. สำนักงานสถิติแห่งชาติ.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2537-Other title: Report of the ... migration survey.Availability: Available for loan (9)Pridi Banomyong LibraryCall number: HB2104.55.ก3 ร64 2555 (3), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HB2104.55.ก3 ร64 2537 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: ECON HB 2013 258812 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HB2104.55.ก3 ร64 2558 (1). Available for reference (12)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG188 2545 (5), Professor Direk Jayanama Library Not for loanCall number: CDG188 2548 (3), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) Not for loanCall number: CDG188 2545 (4).

ห้องสมุด:
ภาวะสุขภาพของแรงงานย้ายถิ่นไทย = Health status of Thai labor migrants / กลุ่มงานวิเคราะห์และพยากรณ์สถิติเชิงสังคม สำนักสถิติพยากรณ์.

by สำนักงานสถิติแห่งชาติ. กลุ่มงานวิเคราะห์และพยากรณ์สถิติเชิงสังคม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักสถิติพยากรณ์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2548Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: WA300 .ภ656 (1), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WA300 .ภ656 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: WA300 .ภ656 (1).

ห้องสมุด:
ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการพักชำระหนี้และลดภาระหนี้แก่เกษตรกรรายย่อย พ.ศ. 2547 : รายงานผลการสำรวจ / กองสถิติประชามติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.

by กองสถิติประชามติ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักสถิติพยากรณ์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2547Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ค5525 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC .ค5525 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: DOC .ค5525 (1).

ห้องสมุด:
การสำรวจการประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารประจำทาง / กลุ่มสถิติสถานประกอบการ สำนักสถิติเศรษฐกิจและสังคม.

by สำนักงานสถิติแห่งชาติ. กลุ่มสถิติสถานประกอบการ.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักสถิติพยากรณ์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2548-Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HE5693.55.ก45 ก64 2547 (2).

ห้องสมุด:
สรุปข้อมูลสถิติสำคัญ พ.ศ. 2549 / สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.

by สำนักงานสถิติแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักสถิติพยากรณ์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2550Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HA4600.55 .ส47 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HA4600.55 .ส47 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HA4600.55 .ส47 (1).

ห้องสมุด:
การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานทดแทน พ.ศ. 2550 / กลุ่มงานสถิติเพื่อการบริหารงานภาครัฐ กองสถิติประชามติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.

by สำนักงานสถิติแห่งชาติ. กลุ่มงานสถิติเพื่อการบริหารงานภาครัฐ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักสถิติพยากรณ์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2550Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: TJ163.4.ท9 ก65 (1), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: TJ163.4.ท9 ก65 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: TJ163.4.ท9 ก65 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: TJ163.4.ท9 ก65 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544