ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 769 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
พื้นที่ปฏิบัติงานสนาม หัวข้อสารนิพนธ์บัณฑิตอาสาสมัคร โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาชนบทหมู่บ้านยากจน โครงการเกษตรแหล่งน้ำหมู่บ้าน โครงการตำรวจตระเวนชายเดน รุ่นที่ 15-รุ่นที่ 25 ปีการศึกษา 2526-2536 / สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; [รวบรวมโดย] จารุวิตต์ บุนนาค.

by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร | จารุวิตต์ บุนนาค.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : งานบริการทางวิชาการ สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2543Availability: Available for loan (3)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: Z5055.ท95 ธ4635 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: Z5055.ท95 ธ4635 (1).

ห้องสมุด:
พื้นที่ปฏิบัติงานสนามบัณฑิตอาสาสมัครรุ่นที่ 15-30 ปีการศึกษา 2526-2541 โครงการรณรงค์เพื่อการรู้หนังสือแห่งชาติ โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต เพื่อชาวชนบท โครงการบัณฑิตอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน โครงการปรับปรุง บำรุงดินด้วยอินทรียวัตถุ โครงการโภชนาการ / สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : งานบริการทางวิชาการ สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2542-2543Availability: Available for loan (9)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: Z5055.ท95 ธ4636 (7), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: Z5055.ท95 ธ4636 (2).

ห้องสมุด:
การประเมินผลการผลิตบัณฑิตอาสาสมัครในรอบ 40 ปี : รายงานการวิจัย / [คณะผู้วิจัย สุรัสวดี หุ่นพยนต์ ... [และคนอื่น ๆ]].

by สุรัสวดี หุ่นพยนต์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554 [2011]Other title: การประเมินผลการผลิตบัณฑิตอาสาสมัครในรอบสี่สิบปี : รายงานการวิจัย.Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: LG395.ก233 ก624 2554 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LG395.ก233 ก624 2554 (3), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: LG395.ก233 ก624 2554 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LG395.ก233 ก624 2554 (1).

ห้องสมุด:
รายชื่อ สถานที่ปฏิบัติงาน อาจารย์ที่ปรึกษา และสารนิพนธ์บัณฑิตอาสาสมัคร รุ่นที่ 31 - รุ่นที่ 34 ปีการศึกษา 2542-2545.

by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : งานบริการทางวิชาการ สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 2546Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: DOC .ธ4456ร64 (1).

ห้องสมุด:
การศึกษาติดตามผลการนำความรู้และประสบการณ์ไปใช้หลังจบการศึกษา : กรณีศึกษาผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (บัณฑิตอาสาสมัคร) ปีการศึกษา 2535-2548 = The follow up study of the utilisation of knowledge and experience of graduates from Graduate Diploma Program (Graduate Volunteer) academic year 2535-2548 : the case study of Graduate Volunteer center, Thammasat University / โดย สกุณา บัณฑุรัตน์.

by สกุณา บัณฑุรัตน์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ปทุมธานี] : สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551Other title: Follow up study of the utilisation of knowledge and experience of graduates from Graduate Diploma Program (Graduate Volunteer) academic year 2535-2548 : the case study of Graduate Volunteer center, Thammasat University.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD6278.ท9 ส273 2551 (1).

ห้องสมุด:
แนวคิด รูปแบบ และวิธีการของการพัฒนาจิตสำนึกอาสาสมัครในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : กรณีศึกษาการจัดกิจกรรมของสำนักบัณฑิตอาสาสมัคร / โดย สกุณา บัณฑุรัตน์, สุภาวดี อินนุพัฒน์, อภิรัฐ คำวัง.

by สกุณา บัณฑุรัตน์ | สุภาวดี อินนุพัฒน์, 2518- | อภิรัฐ คำวัง, 2519- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550 [2007]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LG395.ก233 ส27 2550 (1).

ห้องสมุด:
การประเมินโครงการผลิตบัณฑิตอาสาสมัครในรอบ 17 ปี : รายงานการวิจัย / สุรัสวดี หุ่นพยนต์, ยงยุทธ พึ่งวงศ์ญาติ.

by สุรัสวดี หุ่นพยนต์ | ยงยุทธ พึ่งวงศ์ญาติ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: LG395.ก233 ส75 (2), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: LG395.ก233 ส75 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: LG395.ก233 ส75 (2).

ห้องสมุด:
การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชนบทวันที่ 12-13 มีนาคม 2533 ณ ห้องประชุมชั้น 4 ตึกอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

by การสัมมนาทางวิชาการเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชนบท (2533 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2533Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: 065/33 (1).

ห้องสมุด:
Pā chumchon Bān Thā Rai kap kānphatthanā yāng mī sūanrūam sū khwāmyangyư̄n = Ban Tha-Rai collaborating in development of community forest for sustainability / ป่าชุมชนบ้านท่าไร่กับการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมสู่ความยั่งยืน = Ban Tha-Rai collaborating in development of community forest for sustainability / โดย รังสิมา เดชกำแหง.

Rangsima Dechgamhaeng, Mahāwitthayālai Thammasāt. Samnak Bandit ʻĀsāsamak. by รังสิมา เดชกำแหง, 2534- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Samnak Bandit ʻĀsāsamak Mahāwitthayālai Thammasāt, 2557 [2014] Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557 [2014]Other title: Ban Tha-Rai collaborating in development of community forest for sustainability.Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: AGRI SD 2014 638550 (1).

