ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 601 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
การบริหารบุคลากรในโรงเรียน = School personnel administration / สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช .

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 14.Material type: Text Text; Format: print Publication: [นนทบุรี] : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2541Other title: School personnel administration.Availability: Available for loan (2)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LB2831.5 .ก643 (2).

ห้องสมุด:
วิธีการวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการศึกษาเศรษฐศาสตร์ = Research methodology and information technology for economic studies. [เล่ม 1], หน่วยที่ 1-7 / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2550Other title: Research methodology and information technology for economic studies.Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HB74.5 .ว636 2550 ล. 1 (1).

ห้องสมุด:
การจัดการธุรกิจในแหล่งท่องเที่ยว = Tourist destination management / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [นนทบุรี] : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2545Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: G155.ก1 ก58 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: G155.ก1 ก58 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี = Accounting information systems / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [นนทบุรี] : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2544Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5679 .ร655 (4), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF5679 .ร655 (1). Checked out (2).

ห้องสมุด:
การวางแผนและควบคุมงานบริหาร = Administrative planning and control / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Edition: ฉบับปรับปรุง.Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546Availability: Available for loan (10)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD30.28 .ส7 2546 (4), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HD30.28 .ส7 2546 (4), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD30.28 .ส7 2546 (2).

ห้องสมุด:
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการบริหารการพัฒนา = Social change and development administration / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2545Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HM831 .ก643 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการและการจัดการการเงิน = Managerial economics and financial management / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2543Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD30.22 .ศ746 (2).

ห้องสมุด:
เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม = Industrial economics / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2545Availability: Available for loan (4)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD2326 .ศ74 (3), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD2326 .ศ74 ล. 2 (1).

ห้องสมุด:
การบัญชีระหว่างประเทศ = International accounting / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [นนทบุรี] : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2544Availability: Available for loan (6)Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF5686.บ37 ก64 (6).

ห้องสมุด:
การบริหารงานความปลอดภัย = Safety management / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [นนทบุรี] : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2533Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HV675 .ก64 (2).

ห้องสมุด:
การวางแผนและการบริหารระบบสารนิเทศ = Information system planning and management / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาศิลปศาสตร์.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2533Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: ZA3157 .ก643 (4).

ห้องสมุด:
แนวคิดทางการเมืองและสังคม = Political and social concepts / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช บัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2547-Other title: Political and social concepts.Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: JA71 .น852 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JA71 .น852 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JA71 .น852 (3).

ห้องสมุด:
การพูดและการแสดงสำหรับวิทยุกระจายเสียง = Radio performance / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชานิเทศศาสตร์.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548Other title: Radio performance.Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: PN1991.55 .ก643 (4), Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: PN1991.55 .ก643 (2).

ห้องสมุด:
การพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ = Information resources development / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาศิลปศาสตร์.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์.

Edition: (ฉบับปรับปรุง).Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: Z689 .ส73 2546 (1). Checked out (3).

ห้องสมุด:
ประวัติอักษรไทยพ่อขุนรามคำแหง และการแพร่กระจายสู่อาณาจักรล้านนา-ล้านช้าง / โดย ธวัช ปุณโณทก, วิมล เขตตะ.

by ธวัช ปุณโณทก, 2480- | วิมล เขตตะ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [นนทบุรี] : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:
หลักและวิธีวิเคราะห์ทางการเมืองสมัยใหม่ = Modern political analysis / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชารัฐศาสตร์.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.

Edition: (ฉบับปรับปรุง).Material type: Text Text; Format: print Publication: [นนทบุรี] : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548Other title: Modern political analysis.Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: JA73 .ส7 2548 (4), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JA73 .ส7 2548 (4).

ห้องสมุด:
กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ = Public relations strategies / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชานิเทศศาสตร์.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548Other title: Public relations strategies.Availability: Available for loan (12)Pridi Banomyong LibraryCall number: HM1221 .ก44 (6), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HM1221 .ก44 (3), Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: HM1221 .ก44 (3).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544