ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 50 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
รายงานประจำปี / สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม.

by กระทรวงยุติธรรม. สำนักงานปลัดกระทรวง.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: นนทบุรี : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม, [2549]-Other title: รายงานการดำเนินงานของรัฐต่อสาธารณะรายปี.Availability: Available for loan (8)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: LAW KPT 2013 487046 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2013 487046 (5), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1576.ก15 ย735 2555 (1).

ห้องสมุด:
การประเมินผลตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2552-2555 กระทรวงยุติธรรม/สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม และคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 / [ผู้ประเมินผล นิรมล ชะโนวรรณะ].

by นิรมล ชะโนวรรณะ | กระทรวงยุติธรรม. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม, 2555 [2012]Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1576 .น644 2555 (1).

ห้องสมุด:
การประเมินผลความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องต่อการปฏิบัติงานของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2556 / [สิทธิศักดิ์ โชติตันติโสภณ ผู้ประเมินผล].

by สิทธิศักดิ์ โชติตันติโสภณ | กระทรวงยุติธรรม. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม, 2556 [2013]Availability: Available for loan (3)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2013 626549 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1572 .ส634 2556 (2).

ห้องสมุด:
ความรู้ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย เกี่ยวกับสิทธิในกระบวนการยุติธรรม / พงษ์ธร ธัญญสิริ หัวหน้าโครงการ ; อภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์ นักวิจัย.

by พงษ์ธร ธัญญสิริ | อภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม, 2552Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2460 .พ254 2552 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2460 .พ254 2552 (1).

ห้องสมุด:
การประเมินผลงานยุติธรรมชุมชน กระทรวงยุติธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549-2551 / อภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์ นักวิจัย.

by อภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์ | กระทรวงยุติธรรม. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [นนทบุรี] : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม, 2551Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1576 .อ46425 2551 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1576 .อ46425 2551 (1).

ห้องสมุด:
การประเมินผลพัฒนาการงานยุติธรรมชุมชน กระทรวงยุติธรรม / อภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์ ผู้ประเมินผล.

by อภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [นนทบุรี] : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม, 2552Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1576 .อ4647 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1576 .อ4647 (1).

ห้องสมุด:
การรับรู้สิทธิเสรีภาพของประชาชนชาวไทย = Perception to rights and liberties of the Thai people / คณะวิจัย พัชรศรี ศรีเมือง ... [และคนอื่นๆ].

by พัชรศรี ศรีเมือง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [นนทบุรี] : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม, 2546Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: JC599.ท9 ก637 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JC599.ท9 ก637 (1).

ห้องสมุด:
ความต้องการ ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรมปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 / ผู้จัดทำ นรินยา สุภาพพูล.

by นรินยา สุภาพพูล | กระทรวงยุติธรรม. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม, 2551Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1576 .น463 (2).

ห้องสมุด:
การประเมินผลการบริหารงานบุคคลตามโครงสร้างแบบเมตริกซ์ของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด / ผู้จัดทำ อภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์ นักวิจัยประเมินผล.

by อภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์ | กระทรวงยุติธรรม. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [นนทบุรี] : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม, 2552Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1576 .อ4635 2552 (1).

ห้องสมุด:
การติดตามและประเมินผล : แนวทางสู่การปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัด / ผู้จัดทำ อภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์.

by อภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม, 2551Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1576 .อ46 (1).

ห้องสมุด:
ความคาดหวังต่อกระทรวงยุติธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 / อภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์ ผู้วิจัย.

by อภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์ | กระทรวงยุติธรรม. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [นนทบุรี] : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม, 2551Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1576 .อ466 2551 (1).

ห้องสมุด:
ชุดความรู้เรื่องการติดตามและประเมินผล / อภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์ ผู้จัดทำ.

by อภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์ | กระทรวงยุติธรรม. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [นนทบุรี] : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม, 2552Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD69.ค9 อ464 2552 (1).

ห้องสมุด:
การประเมินผลวาระแห่งชาติ ด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาล และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ กระทรวงยุติธรรม / ผู้ประเมิน สมภพ วชิรพงศ์.

by สมภพ วชิรพงศ์ | กระทรวงยุติธรรม. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม, 2551Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1576 .ส443 2551 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1576 .ส443 2551 (1).

ห้องสมุด:
การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการยุติธรรม : รูปแบบ ปัญหาอุปสรรคและแนวทางในอนาคต : รายงานการวิจัย / ร้อยตำรวจโท จารุวรรณ ชาวศรีทอง, นรินยา สุภาพพูล.

by จารุวรรณ ชาวศรีทอง | นรินยา สุภาพพูล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [นนทบุรี] : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม, 2546Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HV9960.ท9 จ64 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
การประเมินผลงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานยุติธรรมจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549-2551 / อภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์ หัวหน้าโครงการวิจัย ; ชูชาติ ศิริปัญจนะ, มนินธ์ สุทธิวัฒนานิติ นักวิจัย.

by อภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์ | ชูชาติ ศิริปัญจนะ | มนินธ์ สุทธิวัฒนานิติ | กระทรวงยุติธรรม. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [นนทบุรี] : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม, 2552Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD59.6.ท9 อ4453 2552 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD59.6.ท9 อ4453 2552 (1).

ห้องสมุด:
ชุดองค์ความรู้โครงการเสริมสมรรถนะบุคลากรกระทรวงยุติธรรมด้านการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 / บรรณาธิการ ชูชาติ ศิริปัญจนะ.

by ชูชาติ ศิริปัญจนะ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม, 2552Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5549.5.ท7 ช735 (1).

ห้องสมุด:
การติดตามและประเมินผลสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนำร่อง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 / สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ; ผู้ประเมิน พันตำรวจโท พงษ์ธร ธัญญสิริ, อภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์, สุวีรัตน์ ชัยวิชิต.

by พงษ์ธร ธัญญสิริ | อภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์ | สุวีรัตน์ ชัยวิชิต | กระทรวงยุติธรรม. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม, 2555 [2012]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1576 .พ253 2555 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1576 .พ253 2555 (1).

ห้องสมุด:
การศึกษาเศรษฐศาสตร์การยุติธรรมว่าด้วยสำนักงานยุติธรรมจังหวัด / อภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์ หัวหน้าโครงการ ; สมภพ วชิรพงศ์, เชาว์วัศ สกุลวรวิทย์, สิทธิศักดิ์ โชติตันติโสภณ นักวิจัย.

by อภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์ | สมภพ วชิรพงศ์ | เชาว์วัศ สกุลวรวิทย์, 2521- | สิทธิศักดิ์ โชติตันติโสภณ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม, 2551Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1576 .อ465 (1).

ห้องสมุด:
การประเมินผลโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการเชิงบูรณาการของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด / อภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์.

by อภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม, 2551Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1576 .อ4642 (2).

ห้องสมุด:
การประเมินแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR scorecard) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 / ฉัตรชัย ประคองศักดิ์ ผู้ประเมิน.

by ฉัตรชัย ประคองศักดิ์ | กระทรวงยุติธรรม. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [นนทบุรี] : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม, 2552Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5549.5.ม63 ฉ634 2552 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF5549.5.ม63 ฉ634 2552 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544