ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 67 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
เคมีของแป้งและแป้งดัดแปร = [Starch chemistry and modified starch] / ชนิดา หันสวาสดิ์.

by ชนิดา หันสวาสดิ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: พิษณุโลก : สำนักพิมพ์คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2551Other title: Starch chemistry and modified starch.Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: TP248.ป82 ช363 (1).

ห้องสมุด:
Kānwat parimān rangsī ʻēk čhāk kāntrūat winitchai læ nǣothāng kānchai rangsī yāng mo̜som / การวัดปริมาณรังสีเอกซ์จากการตรวจวินิจฉัยและแนวทางการใช้รังสีอย่างเหมาะสม / ศุภวิทู สุขเพ็ง.

Subō̜phawithū Sukpheng. by ศุภวิทู สุขเพ็ง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Phitsanulōk : Samnakphim Mahāwitthayālai Narēsūan, 2559 [2016] Publication: พิษณุโลก : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2559 [2016]Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: WN250.5.X7 ศ74 2559 (2).

ห้องสมุด:
Phanthusāt mōlēkun phư̄nthān čhampen samrap ngānwičhai dān phư̄t / พันธุศาสตร์โมเลกุลพื้นฐานจำเป็นสำหรับงานวิจัยด้านพืช / คำรพ รัตนสุต.

Khamrop Rattanasut. by คำรพ รัตนสุต.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Phitsanulōk : Samnakphim Mahāwitthayālai Narēsūan, 2561 [2018] Publication: พิษณุโลก : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2561 [2018]Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: QK981.4 .ค643 2561 (2).

ห้องสมุด:
Maikhrō khō̜nthrōlœ̄ læ kānprayukchai ngān khūapkhum hunyon / ไมโครคอนโทรลเลอร์และการประยุกต์ใช้งานควบคุมหุ่นยนต์ / พนัส นัถฤทธิ์.

Phanat Nattharit. by พนัส นัถฤทธิ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Phitsanulōk : Samnakphim Mahāwitthayālai Narēsūan, 2560 [2017] Publication: พิษณุโลก : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2560 [2017]Availability: Available for loan (3)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: TJ223.ม9 พ365 2560 (3).

ห้องสมุด:
Sanlayasāt rōk hūačhai thī phop bō̜i = Common cardiac surgery / ศัลยศาสตร์โรคหัวใจที่พบบ่อย = Common cardiac surgery / จรัญ สายะสถิตย์.

Charan Sāyasathit. by จรัญ สายะสถิตย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, ฉบับปรับปรุง.Edition: Phim khrang thī 2, chabap prapprung Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Phitsanulōk : Samnakphim Mahāwitthayālai Narēsūan, 2560 [2017] Publication: พิษณุโลก : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2560 [2017]Other title: Common cardiac surgery.Availability: Available for loan (5)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WG210 .จ462 2560 (5). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Kāiyaphāpbambat nai phūpūai phāwa wikrit = Physical therapy in critical patients / กายภาพบำบัดในผู้ป่วยภาวะวิกฤต = Physical therapy in critical patients / วีระพงษ์ ชิดนอก, เอกลักษณ์ กอบสาริกรณ์.

Wīraphong Chitnō̜k. ʻĒkkalak Kō̜psārikō̜n. by วีระพงษ์ ชิดนอก | เอกลักษณ์ กอบสาริกรณ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Edition: Phim khrang thī 2. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Phitsanulōk : Samnakphim Mahāwitthayālai Narēsūan, 2560 [2017] Publication: พิษณุโลก : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2560 [2017]Other title: Physical therapy in critical patients.Availability: Available for loan (1)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WB460 .ว646 2560 (1).

ห้องสมุด:
Kānwičhai thāng sāthāranasuk : čhāk lakkān sū kānpatibat / การวิจัยทางสาธารณสุข : จากหลักการสู่การปฏิบัติ / นิทรา กิจธีระวุฒิวงษ์.

Nitthrā Kitthīrawutthiwong. by นิทรา กิจธีระวุฒิวงษ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Phitsanulok : Samnakphim Mahāwitthayālai Narēsūan, 2560 [2017] Publication: พิษณุโลก : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2560 [2017]Other title: Public health research : from principle to practice.Availability: Available for loan (1)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WA20.5 .น629 2560 (1).

