ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 7385 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
แผ่นแก้มแห่งกาลเวลา / กวีนิพนธ์ โดย บัญชา อ่อนดี.

by บัญชา อ่อนดี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : พิมพ์ไพรสำนักพิมพ์, 2541Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: PL4209.บ47 ก17 2541 (2).

ห้องสมุด:
ธาราหิมาลัย / ณารา, นามแฝง.

by ณิชา ตันติเฉลิมสิน.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : พิมพ์คำสำนักพิมพ์, 2552Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .ณ66ธ64 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: นว .ณ66ธ64 (1).

ห้องสมุด:
ไปเรียนภาษาที่เมืองกีวี / โดย จันทร์อะเคื้อ.

by จันทร์อะเคื้อ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : พิมพ์คำสำนักพิมพ์, 2544Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: PL4209.จ5564ก14 2544 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: PL4209.จ5564ก14 2544 (1).

ห้องสมุด:
ภาษาสยามสำนวนไทย / ล้อม เพ็งแก้ว.

by ล้อม เพ็งแก้ว, 2479-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : พิมพ์คำสำนักพิมพ์, 2544Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: PL4177 .ล54 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PL4177 .ล54 (2).

ห้องสมุด:
ทะเลไฟ / ณารา, นามแฝง.

by ณิชา ตันติเฉลิมสิน.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : พิมพ์คำสำนักพิมพ์, 2553Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .ณ66ท67 (1).

ห้องสมุด:
คุยเฟื่องเรื่องผู้ชนะสิบทิศ / โกวิท ตั้งตรงจิตร.

by โกวิท ตั้งตรงจิตร, 2471-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : พิมพ์คำสำนักพิมพ์, 2552Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: PL4209.ช9 ฮ538 2552 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PL4209.ช9 ฮ538 2552 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
แผ่นดินหัวใจ / ดวงตะวัน.

by ขวัญใจ เอมใจ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : พิมพ์คำสำนักพิมพ์, 2544Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .ข56ผ83 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: นว .ข56ผ83 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: นว .ข56ผ83 (1).

ห้องสมุด:
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 พร้อมด้วยกฎ ก.พ. / สำนักพิมพ์นิติธรรม รวบรวม.

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | สำนักพิมพ์นิติธรรม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์, 2536Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2400 .ก28 2535 (1).

ห้องสมุด:
เรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตทะเล (Learn about sea life)

by สำนักพิมพ์แพร่พิทยา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, สำนักพิมพ์, 2517Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: QL124 .พ4 (1).

ห้องสมุด:
พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 ; พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 ; พระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 = Trade Competition Act B.E. 2542 (1999) ; Act on Prices of Goods and Services B.E. 2542 (1999) ; Anti-Dumping and Countervailling Act B.E. 2542 (1999) / สำนักพิมพ์นิติธรรม รวบรวม.

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | สำนักพิมพ์นิติธรรม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์, 2544Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3220.ก28 2544 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3220.ก28 2544 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3220.ก28 2544 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: KPT3220.ก28 2544 (2).

ห้องสมุด:
โจวเอินไหล / [รวบรวมโดย] สำนักพิมพ์มวลชน.

by สำนักพิมพ์มวลชน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์, 2519Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: DS778.จ9 จ95 (1). :

ห้องสมุด:
กฎหมายการตรวจสอบภาครัฐ / รวบรวมโดย สำนักพิมพ์พอดี.

by สำนักพิมพ์พอดี.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์, 2544Availability: Available for loan (9)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2760 .ก93 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2760 .ก93 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2760 .ก93 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: KPT2760 .ก93 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2760 .ก93 (2).

ห้องสมุด:
ราชการไทยยุค e-government / เรียบเรียงโดย สำนักพิมพ์นิติรัฐ.

by สำนักพิมพ์นิติรัฐ.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์, 2546Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1746 .ค94 2546 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1746 .ค94 2546 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1746 .ค94 2546 (3).

ห้องสมุด:
ทลายแก๊งตุ๋นเครื่องราช / กองบรรณาธิการ สำนักพิมพ์ มติชน.

by สำนักพิมพ์มติชน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์, 2531Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: CR6080.ก2 ม3 (1). Withdrawn (1).

ห้องสมุด:
พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน / จัดทำโดย สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา.

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์, 2551Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1264 2551ค (1).

ห้องสมุด:
รวมกฎหมายเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม / รวบรวม [โดย] สำนักพิมพ์นิติธรรม.

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | สำนักพิมพ์นิติธรรม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์, 2535-Availability: Available for loan (8)Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HJ5715 .ท95 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HJ5715 .ท95 (6).

ห้องสมุด:
งานพระเมรุมาศสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี / สำนักพิมพ์อมรินทร์ ; บรรณาธิการเฉพาะกิจ องอาจ จิระอร.

by องอาจ จิระอร | สำนักพิมพ์อมรินทร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์, 2539Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: GT3278.ก2 ง63 (1). :

ห้องสมุด:
สร้างการ์ดสวยด้วยมือเรา / จัดทำโดย สนุกอ่าน สำนักพิมพ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์, 2535Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: TT872 .ส46 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: TT872 .ส46 (1).

ห้องสมุด:
รายงานการประชุมทางวิชาการเรื่องบทบาทของห้องสมุดในการส่งเสริมการเขียน การพิมพ์ และการใช้ตำราวิชาการ / จัดโดย สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ; วงศ์สว่าง เชาว์ชุติ บรรณาธิการ.

by การประชุมทางวิชาการเรื่องบทบาทของห้องสมุดในการส่งเสริมการเขียน การพิมพ์ และการใช้ตำราวิชาการ (2534 : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) | วงศ์สว่าง เชาว์ชุติ | สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิทยบริการ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักพิมพ์, 2534Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: Z716.6 .ก64 (1).

ห้องสมุด:
อาหารเพื่อสุขภาพ / กองบรรณาธิการ สำนักพิมพ์ผู้จัดการ.

by บริษัทผู้จัดการ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์, [2537?]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: TX724.5.ท9 อ64 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544