ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 7 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องและและประกาศคณะกรรมการป้องกันและปรามปรามการทุจริตแห่งชาติ / สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ.

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักป้องกันการทุจริต 2 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, 2550 [2007]Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LAW KPT 2007 623490 (1).

ห้องสมุด:
สารคดีสั้นการป้องกันและปราบปรามการทุจริต "1 นาทีกับ ป.ป.ช." / คณะผู้จัดทำ วันชัย วงษ์ซิ้ม ... [และคนอื่นๆ].

by วันชัย วงษ์ซิ้ม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักป้องกันการทุจริต 2 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, 2549Other title: หนึ่งนาทีกับ ป.ป.ช. | 1 นาทีกับ ป.ป.ช..Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT4516 .ส64 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT4516 .ส64 (3). Available for reference (5)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG .ส628 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Not for loanCall number: CDG .ส628 (3).

ห้องสมุด:
การทุจริตในรัฐวิสาหกิจ : ปัญหาและแนวทางแก้ไข / สำนักป้องกันการทุจริตภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจเอกชน สำนักงาน ป.ป.ช.

by สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ. สำนักป้องกันการทุจริตภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจเอกชน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักป้องกันการทุจริตภาครัฐวิสาหกิจและูธุรกิจเอกชน, 2553Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745.ก55ฉ5 ก6317 2553 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ; พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย วิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2542 ; พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 ; พระราชบัญญัติการจัดการหุ้นส่วนและหุ้นของรัฐมนตรี พ.ศ. 2543 ; รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 (เฉพาะมาตราที่เกี่ยวข้องกับ ป.ป.ช.) ; และ, ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปรามปรามการทุจริตแห่งชาติที่เกี่ยวข้อง.

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักป้องกันการทุจริต 2 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, 2545Availability: Available for loan (5)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT4516.ก28 2545 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: KPT4516.ก28 2545 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT4516.ก28 2545 (3).

ห้องสมุด:
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ; พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย วิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2542 ; พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 ; รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 (เฉพาะมาตราที่เกี่ยวข้องกับ ป.ป.ช.).

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักป้องกันการทุจริต 2 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, 2543Availability: Available for loan (8)Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: KPT4516.ก28 2542 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT4516.ก28 2542 (7).

ห้องสมุด:
Kotmāi thī kīeokhō̜ng læ prakāt Khana Kammakān Pō̜ngkan læ Prāpprām Kānthutčharit hǣng Chāt / กฎหมายที่เกี่ยวข้องและประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ / สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ.

Thailand. Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Pō̜ngkan læ Prāpprām Kānthutčharit hǣng Chāt. by ไทย | สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Edition: Phim khrang thī 5, [kǣkhai læ phœ̄mtœ̄m]. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Samnak Pō̜ngkan Kānthutčharit 2 Samnakngān Khana Kammakān Pō̜ngkan læ Prāpprām Kānthutčharit hǣng Chāt, 2549 [2006] Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักป้องกันการทุจริต 2 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, 2549 [2006]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT4516.ก28 2549 (1).

ห้องสมุด:
Kānwičhai phư̄a prathēt Thai sai saʻāt-- Thai thang chāt tān thutčharit = Research for zero tolerance & clean Thailand / การวิจัยเพื่อประเทศไทยใสสะอาด-- ไทยทั้งชาติต้านทุจริต = Research for zero tolerance & clean Thailand / กองบรรณาธิการ ศิริชัย กาญจนวาสี ... [และคนอื่น ๆ] ; [จัดทำโดย พัชรี มีนสุข ... [และคนอื่น ๆ]].

Kānprachum Wichākān Radap Chāt dān Kānpō̜ngkan læ Prāpprām Kānthutčharit Krung Thēp...) Sirichai Kānčhanawāsī. Phatcharī Mīnsuk. Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Pō̜ngkan læ Prāpprām Kānthutčharit hǣng Chāt. Samnak Wičhai læ Bō̜rikān Wichākān dān Kān Pō̜ngkan læ Prāpprām Kānthutčharit. by การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (2562 : กรุงเทพฯ) | ศิริชัย กาญจนวาสี | พัชรี มีนสุข | สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ. สำนักวิจัยและบริการวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Samnak Wičhai læ Bō̜rikān Wichākān dān Kān Pō̜ngkan læ Prāpprām Kānthutčharit samnakngān Pō̜.Pō̜.Chō̜., 2562 [2019] Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักวิจัยและบริการวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช., 2562 [2019]Other title: Kānprachum wichākān radap chāt dān kānpō̜ngkan læ prāpprām kānthutčharit pračham pī 2562 rư̄ang "kānwičhai phư̄a prathēt Thai sai saʻāt-- Thai thang chāt tān thutčharit" Other title: Research for zero tolerance & clean Thailand | การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2562 เรื่อง "การวิจัยเพื่อประเทศไทยใสสะอาด-- ไทยทั้งชาติต้านทุจริต".Availability: Available for loan (1)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JF1525.ท72 ก64 2562 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544