ห้องสมุด:
Kānchai chīwit rūam kap nam : kāntō̜psanō̜ng khō̜ng phūprasopphai tō̜ phaiphibat namthūam = Life with floodwater : response of flood victims to disasters / การใช้ชีวิตร่วมกับน้ำ : การตอบสนองของผู้ประสบภัยต่อภัยพิบัติน้ำท่วม = Life with floodwater : response of flood victims to disasters / สามชาย ศีสันต์ หัวหน้าโครงการ ; เอกรินทร์ ศิวิลัย นักวิจัย ; เฉลิมเกียรติ ตะดวงดี ผู้ช่วยนักวิจัย.

Sāmchāi Srīsan, ʻĒkkarin Siwilai. Chalœ̄mkīat Tadūangdī. Mahāwitthayālai Thammasāt. Samnak Bandit ʻĀsāsamak. by สามชาย ศรีสันต์, 2513- | เอกรินทร์ ศิวิลัย | เฉลิมเกียรติ ตะดวงดี, 2528- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Pathum Thānī] : Samnak Bandit ʻĀsāsamak Mahāwitthayālai Thammasāt , [2556] [2013] Publication: [ปทุมธานี] : สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2556] [2013]Other title: Life with floodwater : response of flood victims to disasters.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: GB1399.5.ท9 ส64 2556 (1).

ห้องสมุด:
การดำรงอยู่ของวัฒนธรรมอาหารม้ง : กรณีศึกษา บ้านขุนวาง ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ / โดย ทรงกลด ขาวแจ้ง.

by ทรงกลด ขาวแจ้ง, 2530- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ปทุมธานี] : สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553Other title: Existence of Hmong food culture : a case study of Khunwang Village, Maewin Sub-district, Maewang District, Chiang Mai Province.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS570.ม8 ท422 2553 (1).

ห้องสมุด:
วิถีชีวิตคนอังคายบนสายการผลิตสตรอเบอรี่ : กรณีศึกษาบ้านอังคาย หมู่ที่ 4 ตำบลยั้งเมิน อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ / โดย ณรงค์ สงวนศักดิ์.

by ณรงค์ สงวนศักดิ์, 2528- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ปทุมธานี] : สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554Other title: Way of life in strawberry production : a case study of Aungkai village, Moo 4, Yangmoen sub-district, Samoeng district, Chiang Mai Province.Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD1537.ท9 ณ422 2554 (2).

ห้องสมุด:
แคนกับวิถีชุมชน : กรณีศึกษา บ้านท่าเรือ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าเรือ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม / โดย สัญชัย ศรีตระกูล.

by สัญชัย ศรีตระกูล, 2528- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ปทุมธานี] : สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553Other title: Kan-musical instrument and way of life : case of Ban Tharua, Tambon Tharua, Amphoe Nawa, Changwat Nakhon Phanom.Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: ML1089.ค7 ส622 2553 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: ML1089.ค7 ส622 2553 (1).

ห้องสมุด:
ปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จด้านการดำเนินงานของกองทุนฉางข้าว : กรณีศึกษา บ้านนาคำไฮ ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร / โดย จงรักษ์ เมธพัฒน์.

by จงรักษ์ เมธพัฒน์, 2528- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ปทุมธานี] : สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553Other title: Achievement of rice granary fund : a case study of Baan Na Kum Hi, Tambon Chiang Krer, Amphoe Muang, Changwat Sakon Nakhon.Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD9066.ท93ส1 จ246 2553 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD9066.ท93ส1 จ246 2553 (1).

ห้องสมุด:
การประกอบอาชีพของกลุ่มผู้สูงอายุ : กรณีศึกษา บ้านน้ำปี้ ตำบลน้ำมวบ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน / โดย สุวิทย์ ราชวงษา.

by สุวิทย์ ราชวงษา, 2525- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ปทุมธานี] : สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553Other title: Occupations in the elderly group : a case study of Ban Nam Pee, Tambon Nam Maub, Amphoe Wiang Sa, Changwat Nan.Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HQ1064.ท9 ส756 2553 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HQ1064.ท9 ส756 2553 (1).

ห้องสมุด:
การพึ่งพิงป่าของคนในชุมชน : กรณีศึกษา บ้านวังน้ำเย็น ตำบลเมืองลี อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน / โดย เกริกฤทธิ์ ประทุมทอด.

by เกริกฤทธิ์ ประทุมทอด, 2530- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ปทุมธานี] : สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553Other title: Dependency between human being and forest : a case study of Ban Wang Nam Yen, Tumbon Mueng Lee, Amphoe Na Muen, Jhangwat Nan.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: SD657.ท9 ก746 2553 (1).

ห้องสมุด:
การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องในการสร้างอนาคตเด็กน้อย (ด้อยโอกาส) : กรณีศึกษา โครงการบ้านสานรัก บ้านแม่ผง ตำบลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย / โดย รัตติกาล สุวรรณรินทร์.

by รัตติกาล สุวรรณรินทร์, 2528- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ปทุมธานี] : สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553Other title: Stakeholder's participations in supporting disadvantaged children : Baannsaanrak Project, Ban Mae-Phong, Tambon Phakhodham, Amphoe Maelao, Changwat Chiangrai.Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HV800.ท94ช8 ร633 2553 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HV800.ท94ช8 ร633 2553 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544