ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 19 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
กาละ : ของขวัญจากฟ้า / โดย อารี สวัสดี.

by อารี สวัสดี.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา, 2550Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: 192/2552 (2). Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 2007 523127 (1).

ห้องสมุด:
คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี นายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรีแถลงต่อรัฐสภา วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2551.

by สมัคร สุนทรเวช, 2478-2552-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา, 2551Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: 058/2552 (1).

ห้องสมุด:
เขาพระวิหาร : ปัญหาและทางออก / โดย คณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อศึกษาเกี่ยวกับกรณีปัญหาเขาพระวิหาร สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

by สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. คณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อศึกษาเกี่ยวกับกรณีปัญหาเขาพระวิหาร.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา, 2552Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS575.5.ก6 ข734 2552 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS575.5.ก6 ข734 2552 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DS575.5.ก6 ข734 2552 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS575.5.ก6 ข734 2552 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552-2554.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา, 2552Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745 .ผ822 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: JQ1745 .ผ822 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1745 .ผ822 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1745 .ผ822 (1).

ห้องสมุด:
ยุทธศาสตร์การสนับสนุนการศึกษาของนักเรียนไทยมุสลิมในต่างประเทศ / สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ.

by สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา, 2551Availability: Available for loan (1)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: 100/2554 (1).

ห้องสมุด:
ระบบขนส่ง : แนวคิดและการพัฒนาช่วงรัฐบาล ปี 2550 / โดย สรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม.

by สรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม, 2491-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา, 2550 [2007]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HE273.55.ก2 ส44 2550 (1).

ห้องสมุด:
ที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพพันตำรวจเอกปิย รัตนะพร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา, 2550 [2007]Other title: เครื่องราชอิสริยาภรณ์ตระกูลช้างเผือกและตระกูลมงกุฎไทย.Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: CR6080.ก2 ท64 2550 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: CR6080.ก2 ท64 2550 (1). Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for LoanCall number: CRE 2007 511144 (1).

ห้องสมุด:
รายงานแสดงผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ : รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ปีที่สอง (วันที่ 23 สิงหาคม 2555 ถึงวันที่ 23 สิงหาคม 2556) / คณะกรรมการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานของคณะรัฐมนตรี ; สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี [และ] สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี.

by คณะกรรมการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานของคณะรัฐมนตรี | สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี | สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา, 2556 [2013]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: J681 .ส1 2555-56 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: J681 .ส1 2555-56 (1).

ห้องสมุด:
คู่มือเพื่อดำเนินงานแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2552-2556) สำหรับองค์กรเครือข่ายสิทธิมนุษยชน / กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม, ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาชญาวิทยาและกระบวนการยุติธรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

by กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาชญาวิทยาและกระบวนการยุติธรรม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา, [2553] [2010]Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: JC599.ท9 ค744 2553 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JC599.ท9 ค744 2553 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JC599.ท9 ค744 2553 (1).

ห้องสมุด:
รายงานแสดงผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ : รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ปีที่หนึ่ง (วันที่ 23 สิงหาคม 2554 ถึงวันที่ 23 สิงหาคม 2555) / คณะกรรมการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานของคณะรัฐมนตรี ; สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี [และ] สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี.

by คณะกรรมการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานของคณะรัฐมนตรี | สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี | สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา, 2555 [2012]Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: J681 .ส1 2554-55 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: J681 .ส1 2554-55 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: J681 .ส1 2554-55 (1).

ห้องสมุด:
กฎหมายและข้อหารือเกี่ยวกับลูกจ้างของส่วนราชการ / รวบรวมโดย คณะกรรมการจัดทำหนังสือเพื่อจำหน่าย กรมบัญชีกลาง.

by กรมบัญชีกลาง. คณะกรรมการจัดทำหนังสือเพื่อจำหน่าย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา, 2553 [2010]Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2970 .ก938 2553 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2970 .ก938 2553 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2970 .ก938 2553 (1).

ห้องสมุด:
หลักกฎหมายธุรกิจ = Principles of business law : ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ ค้ำประกัน จำนอง จำนำ / พนิตนาถ เย็นทรัพย์.

by พนิตนาถ เย็นทรัพย์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา, 2554 [2011]Other title: Principles of business law.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT920 .พ363 2554 (1).

ห้องสมุด:
Nayōbāi khwāmmankhong hǣng chāt Phō̜.Sō̜. 2550-2554 / นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2550-2554 / สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ.

