ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 2375 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
ทฤษฎีสังคมวิทยา : เนื้อหาและแนวการใช้ประโยชน์เบื้องต้น / สัญญา สัญญาวิวัฒน์.

by สัญญา สัญญาวิวัฒน์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536Availability: Available for loan (5)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HM62 .ส56 2536 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HM62 .ส56 2536 (4).

ห้องสมุด:
วรรณกรรมเอกยุโรปยุคกลาง / ทัศนีย์ นาควัชระ บรรณาธิการ.

by ทัศนีย์ นาควัชระ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537Availability: Available for loan (5)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PN679 .ว44 (5). Checked out (1).

ห้องสมุด:
วัฒนธรรมข้าวในสังคมไทยและนานาชาติ / งามพิศ สัตย์สงวน บรรณาธิการ.

by งามพิศ สัตย์สงวน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD1537 .ว53 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD1537 .ว53 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD1537 .ว53 (1).

ห้องสมุด:
ระบาดวิทยา = Epidemiology for the health sciences / ไพบูลย์ โล่ห์สุนทร.

by ไพบูลย์ โล่ห์สุนทร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2524Availability: Available for loan (1)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WA105 .พ93 (1).

ห้องสมุด:
ความคิดทางการเมืองของท่านพุทธทาสภิกขุ / ปรีชา ช้างขวัญยืน.

by ปรีชา ช้างขวัญยืน, 2490-2558.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ4570.ก55 ป42 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: BQ4570.ก55 ป42 (2).

ห้องสมุด:
ธรณีวิศวกรรมขั้นพื้นฐาน / สง่า ตั้งชวาล.

by สง่า ตั้งชวาล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: TA705 .ส26 2537 (1).

ห้องสมุด:
เศรษฐศาสตร์มหภาควิเคราะห์ : ทฤษฎีและนโยบาย / มณิศรี พันธุลาภ.

by มณิศรี พันธุลาภ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: HB180 .ม36 2540 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HB180 .ม36 2540 (3), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HB180 .ม36 2540 (2).

ห้องสมุด:
ศัพท์การบริหารสาธารณสุข / ปิยธิดา ตรีเดช.

by ปิยธิดา ตรีเดช.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: WA13 .ป64 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: WA13 .ป64 (1), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WA13 .ป64 (2).

ห้องสมุด:
หลักการแปรรูปรัฐวิสาหกิจกับรัฐวิสาหกิจไทย / พิพัฒน์ ไทยอารี

by พิพัฒน์ ไทยอารี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531Availability: Available for loan (9)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD4300.57 .พ66 (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD4300.57 .พ66 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HD4300.57 .พ66 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD4300.57 .พ66 (2).

ห้องสมุด:
เส้นโครงแผนที่ / สวัสดิ์ชัย เกรียงไกรเพชร.

by สวัสดิ์ชัย เกรียงไกรเพชร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: GA110 .ส55 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: GA110 .ส55 (2).

ห้องสมุด:
รัฐกับการพัฒนา / ดำรงค์ ฐานดี.

by ดำรงค์ ฐานดี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: JC507 .ด6 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JC507 .ด6 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JC507 .ด6 (3).

ห้องสมุด:
การบริการสุขภาพในโรงเรียน / จินตนา สรายุทธพิทักษ์.

by จินตนา สรายุทธพิทักษ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: LB3405 .จ65 (1).

ห้องสมุด:
ออกเสียงภาษาเยอรมัน = Deutsche phonetik / พรสรรค์ วัฒนางกูร.

by พรสรรค์ วัฒนางกูร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: PF3135 .พ45 (1).

ห้องสมุด:
การวิจัยขั้นดำเนินงาน 1 (Operations research 1)

by นราศรี ไววนิชกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขแลเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD20.5 .น4 2527 (1).

ห้องสมุด:
มลภาวะอากาศ โดย วงศ์พันธ์ ลิมปเสนีย์ นิตยา มหาผล และ ธีระ เกรอต.

by วงศ์พันธ์ ลิมปเสนีย์ | นิตยา หาผล | ธีระ เกรอต.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2 แก้ไขและเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: TD883 .ว2 2529 (1).

ห้องสมุด:
การสื่อสารกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในประเทศด้อยพัฒนา / เสถียร เชยประทับ.

by เสถียร เชยประทับ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: P90 .ส74 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: P90 .ส74 (2), Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: P90 .ส74 (1).

ห้องสมุด:
ประวัติศาสตร์ศิลปะจีน = History of Chinese art / กำจร สุนพงษ์ศรี.

by กำจร สุนพงษ์ศรี, 2480-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: N7340 .ก65 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: N7340 .ก65 (2).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544