ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 23 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
ประชาธิปไตยชุมชน : กลไกขับเคลื่อนภาคพลเมืองเข้มแข็ง / ผู้จัดทำ เธียรชัย ณ นคร ... [และคนอื่นๆ].

by เธียรชัย ณ นคร | สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า, 2553Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1749.ก15 ป45 2553 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1749.ก15 ป45 2553 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1749.ก15 ป45 2553 (1).

ห้องสมุด:
แผนพัฒนาการเมือง / สภาพัฒนาการเมือง.

by สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า, 2552Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1745 .ผ8242 (1).

ห้องสมุด:
รายงานประจำปี ... / สภาพัฒนาการเมือง.

by สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า, 2552- [2009]-Availability: Available for loan (11)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1741.ก1 ส46 2554 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: PLSC JQ 2012 566933 (3), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: PLSC JQ 2012 566933 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PLSC JQ 2012 566933 (4).

ห้องสมุด:
คู่มือ "ชี้วัดคุณค่าประชาธิปไตยท้องถิ่น" = Local democracy assessment guide / ผู้แปล ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์ และ ศรีสุวรรณ เปรมรัศมี.

by ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์, 2500- | ศรีสุวรรณ เปรมรัศมี | สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง | International Institute for Democracy and Electoral Assistance.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า, 2554 [2011]Other title: Local democracy assessment guide | คู่มือชี้วัดคุณค่าประชาธิปไตยท้องถิ่น.Availability: Available for loan (9)Pridi Banomyong LibraryCall number: 342/2555 (3), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: 342/2555 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: 342/2555 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: 342/2555 (3), Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: 342/2555 (1).

ห้องสมุด:
การสังเคราะห์บทเรียนเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยชุมชน / ทศพล สมพงษ์.

by ทศพล สมพงษ์ | สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า, 2555 [2012]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1749.ก15 ท534 2555 (2).

ห้องสมุด:
พัฒนาการและการพัฒนาประชาสังคม / ทศพล สมพงษ์.

by ทศพล สมพงษ์ | สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print regular print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า, 2556 [2013]Availability: Available for loan (4)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PLSC JQ 2013 615892 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JC337 .ท53 2556 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: PLSC JQ 2013 615892 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Rāingān sarup botrīan khrōngkān songsœ̄m læ phatthanā samnưk phonlamư̄ang phư̄a kanpatirūp prathēt Thai / รายงานสรุปบทเรียน โครงการส่งเสริมและพัฒนาสำนึกพลเมือง เพื่อการปฏิรูปประเทศไทย / คณะกรรมการแผนพัฒนาการเมือง สภาพัฒนาการเมือง ; บรรณาธิการ บุญแทน ตันสุเทพวีรวงศ์.

Bunthǣn Tansuthēpwīrawong. Sathāban Phrapokklao. Samnakngān Saphā Phattanā Kānmư̄ang. Khana Kammakān Phǣn Phatthanā Kānmư̄ang. by บุญแทน ตันสุเทพวีรวงศ์ | สถาบันพระปกเกล้า. สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง. คณะกรรมการแผนพัฒนาการเมือง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān Saphā Phattanā Kānmư̄ang, Sathāban Phrapokklao, 2559 [2016] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า, 2559 [2016]Other title: Khrōngkān songsœ̄m læ phatthanā samnưk phonlamư̄ang phư̄a kanpatirūp prathēt Thai Other title: โครงการส่งเสริมและพัฒนาสำนึกพลเมือง เพื่อการปฏิรูปประเทศไทย.Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1749.ก2 ร64 2559 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1749.ก2 ร64 2559 (1).

ห้องสมุด:
วิจัยสำนึกพลเมืองกับการจัดสรรทรัพยากรท้องถิ่น : กรณีศึกษาแม่ฮ่องสอน สงขลา ปัตตานี / หัวหน้าโครงการวิจัย ทศพล สมพงษ์ ; นักวิจัย รัฐศิรินทร์ วังกานนท์ ... [และคนอื่น ๆ].

by ทศพล สมพงษ์ | รัฐศิรินทร์ วังกานนท์ | สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง. สำนักแผนพัฒนาการเมือง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักแผนพัฒนาการเมือง สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า, 2555 [2012]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HC445.ฮ65 ท53 2555 (1).

ห้องสมุด:
Sāng suk dūai phalang phonlamư̄ang / สร้างสุขด้วยพลังพลเมือง / คณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการกระจายอำนาจและภาคประชาสังคม สภาพัฒนาการเมือง.

Saphā Phatthanā Kānmư̄ang. Khana Kammakān Songsœ̄m Sanapsanun Kānkračhāi ʻAmnāt læ Phāk Prachāsangkhom. Sathāban Phra Pokklao. Samnakngān Saphā Phatthanā Kānmư̄ang. by สภาพัฒนาการเมือง. คณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการกระจายอำนาจและภาคประชาสังคม | สถาบันพระปกเกล้า สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān Saphā Phatthanā Kānmư̄ang Sathāban Phra Pokklao, 2559 [2016] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า, 2559 [2016]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745 .ส447 2559 (2).