Samnakngān Saphā Khwāmmankhong hǣng Chāt. by สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Samnakphim Khana Ratthamontrī læ Rātchakitčhānubēksā, 2550 [2007] Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา, 2550 [2007]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: MIL UA 2007 644207 (1).

ห้องสมุด:
Kotmāi kānpokkhrō̜ng thō̜ngthin / กฎหมายการปกครองท้องถิ่น / สมคิด เลิศไพฑูรย์.

Somkhit Lœ̄tphaithūn. by สมคิด เลิศไพฑูรย์, 2502-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Edition: Phim khrang thī 2. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp ... ] : Samnakphim Khana Ratthamontrī læ Rātchakitčhānubēksā, 2549 [2006] Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา, 2549 [2006]Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: LAW KPT 2006 645477 (1). :

ห้องสมุด:
Wikhro̜ lak læ thritsadī kānlongthōt thāng ʻāyā = The analysis of principles and theories of punishment / วิเคราะห์หลักและทฤษฎีการลงโทษทางอาญา = The analysis of principles and theories of punishment / ศรีสมบัติ โชคประจักษ์ชัด.

Sīsombat Chōkpračhakchat. by ศรีสมบัติ โชคประจักษ์ชัด.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakphim Khana Ratthamontrī læ Rātchakitčhānubēksā, 2563 [2020] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา, 2563 [2020]Other title: Analysis of principles and theories of punishment.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: K5103 .ศ46 2563 (1).

ห้องสมุด:
Pramūan sonthisanyā khētdǣn Thai-Phamā / ประมวลสนธิสัญญาเขตแดนไทย-พม่า / [กองเขตแดน กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ].

Krasūang Kāntāngprathēt. Krom Sonthisanyā læ Kotmāi. Kō̜ng Khētdǣn. by กระทรวงการต่างประเทศ. กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย. กองเขตแดน.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakphim Khana Ratthamontrī læ Rātchakitčhānubēksā, 2554 [2011] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา, 2554 [2011]Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KZ 2011 665959 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: KZ1013.ก6 2554ก (1).

ห้องสมุด:
Čho̜ lưk faifā Thai. Lem 1, Chūang rǣkrœ̄m - Ratchakān thī 5 / เจาะลึกไฟฟ้าไทย. เล่ม 1, ช่วงแรกเริ่ม - รัชกาลที่ 5 / สมบัติ สุขุมาลย์.

Sombat Sukhumān. by สมบัติ สุขุมาลย์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakphim Khana Ratthamontrī læ Rātchakitčhānubēksā, 2556 [2013] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา, 2556 [2013]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD9685.ท92 ส43 2556 ล. 1 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD9685.ท92 ส43 2556 ล. 1 (1). Checked out (2).

ห้องสมุด:
Rāingān phon kāndamnœ̄nngān khō̜ng ratthabān : Pon ʻĒk Prayut Čhanʻōchā nāyok ratthamontrī khroprō̜p 2 pī (12 Kanyāyon 2558-12 Kanyāyon 2559) / รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล : พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ครบรอบ 2 ปี (12 กันยายน 2558-12 กันยายน 2559) / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี.

by สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี | สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakphim Khana Ratthamontrī læ Rātchakitčhānubēksā, 2559 [2016] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา, 2559 [2016]Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745.ก55ผ4 ร6421 2559 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1745.ก55ผ4 ร6421 2559 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: JQ1745.ก55ผ4 ร6421 2559 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1745.ก55ผ4 ร6421 2559 (1).

ห้องสมุด:
Rāingān phon kāndamnœ̄nngān khō̜ng ratthabān : Ponʻēk Prayut Čhanʻōchā nāyokratthamontrī khroprō̜p 1 pī (12 Kanyāyon 2557-12 Kanyāyon 2558) / รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล : พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ครบรอบ 1 ปี (12 กันยายน 2557-12 กันยายน 2558) / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี [และ] สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี.

Samnak Lēkhāthikān Nāyokratthamontrī. by สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี | สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakphim Khana Ratthamontrī læ Rātchakitčhānubēksā, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา, 2558 [2015]Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745.ก55ผ4 ร642 2558 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1745.ก55ผ4 ร642 2558 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: JQ1745.ก55ผ4 ร642 2558 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: JQ1745.ก55ผ4 ร642 2558 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1745.ก55ผ4 ร642 2558 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1745.ก55ผ4 ร642 2558 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544