ห้องสมุด:
Kānwičhai chœ̄ng parimān thāng ratthasāt / การวิจัยเชิงปริมาณทางรัฐศาสตร์ / วัลลภัช สุขสวัสดิ์.

Wanlaphat Suksawat. by วัลลภัช สุขสวัสดิ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Phitsanulōk] : Samnakphim mahāwitthayālai Narēsūan, 2560 [2017] Publication: [พิษณุโลก] : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2560 [2017]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JA86 .ว644 2560 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Kaolī nai chūang ʻonlamān Khō̜.Sō̜. 1864-1953 / เกาหลีในช่วงอลหม่าน ค.ศ.1864-1953 / วิเชียร อินทะสี.

Wichīan ʻInthasī. by วิเชียร อินทะสี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Phitsanulōk : Samnakphim Mahāwitthayālai Narēsūan, 2561 [2018] Publication: พิษณุโลก : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2561 [2018]Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:
Yon yīam yư̄an yāo : nǣokhit læ thritsadī wā dūai kānthō̜ngthīeo chœ̄ng watthanatham / ยล เยี่ยม เยือน เหย้า : แนวคิดและทฤษฎีว่าด้วยการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม / บุณยสฤษฎ์ อเนกสุข.

Bunyasarit ʻAnēksuk. by บุณยสฤษฎ์ อเนกสุข.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Phitsanulōk] : Samnakphim Mahāwitthayālai Narēsūan, 2558 [2015] Publication: [พิษณุโลก] : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2558 [2015]Availability: : Checked out (2).

ห้องสมุด:
Chīwa phēsatchaphan : kānʻō̜kbǣp læ phatthanā = Biopharmaceuticals : design & development / ชีวเภสัชภัณฑ์ : การออกแบบและพัฒนา = Biopharmaceuticals : design & development / พัฒนา ศรีพลากิจ.

Phatthanā Sīphalākit. by พัฒนา ศรีพลากิจ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Phitsanulōk : Samnakphim Mahāwitthayālai Narēsūan, 2558 [2015] Publication: พิษณุโลก : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2558 [2015]Other title: Biopharmaceuticals : design & development.Availability: Available for loan (3)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: QV35 .พ633 2558 (3).

ห้องสมุด:
Lak phư̄nthān khamsap chapho̜thāng dān kānphǣt = Basic principle of medical terminology / หลักพื้นฐานคำศัพท์เฉพาะทางด้านการแพทย์ = Basic principle of medical terminology / ณตพล ศุภณัฐเศรษฐกุล.

Natapol Supanatsetakul. by ณตพล ศุภณัฐเศรษฐกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Edition: Phim khrang thī 2. Material type: Text Text; Format: regular print ; Literary form: Not fiction ; Audience: General; Publication: Phitsanulōk : Samnakphim Mahāwitthayālai Narēsūan, 2560 [2017] Publication: พิษณุโลก : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2560 [2017]Other title: Basic principle of medical terminology.Availability: Available for loan (1)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: W15 .ณ334 2560 (1).

ห้องสมุด:
Phrưttikam sukkhaphāp : nǣokhit thritsadī lǣ kānprayukchai / พฤติกรรมสุขภาพ : แนวคิด ทฤษฎี และการประยุกต์ใช้ / จักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ.

Čhakkraphan Phetphūm. by จักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Edition: Phim khrang thī 2. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Phitsanulōk : Samnakphim Mahāwitthayālai Narēsūan, 2561 [2018] Publication: พิษณุโลก : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2561 [2018]Availability: Available for loan (3)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: W85 .จ624 2561 (3).

ห้องสมุด:
Phư̄nthān rabop prasāt læ theknik withī wičhai thāng prasātwitthayāsāt = [A principle of nervous system and research techniques in neuroscience] / พื้นฐานระบบประสาทและเทคนิควิธีวิจัยทางประสาทวิทยาศาสตร์ = [A principle of nervous system and research techniques in neuroscience] / อรระวี คงสมบัติ.

Onrawee Khongsombat. by อรระวี คงสมบัติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Phitsanulōk : Samnakphim Mahāwitthayālai Narēsūan, 2562 [2019] Publication: พิษณุโลก : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2562 [2019]Other title: Principle of nervous system and research techniques in neuroscience.Availability: Available for loan (2)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WL100 .อ446 2562 (2).