ห้องสมุด:
Khamphiphāksā kānkhō̜ tīkhwām nai khadī Prāsāt Phra Wihān / คำพิพากษาการขอตีความในคดีปราสาทพระวิหาร / คณะทำงานโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจกรณีการขอตีความคำพิพากษาในคดีปราสาทพระวิหารเพื่อลดความขัดแย้ง.

Khana tham ngān Khrōngkān Songsœ̄m Khwāmrū Khwāmkhaočhai Kō̜ranī Kānkhō̜ tīkhwām Khamphiphāksā Nai Khadī Prāsāt Phra Wihān Phư̄a Lot Khwāmkhatyǣng. Samnakngān Saphāphatnākānmư̄ang. by คณะทำงานโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจกรณีการขอตีความคำพิพากษาในคดีปราสาทพระวิหารเพื่อลดความขัดแย้ง | สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp ... : Samnakngān Saphāphatnākānmư̄ang Sathāban Phrapokklao, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า, 2558 [2015]Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KZ 2015 662973 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: KZ1165 .ค63 2558 (1).

ห้องสมุด:
Kānkračhāi ʻamnāt kānpokkhrō̜ng thō̜ngthin sū kanpatirū prathēt Thai / การกระจายอำนาจการปกครองท้องถิ่นสู่การปฏิรูปประเทศไทย / คณะผู้จัดทำ เวกวรพันธ์ ฉ่ำสันเทียะ ... [และคนอื่น ๆ].

Wēkwō̜raphan Chamsanthia. Samnakngān Saphāphattanākānmư̄ang. by เวกวรพันธ์ ฉ่ำสันเทียะ | สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān Saphāphattanākānmư̄ang Sathāban Phrapokklao, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า, 2558 [2015]Availability: Available for loan (3)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JS7153.3.ก2 ก632 2558 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JS7153.3.ก2 ก632 2558 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: JS7153.3.ก2 ก632 2558 (1).

ห้องสมุด:
Thō̜t botrīan phư̄nthī tonbǣp thammāphibān / ถอดบทเรียนพื้นที่ต้นแบบธรรมาภิบาล / คณะผู้จัดทำ พงษ์ทอง ตั้งชูพงศ์ ... [และคนอื่น ๆ] ; คณะกรรมการธรรมาภิบาลทางการเมืองและการบริหาร สภาพัฒนาการเมือง.

Phongthō̜ng Tangchūphong. Thailand. Office of the Political Development Council. by พงษ์ทอง ตั้งชูพงศ์ | สภาพัฒนาการเมือง. คณะกรรมการธรรมาภิบาลทางการเมืองและการบริหาร | สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān Saphāphatnā Kānmư̄ang, Sathāban Phrapokklao, 2556 [2013] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า, 2556 [2013]Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PLSC JS 2013 628754 (2).

ห้องสมุด:
Thō̜t botrīan kānsœ̄msāng thammāphibān nai thư̄ngō̜ thin / ถอดบทเรียนการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในท้องถิ่น / คณะผู้จัดทำ พงษ์ทอง ตั้งชูพงศ์ ... [และคนอื่น ๆ] ; คณะกรรมการธรรมาภิบาลทางการเมืองและการบริหาร สภาพัฒนาการเมือง.

Phongthō̜ng Tangchūphong. Saphā Phatthanā Kānmư̄ang. Khana Kammakān Thammāphibān thāng Kānmư̄ang læ Kānbō̜rihān. Thailand. Office of the Political Development Council. by พงษ์ทอง ตั้งชูพงศ์ | สภาพัฒนาการเมือง. คณะกรรมการธรรมาภิบาลทางการเมืองและการบริหาร | สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān Saphāphatnā Kānmư̄ang, Sathāban Phrapokklao, 2556 [2013] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า, 2556 [2013]Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PLSC JS 2013 628767 (2).

ห้องสมุด:
Kānphičhāranā trūatsō̜p phǣnthī nai khadī Prāsāt Phra Wihān thī dai namsanœ̄ nai chūang pī Phō̜.Sō̜. 2502 thưng Phō̜.Sō̜. 2505 rūam thang phǣnthī chabap ʻư̄n ʻư̄n thī dai thamkhưn nai pī Phō̜.Sō̜. 2555 / การพิจารณาตรวจสอบแผนที่ในคดีปราสาทพระวิหารที่ได้นำเสนอในช่วงปี พ.ศ. 2502 ถึง พ.ศ. 2505 รวมทั้งแผนที่ฉบับอื่น ๆ ที่ได้ทำขึ้นในปี พ.ศ. 2555 / คณะผู้จัดทำ คณะทำงานโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจกรณีการขอตีความคำพิพากษาในคดีปราสาทพระวิหารเพื่อลดความขัดแย้ง.

