ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 197 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป = Introduction to the science of law / วิณัฏฐา วุ้นศิริ, ฐิติพร ลิ้มแหลมทอง.

by วิณัฏฐา แสงสุข | ฐิติพร ลิ้มแหลมทอง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2543Other title: Introduction to the science of law.Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: K155 .ว632 (1).

ห้องสมุด:
การอ่านเอกสารประวัติศาสตร์ไทย = Reading in Thai history : ตัวอย่างเอกสารต่างชาติ / จันทร์ฉาย ภัคอธิคม แปล.

by จันทร์ฉาย ภัคอธิคม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2552Other title: Reading in Thai history.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS571 .จ596 (1).

ห้องสมุด:
วิธีการวิเคราะห์โดยอุปกรณ์ = Instrumental methods of analysis / ณรงค์ ไชยสุต.

by ณรงค์ ไชยสุต.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 9.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2548Other title: Instrumental methods of analysis.Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: QD79.อ68 ณ42 (2).

ห้องสมุด:
ประวัติศาสตร์ไทย = Thai history / วิไลเลขา บุรณศิริ, สิริรัตน์ เรืองวงษ์วาร, ศิวพร สุนทรวิภาต.

by วิไลเลขา บุรณศิริ | สิริรัตน์ เรืองวงษ์วาร | ศิวพร สุนทรวิภาต.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 10, (แก้ไขและเพิ่มเติม).Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2529Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS580 .ว6 2529 (1).

ห้องสมุด:
หลักการ ปัญหา และกรณีศึกษาด้านการประชาสัมพันธ์ = Principles, problems and cases in public relations / กัญญา ศิริสกุล.

by กัญญา ศิริสกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2533Availability: Available for loan (1)Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: HM263 .ก534 (1).

ห้องสมุด:
ระบบเศรษฐกิจเปรียบเทียบ : Comparative economic system : คู่มือ / วัชนา สังข์รัศมี

by วัชนา สังข์รัศมี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2530Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HB90 .ว623 (1).

ห้องสมุด:
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจสาธารณรัฐประชาชนจีน = Economic history of the People 's Repubic of China / จิตรา ตุวิชรานนท์.

by จิตรา ตุวิชรานนท์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2530Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HC427.6 .จ6 (2).

ห้องสมุด:
การประชาสัมพันธ์เบื้องต้น = Introduction to public relations / วัฒนา พุทธางกูรานนท์.

by วัฒนา พุทธางกูรานนท์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6 [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2530Availability: Available for loan (3)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HM263 .ว58 2530 (3).

ห้องสมุด:
การวิเคราะห์องค์การ : ทฤษฎีองค์การและพฤติกรรม = Organization analysis : organization thecry and behavior / สนธิ์ บางยี่ขัน และจุฑารัตน์ บางยี่ขัน.

by สนธิ์ บางยี่ขัน | จุฑารัตน์ บางยี่ขัน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 8, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2531Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD58.7 .ส33 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HD58.7 .ส33 (1).

ห้องสมุด:
แบดมินตัน = Badminton / วีระ วิเศษสมิต.

by วีระ วิเศษสมิต.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 7, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2531Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: GV1007 .ว64 2531 (2).

ห้องสมุด:
องค์การระหว่างประเทศ = International organization / ธนาสฤษฎิ์ สตะเวทิน กฤษณา ไวสำรวจ.

by ธนาสฤษฎิ์ สตะเวทิน | กฤษณา ไวสำรวจ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 7, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2534Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JX1954 .ธ3 2534 (1).

ห้องสมุด:
เศรษฐศาสตร์การวางแผนของรัฐ = The economics of public planning / สุริยะ โพธิ์งาม.

by สุริยะ โพธิ์งาม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2537Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD87 .ส726 (1).

ห้องสมุด:
ภาษาเยอรมันระดับมูลฐาน 1 = fundamental German 1 / ธนี เจนภูมิศาสตร์ ... [และคนอื่นๆ]

by ธนี เจนภูมิศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2529Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: PF3111 .ภ6 (1).

ห้องสมุด:
อารยธรรมโลก = World civilization / คณะอาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

by มหาวิทยาลัยรามคำแหง. ภาควิชาประวัติศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2535Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: CB113 .อ64 (2).

ห้องสมุด:
การเขียนประโยคต่างๆและอนุเฉท = Sentences and short paragraphs / Donald A. Leuschel, พิศมัย อินทรฉัตร.

by ลิวส์เชล, โดนัลด์ เอ | พิศมัย อินทรฉัตร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2540Other title: Sentences and short paragraphs.Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: PE1375 .ล65 (1).

ห้องสมุด:
หลักกฎหมายเอกชน = Principle of private law / ณัฐพงศ์ โปษกะบุตร, พรชัย สุนทรพันธุ์.

by ณัฐพงศ์ โปษกะบุตร | พรชัย สุนทรพันธุ์, 2485-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2544Other title: Principle of private law.Availability: Available for loan (3)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT500 .ณ63 2544 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT500 .ณ63 2544 (2).

ห้องสมุด:
ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 1 = Research methods in sociology and anthropolgy 1 / จีรพรรณ กาญจนะจิตรา.

by จีรพรรณ กาญจนะจิตรา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 9, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2538Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: H62 .จ587 2538 (1).

ห้องสมุด:
เทนนิส 1 = Lawn tennis 1 / สุเมธ แก้วแพรก.

by สุเมธ แก้วแพรก.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2531Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: GV995 .ส7 2531 (2).

ห้องสมุด:
ระเบียบวิธีการวิจัยขั้นสูงทางสังคมวิทยา-มานุษยวิทยา = Advanced research methods in sociology-anthropology / จีรพรรณ กาญจนะจิตรา.

by จีรพรรณ กาญจนะจิตรา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2530Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: H62.5 .จ65 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544