ห้องสมุด:
Rabop khūapkhum = Control system / ระบบควบคุม = Control system / มุฑิตา สงฆ์จันทร์.

Muthitā Songčhan. by มุฑิตา สงฆ์จันทร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Phitsanulōk : Samnakphim Mahāwitthayālai Narēsūan, 2561 [2018] Publication: พิษณุโลก : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2561 [2018]Other title: Control system.Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: TJ213 .ม736 2561 (1). Checked out (1).
  (1 คะแนน)
ห้องสมุด:
Kānwičhai læ phatthanā yāsamunphrai : samunphrai kratun phūmkhumkan læ tān ʻaksēp / การวิจัยและพัฒนายาสมุนไพร : สมุนไพรกระตุ้นภูมิคุ้มกันและต้านอักเสบ / อรสร สารพันโชติวิทยา.

ʻǬnsō̜ra Sāraphanchōtwitthayā. by อรสร สารพันโชติวิทยา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Phitsanulōk : Samnakphim Mahāwitthayālai Narēsūan, 2562 [2019] Publication: พิษณุโลก : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2562 [2019]Availability: Available for loan (1)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: QV766 .อ446 2562 (1). Checked out (2).

ห้องสมุด:
Tūachīwat thāng chīwaphāp khō̜ng sēn phiunang : čhāk khwāmrū phư̄nthān sū kānnam pai prayuk chai phư̄a pramœ̄n wētsamʻāng = Biomarkers of skin cells : from basic knowledge to application for cosmeceutical evaluation / ตัวชี้วัดทางชีวภาพของเซลล์ผิวหนัง : จากความรู้พื้นฐานสู่การนำไปประยุกต์ใช้เพื่อประเมินเวชสำอาง = Biomarkers of skin cells : from basic knowledge to application for cosmeceutical evaluation / จารุภา วิโยชน์.

Čhāruphā Wiyōt. by จารุภา วิโยชน์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Phitsanulōk : Samnakphim Mahāwitthayālai Narēsūan, 2560 [2017] Publication: พิษณุโลก : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2560 [2017]Other title: Biomarkers of skin cells : from basic knowledge to application for cosmeceutical evaluation.Availability: Available for loan (2)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: QY260 .จ647 2560 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Theknik kānʻān chœ̄ng wichākān / เทคนิคการอ่านเชิงวิชาการ / สถิตาภรณ์ ศรีหิรัญ.

Sathitāphō̜n Sīhiran. by สถิตาภรณ์ ศรีหิรัญ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Phitsanulōk : Samnakphim Mahāwitthayālai Narēsūan, 2559 [2016] Publication: พิษณุโลก : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2559 [2016]Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LB1050 .ส36 2559 (2).

ห้องสมุด:
ʻUnhaphonlasāt witsawakam : thritsadī kānprayuk læ ʻunhaphonlasāt chœ̄ng sathiti bư̄angton = Engineering thermodynamics : theory, applications, and introduction to statistical thermodynamics / อุณหพลศาสตร์วิศวกรรม : ทฤษฎี การประยุกต์และอุณหพลศาสตร์เชิงสถิติเบื้องต้น = Engineering thermodynamics : theory, applications, and introduction to statistical thermodynamics / ภาณุ พุทธวงศ์

Phānu Phutwong. by ภาณุ พุทธวงศ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Phitsanulōk : Samnakphim Mahāwitthayālai Narēsūan, 2560 [2017] Publication: พิษณุโลก : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2560 [2017]Other title: Engineering thermodynamics : theory, applications, and introduction to statistical thermodynamics..Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: TJ265 .ภ637 2560 (2).

ห้องสมุด:
Čhunlachīwawitthayā thāng ʻāhān læ kānmak phalittaphan / จุลชีววิทยาทางอาหารและการหมักผลิตภัณฑ์ / บุญส่ง แสงอ่อน.

Bunsong Sǣngʻō̜n. by บุญส่ง แสงอ่อน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Phitsanulōk : Samnakphim Mahāwitthayālai Narēsūan, 2560 [2017] Publication: พิษณุโลก : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2560 [2017]Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544