ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 6 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
การประเมินผลนโยบายประธานศาลฎีกา [ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์] : รายงานการวิจัย / โดย จุฑารัตน์ เอื้ออำนวย, กมลทิพย์ คติการ และพรรณิภา บูรพาชีพ.

by จุฑารัตน์ เอื้ออำนวย, 2502- | กมลทิพย์ คติการ, 2496- | พรรณิภา บูรพาชีพ.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication: กรุงเทพฯ : สำนักประธานศาลฎีกา สำนักงานศาลยุติธรรม, 2550 [2007]Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG2181 (1). :

ปัญหาความไม่เสมอภาคในกระบวนการยุติธรรมที่ประชาชนได้รับ : โครงการวิจัย : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / โดย อภิรดี โพธิ์พร้อม และคณะ.

by อภิรดี โพธิ์พร้อม | สำนักประธานศาลฎีกา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักประธานศาลฎีกา สำนักงานศาลยุติธรรม, 2550 [2007]Availability: Available for loan (3)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2465 .อ464 2550 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2465 .อ464 2550 (1).

ห้องสมุด:
Khūmư̄ kānplō̜i chūakhrāo / คู่มือการปล่อยชั่วคราว / จัดทำโดย คณะทำงานจัดทำคู่มือการปล่อยชั่วคราว สำนักประธานศาลฎีกา สำนักงานศาลยุติธรรม

Khana Thamngān Čhattham Khūmư̄ Kānplō̜i chūakhrāo. Samnak Prathān Sān Dīkā. by คณะทำงานจัดทำคู่มือการปล่อยชั่วคราว | สำนักประธานศาลฎีกา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnak Prathān Sān Dīkā Samnakngān Sān Yuttitham, 2549 [2006] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักประธานศาลศาลฎีกา สำนักงานศาลยุติธรรม, 2549 [2006]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT4657 .ค74 2549 (1).

ห้องสมุด:
Botbāt khō̜ng sāndīkā nai bō̜ribot khō̜ng kotmāi kap khwāmyuttitham : pāthakathā phisēt / บทบาทของศาลฎีกาในบริบทของกฎหมายกับความยุติธรรม : ปาฐกถาพิเศษ / โดย โสภณ รัตนากร.

Sophon Rattanākō̜n. by โสภณ รัตนากร, 2474- | สำนักประธานศาลฎีกา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnak Prathān Sāndīkā Samnakngān Sān Yuttitham, 2549 [2006] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักประธานศาลฎีกา สำนักงานศาลยุติธรรม, 2549 [2006]Availability: Available for loan (2)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: DOC 2006 634458 (2).

ห้องสมุด:
Khūmư̄ kānkhō̜ læ kānʻō̜k māičhap læ māikhon tām Ratthammanūn hǣng Rātchaʻānāčhak Thai Phutthasakkarāt 2540 / คู่มือการขอและการออกหมายจับและหมายค้น ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 / โดย คณะทำงานจัดทำคู่มือการขอและการออกหมายจับและหมายค้น สำนักประธานศาลฎีกา สำนักงานศาลยุติธรรม.

Thailand. Samnak Prathān Sān Dīkā. Khana Thamngān Čhattham Khūmư̄ Kānkhō̜ læ Kānʻō̜k Māičhap læ Māikhon. by สำนักประธานศาลฎีกา. คณะทำงานจัดทำคู่มือการขอและการออกหมายจับและหมายค้น.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Samnak Prathān Sān Dīkā Samnakngān Sān Yuttitham, 2546 [2003] Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักประธานศาลฎีกา สำนักงานศาลยุติธรรม, 2546 [2003]Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT4646 .ค74 2546 (1).

ห้องสมุด:
Watthuprasong læ kānbangkhap chai khō̜bangkhap khō̜ng prathān sāndīkā læ rabīap rātchakān fāi tulākān sān yuttitham : banyāi phisēt / วัตถุประสงค์และการบังคับใช้ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาและระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม : บรรยายพิเศษ / โดย โสภณ รัตนากร.

Sophon Rattanākō̜n. Thailand. Samnak Prathān Sāndīkā. by โสภณ รัตนากร, 2474- | สำนักประธานศาลฎีกา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnak Prathān Sāndīkā Samnakngān Sān Yuttitham, 2549 [2006] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักประธานศาลฎีกา สำนักงานศาลยุติธรรม, 2549 [2006]Availability: Available for loan (2)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: DOC 2006 634454 (2).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544