Khana tham ngān Khrōngkān Songsœ̄m Khwāmrū Khwāmkhaočhai Kō̜ranī Kānkhō̜ Tīkhwām Khamphiphāksā nai Khadī Prāsāt Phra Wihān Phư̄a Lot Khwāmkhatyǣng. Samnakngān Saphā Phatthanā Kānmư̄ang. by คณะทำงานโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจกรณีการขอตีความคำพิพากษาในคดีปราสาทพระวิหารเพื่อลดความขัดแย้ง | สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān Saphā Phatthanā Kānmư̄ang Sathāban Phrapokklao, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า, 2558 [2015]Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: GEOG G 2015 663032 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: G2375 .ก64 2558 (1).

ห้องสมุด:
Rabop khatsan phūthǣn khō̜ng sangkhom Thai : rāingān wičhai / ระบบคัดสรรผู้แทนของสังคมไทย : รายงานวิจัย / ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์.

Thīraphat Sērīrangsan, Kānmư̄ang Sathāban Phrapokklao. by ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์, 2498-, 2498- | สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān Saphā phatnā Kānmư̄ang Sathāban Phrapokklao, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า, 2557 [2014]Availability: Available for loan (4)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PLSC JQ 2014 635666 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1749.ก5 ธ65 2557 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: PLSC JQ 2014 635666 (1).

ห้องสมุด:
Kānphatthanā khrōngkān chœ̄ng ruk phư̄a phatthanā kānmư̄ang phāk phonlamư̄ang / การพัฒนาโครงการเชิงรุกเพื่อพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง / ทศพล สมพงษ์.

Thossaphol sompong. Samnakngān Saphā phatnā Kānmư̄ang. by ทศพล สมพงษ์ | สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān Saphā phatnā Kānmư̄ang Sathāban Phrapokklao, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า, 2557 [2014]Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PLSC JF 2014 632201 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: JF799 .ท53 2557 (1).

ห้องสมุด:
Khunnatham læ čhariyatham mai mī khāi sangkhom Thai čha mī dai tō̜ng chūai kan / คุณธรรมและจริยธรรมไม่มีขาย สังคมไทยจะมีได้ต้องช่วยกัน / คณะผู้จัดทำ คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม ; พงษ์ทอง ตั้งชูพงศ์ ... [และคนอื่น ๆ].

Pongthong Tangchūphong. Thailand. Saphā Phatthanā Kānmư̄ang. Khana Kammakān Songsœ̄m læ Phatthanā Khunnatham læ Čhariyatham. Thailand. Political Development Council. by พงษ์ทอง ตั้งชูพงศ์ | สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง | สภาพัฒนาการเมือง. คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม และธรรมาภิบาล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān Saphā Phatthanā Kānmư̄ang, Sathāban Phrapokklao, 2556 [2013] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า, 2556 [2013]Availability: Available for loan (5)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: SOCY HM 2013 628888 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HM665 .ค73 2556 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HM665 .ค73 2556 (2).

ห้องสมุด:
Rāingān phon kāndamnœ̄nngān khrōngkān sœ̄msāng khwāmkhēmkhæng kānmư̄ang phāk phonlamư̄ang nai kānčhatkān sapphayākō̜n pitrōlīam bō̜riwēn phư̄nthī ʻāng sitthi thapsō̜n thāng thalē pračham pīngoppramān Phō̜.Sō̜. 2558 / รายงานผลการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งการเมืองภาคพลเมืองในการจัดการทรัพยากรปิโตรเลียมบริเวณพื้นที่อ้างสิทธิทับซ้อนทางทะเล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 / โดย คณะกรรมการเสริมสร้างและพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สภาพัฒนาการเมือง.

Saphā Phatthanā Kānmư̄ang. Khana Kammakān Sœ̄msāng læ Phatthanā Kānmư̄ang Phāk Phonlamư̄ang. by สภาพัฒนาการเมือง. คณะกรรมการเสริมสร้างและพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān Saphā Phatthanā Kānmư̄ang Sathāban Phrapokklao, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า, 2558 [2015]Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: ENGIN TP 2015 663022 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HD9576.ท9 ร642 2558 (1).

ห้องสมุด:
Kānlư̄aktang nāyok ratthamontrī dōi trong kap kānphatthanā rabō̜p prachāthipatai khō̜ng Thai / การเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรงกับการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของไทย / โดย ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์.

Thīraphat Sērīrangsan, Kānmư̄ang Sathāban Phrapokklao. by ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์, 2498- | สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp ... : Samnakngān Saphā phatnā Kānmư̄ang Sathāban Phrapokklao, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า, 2558 [2015]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1749.ก5 ธ64 2558 (1).

ห้องสมุด:
Kānčhatkān khrōngkān phatthanā kānmư̄ang phāk phonlamư̄ang : rīanrū čhāk rāk yā sū kānpen phūčhatkān khrōngkān / การจัดการโครงการพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง : เรียนรู้จากรากหญ้าสู่การเป็นผู้จัดการโครงการ / ทศพล สมพงษ์.

Thossaphol Sompong. Samnakngān Saphā phatnā Kānmư̄ang. by ทศพล สมพงษ์ | สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān Saphā phatnā Kānmư̄ang Sathāban Phrapokklao, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า, 2557 [2014]Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PLSC JF 2014 632203 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: JF799 .ท525 2557 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544