ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 6 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
Čho Mō̜ Wā Khī : rōngrīan chumchon čhatkān tonʻēng tambon Mǣwin ʻamphœ̄ Mǣwāng čhangwat Chīang Mai / โจ๊ะมอวาคี : โรงเรียนชุมชนจัดการตนเอง ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ / ผู้เขียน ทวิช จตุวรพฤกษ์ และประณยา ชัยรังษี ; คณะผู้วิจัย วราภรณ์ สัจจะเดช ... [และคนอื่น ๆ]

Twich Čhatuwō̜raphrưt Pranayā Chairangsī Waraporn Satčhadēt Thailand. Krasūang Kānphatthanā Sangkhom læ Khwāmmankhong Khō̜ng Manut. Samnakngān Songsœ̄m læ Sanapsanun Wichākān 10 by ทวิช จตุวรพฤกษ์ | ประณยา ชัยรังษี | วราภรณ์ สัจจะเดช | กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์. สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1 Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Chīang Mai : Samnakngān Songsœ̄m læ Sanapsanun Wichākān 10, 2558 [2015] Publication: เชียงใหม่ : สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10, 2558 [2015]Availability: Available for loan (3)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LC45.8.ท92ช9 ท56 2558 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: LC45.8.ท92ช9 ท56 2558 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LC45.8.ท92ช9 ท56 2558 (1).

ห้องสมุด:
Mư̄čhekhī : pāson læ thammāphibān thō̜ngthin ʻamphœ̄ Kanyāniwatthanā Čhangwat Chīang Mai / มือเจะคี : ป่าสนและธรรมาภิบาลท้องถิ่นอำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ / ผู้เขียน ทวิช จตุวรพฤกษ์ และธันยวัต สุขโชติ ; คณะผู้วิจัย สนธยา ฮวดเจริญ ... [และคนอื่น ๆ].

Twich Čhatuwō̜raphrưt Thanyawat Sukchōt Sonthayā Hūatčharoen Thailand. Krasūang Kānphatthanā Sangkhom læ Khwāmmankhong Khō̜ng Manut. Samnakngān Songsœ̄m læ Sanapsanun Wichākān 10 by ทวิช จตุวรพฤกษ์ | ธันยวัต สุขโชติ | สนธยา ฮวดเจริญ | กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์. สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1 Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Chīang Mai : Samnakngān Songsœ̄m læ Sanapsanun Wichākān 10, 2558 [2015] Publication: เชียงใหม่ : สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10, 2558 [2015]Availability: Available for loan (3)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HN700.55.ช9 ท56 2558 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HN700.55.ช9 ท56 2558 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HN700.55.ช9 ท56 2558 (1).

ห้องสมุด:
Khačhat kānlư̄ak patibat thāng chư̄achāt : ʻAnusanyā Rawāng Prathēt Wādūai Kānkhačhat Kānlư̄ak Patibat Thāng Chư̄achāt Nai Thuk Rūpbǣp / ขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ : อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ / เรียบเรียงโดย รุ้งเพชร สุมิตนันท์

Rungpetch Sumitnan Thailand. Krasūang Kānphatthanā Sangkhom læ Khwāmmankhong Khō̜ng Manut. Samnakngān Songsœ̄m læ Sanapsanun Wichākān 10 by รุ้งเพชร สุมิตนันท์ | กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์. สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Chīang Mai : Samnakngān Songsœ̄m læ Sanapsanun Wichākān 10, 2557 [2014] Publication: เชียงใหม่ : สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10, 2557 [2014]Availability: Available for loan (3)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 2014 656157 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DOC 2014 656157 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC 2014 656157 (1).

ห้องสมุด:
Khrōngkān rōngrīan phīang lūang / โครงการโรงเรียนเพียงหลวง / เรียบเรียงโดย รุ้งเพชร สุมิตนันท์.

Rungpetch Sumitnan Thailand. Kras̄ang Kānphatthanā Sangkhom læ Khwāmmankhong Khō̜ng Manut. Samnakngān Songsœ̄m læ Sanapsanun Wichākān 10 by รุ้งเพชร สุมิตนันท์ | กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์. สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Chīang Mai : Samnakngān Songsœ̄m læ Sanapsanun Wichākān 10, [2557?] [2014?] Publication: เชียงใหม่ : สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10, [2557?] [2014?]Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 2014 656161 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC 2014 656161 (1).

ห้องสมุด:
Bānklāng : thurakit chumchon læ sapphayākō̜n sūanrūam tambon Bāndong ʻamphœ̄ Mǣmo̜ čhangwat Lampāng / บ้านกลาง : ธุรกิจชุมชนและทรัพยากรส่วนรวม ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง / ผู้เขียน ทวิช จตุวรพฤกษ์ ; คณะผู้วิจัย พิมพ์พร เหล่าไชย, ภารำพึง อาริยะ และดนุพงศ์ กาญจนธีรานนท์.

Twich Čhatuwō̜raphrưt Phimphō̜n Laochai Phāramphưng ʻĀriya Danuphong Kānčhanathīrānon Thailand. Krasūang Kānphatthanā Sangkhom læ Khwāmmankhong Khō̜ng Manut. Samnakngān Songsœ̄m læ Sanapsanun Wichākān 10 by ทวิช จตุวรพฤกษ์ | พิมพ์พร เหล่าไชย | ภารำพึง อาริยะ | ดนุพงศ์ กาญจนธีรานนท์ | กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์. สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1 Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Chīang Mai : Samnakngān Songsœ̄m læ Sanapsanun Wichākān 10, 2558 [2015] Publication: เชียงใหม่ : สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10, 2558 [2015]Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HN700.55.ล4 ท56 2558 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HN700.55.ล4 ท56 2558 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Konlayut nai kānsongsœ̄m botbāt sattrī Mutsalim tō̜ kānphatthanā sangkhom nai phư̄nthī čhangwat chāidǣn phāk tai = The strategy of promoting the role of Muslim women for social development in the southern provinces / กลยุทธ์ในการส่งเสริมบทบาทสตรีมุสลิมต่อการพัฒนาสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ = The strategy of promoting the role of Muslim women for social development in the southern provinces / คณะผู้วิจัย นพรัตน์ กอวัฒนากุล ... [และคนอื่น ๆ].

Noppharat Kō̜watthanākun. Thailand. Krasūang Kānphatthanā Sangkhom læ Khwāmmankhong khō̜ng Manut. Samnakngān Songsœ̄m læ Sanapsanun Wichākān 12. by นพรัตน์ กอวัฒนากุล | กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์. สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 12.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Songkhlā : Samnakngān Songsœ̄m læ Sanapsanun Wichākān 12 Samnakngān Palat Krasūang Kānphatthanā Sangkhom læ Khwāmmankhong khō̜ng Manut, 2559 [2016] Publication: สงขลา : สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 12 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2559 [2016]Other title: Strategy of promoting the role of Muslim women for social development in the southern provinces.Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HQ1750.55.ฮ8ก26 ก44 2559 ล. 1 (2).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544