ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 1001 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
English handbook for doctors / Kittiphon Nagaviroj, Phongnuchanat Bumrarbpatipak.

by กิติพล นาควิโรจน์ | นุชนาฎ บำราบปฏิปักษ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: PE1127.พ8 ก63 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PE1127.พ8 ก63 (1), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: PE1127.พ8 ก63 (3).

ห้องสมุด:
กฎหมายเบื้องต้นทางธุรกิจ / ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ์.

by ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, 2496-.

Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 12, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551Availability: Available for loan (9)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.6.ก6 ท5 2551 (3), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HF1382.6.ก6 ท5 2551 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF1382.6.ก6 ท5 2551 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF1382.6.ก6 ท5 2551 (3).

ห้องสมุด:
จิตวิทยาการปรึกษาสำหรับผู้ติดยาเสพติด / ทิพาวดี เอมะวรรธนะ.

by ทิพาวดี เอมะวรรธนะ.

Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: WM30 .ท636 2547 (2), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WM30 .ท636 2547 (1).

ห้องสมุด:
หลักการเขียนบทโทรทัศน์ / อรนุช เลิศจรรยารักษ์.

by อรนุช เลิศจรรยารักษ์.

Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: PN1992.7 .อ44 2548 (2), Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: PN1992.7 .อ44 2548 (1).

ห้องสมุด:
กายวิภาคศาสตร์ประยุกต์ของช่องท้อง / เกล็ดแก้ว ด่านวิวัฒน์.

by เกล็ดแก้ว ด่านวิวัฒน์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552Availability: Available for loan (5)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WI900 .ก743 (5).

ห้องสมุด:
เทคโนโลยีสภาวะแวดล้อมในการออกแบบสถาปัตยกรรมในเขตร้อน-ชื้น / อวิรุทธ์ ศรีสุธาพรรณ.

by อวิรุทธ์ ศรีสุธาพรรณ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552Availability: Available for loan (7)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: NA2542.ส44 อ564 (6), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: NA2542.ส44 อ564 (1).

ห้องสมุด:
หลักการเขียนบทโทรทัศน์ / อรนุช เลิศจรรยารักษ์.

by อรนุช เลิศจรรยารักษ์.

Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 4, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553Availability: Available for loan (14)Pridi Banomyong LibraryCall number: PN1992.7 .อ44 2553 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PN1992.7 .อ44 2553 (9), Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: PN1992.7 .อ44 2553 (2).

ห้องสมุด:
กฎหมายอาญา ภาค 2-3 / หยุด แสงอุทัย ผู้เขียน ; ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ บรรณาธิการ.

by หยุด แสงอุทัย, 2451-2522 | ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, 2496-.

Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 10, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2544Availability: Available for loan (18)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3800 .ห442 2544 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3800 .ห442 2544 (10), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3800 .ห442 2544 (7).

ห้องสมุด:
วิวัฒนาการการเมืองการปกครองไทย / ลิขิต ธีรเวคิน.

by ลิขิต ธีรเวคิน.

Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 8, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2544Availability: Available for loan (15)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1741.ก2 ล66 2544 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: JQ1741.ก2 ล66 2544 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1741.ก2 ล66 2544 (7), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1741.ก2 ล66 2544 (5).

ห้องสมุด:
แนวทางสร้างความจำแก่เด็กไทย / พิณทิพย์ ทวยเจริญ.

by พิณทิพย์ ทวยเจริญ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: BF385 .พ63 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF385 .พ63 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: BF385 .พ63 (1).

ห้องสมุด:
อิทธิพลของพระคัมภีร์ไบเบิ้ลต่อวรรณกรรมตะวันตก / แดงต้อย มาลาสิทธิ์.

by แดงต้อย มาลาสิทธิ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547Availability: Available for loan (9)Pridi Banomyong LibraryCall number: PN56.บ9 ด83 (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PN56.บ9 ด83 (4), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: PN56.บ9 ด83 (1).

ห้องสมุด:
พจนานุกรมการเมืองสมัยใหม่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ / ไมเคิล ลีเฟอร์ เขียน ; จุฬาพร เอื้อรักสกุล แปล-เรียบเรียง ; พรรณงาม เง่าธรรมสาร บรรณาธิการ.

by ลีเฟอร์, ไมเคิล, ค.ศ. 1933- | จุฬาพร เอื้อรักสกุล | พรรณงาม เง่าธรรมสาร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548Availability: Available for loan (11)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS526.7 .ล64 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS526.7 .ล64 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: DS526.7 .ล64 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DS526.7 .ล64 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS526.7 .ล64 (3).

ห้องสมุด:
พฤติกรรมองค์การ : ทฤษฎีและการประยุกต์ / สร้อยตระกูล (ติวยานนท์) อรรถมานะ.

by สร้อยตระกูล อรรถมานะ.

Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 4, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550Availability: Available for loan (11)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD58.7 .ส45 2550 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD58.7 .ส45 2550 (5), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HD58.7 .ส45 2550 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HD58.7 .ส45 2550 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD58.7 .ส45 2550 (1).

ห้องสมุด:
แนวปฏิบัติการติดต่อค้าขายกับประเทศจีน / วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน.

by วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540Availability: Available for loan (13)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF3836.5 .ว63 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF3836.5 .ว63 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF3836.5 .ว63 (4), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF3836.5 .ว63 (6).

ห้องสมุด:
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยตั๋วเงิน / เสาวนีย์ อัศวโรจน์.

by เสาวนีย์ อัศวโรจน์.

Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 4, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2543Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.7.ต5 ส75 2543 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HF1382.7.ต5 ส75 2543 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF1382.7.ต5 ส75 2543 (4).

ห้องสมุด:
จิตวิทยาการปรึกษาสำหรับผู้ติดยาเสพย์ติด / ทิพาวดี เอมะวรรธนะ.

by ทิพาวดี เอมะวรรธนะ.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545Availability: Available for loan (14)Pridi Banomyong LibraryCall number: WM30 .ท636 2545 (2), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WM30 .ท636 2545 (6), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: WM30 .ท636 2545 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: WM30 .ท636 2545 (4).

ห้องสมุด:
วิวัฒนาการการเมืองการปกครองของไทย / ลิขิต ธีรเวคิน.

by ลิขิต ธีรเวคิน.

Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 6, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2541Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1741.ก2 ล66 2541 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1741.ก2 ล66 2541 (1).

ห้องสมุด:
รวมกฎหมายแรงงาน / รวบรวมโดย วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม.

by วิจิตรา วิเชียรชม, 2496-.

Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 9, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2544Availability: Available for loan (11)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD7942.5.ก1 ร55 2544 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HD7942.5.ก1 ร55 2544 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD7942.5.ก1 ร55 2544 (7).

ห้องสมุด:
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การเบื้องต้น / สิริอร วิชชาวุธ.

by สิริอร วิชชาวุธ.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2544Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5548.8 .ส67 2544 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF5548.8 .ส67 2544 (6).

ห้องสมุด:
กฎหมายเบื้องต้นทางธุรกิจ / ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ์.

by ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, 2496-.

Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 9, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2544Availability: Available for loan (10)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.6.ก6 ท5 2544 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF1382.6.ก6 ท5 2544 (3), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF1382.6.ก6 ท5 2544 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF1382.6.ก6 ท5 2544 (3).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544