Your search returned 593 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
120 ปี บารมีพระปกเกล้า : รวมผลงานการประกวดบทประพันธ์ร้อยกรอง และการประชันกลอนสดเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว. / คณะทำงานโครงการ ปิยทัสน์ สังขมาลัย ... [และคนอื่น ๆ].

by ปิยทัสน์ สังขมาลัย.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print Publisher: [นนทบุรี] : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556 [2013]Other title: หนึ่งร้อยยี่สิบปี บารมีพระปกเกล้า.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LANG&LIT PL 2013 621749] (1).

Open Library:
120 pī bāramī Phra Pokklao : samut phāp chalœ̄m phrakīat nư̄ang nai ʻōkāt wan khlāi wan khrop rō̜p 120 pī Phra Bō̜romrātchasomphop Phrabātsomdet Phrapokklao Čhaoyūhūa / 120 ปี บารมีพระปกเกล้า : สมุดภาพเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันครบรอบ 120 ปี พระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว / [ข้อมูลเนื้อหา ศิริน โรจนสโรช, ชัยวัฒน์ น่าชม]

Sirin Rōtčhanasarōt Chaiwat Nāchom by ศิริน โรจนสโรช | ชัยวัฒน์ น่าชม.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nonthaburī : Samnakphim Mahāwitthayālai Sukhōthai Thammāthirāt, 2557. Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HIST DS 2014 643189] (1).

Open Library:
80 พรรษา ราชินีศรีไผท : รวมผลงานการประกวดวรรณกรรมร้อยกรองประเภทบทกวีวัจนะ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print Publisher: [นนทบุรี] : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DS570.4.ส6 ก135 2556] (1).

Open Library:
Kotmāi kasēt = Agricultural law. [Lō̜. 1], Nūai thī 1-7 / กฎหมายเกษตร = Agricultural law. [ล. 1], หน่วยที่ 1-7 / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชานิติศาสตร์.

Mahāwitthayālai Sukhōthaithammāthirāt. Sākhā Wichā Nitisāt. by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์.

Edition: ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1, พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Nonthaburī] : Samnakphim Mahāwitthayālai Sukhōthaithammāthirāt, 2557 [2014] Publisher: [นนทบุรี] : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2557 [2014]Other title: Agricultural law.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: LAW KPT 2014 660245] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2014 660245] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2014 660245] (2).

Open Library:
Kotmāi kasēt = Agricultural law. [Lō̜. 2], Nūai thī 8-15 / กฎหมายเกษตร = Agricultural law. [ล. 2], หน่วยที่ 8-15 / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชานิติศาสตร์.

Mahāwitthayālai Sukhōthaithammāthirāt. Sākhā Wichā Nitisāt. by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์.

Edition: ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1, พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Nonthaburī] : Samnakphim Mahāwitthayālai Sukhōthaithammāthirāt, 2557 [2014] Publisher: [นนทบุรี] : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2557 [2014]Other title: Agricultural law.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: LAW KPT 2014 660246] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2014 660246] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2014 660246] (2).

Open Library:
Kotmāi kīeokap kānbō̜rihān kānpokkhrō̜ng thō̜ngthī = Local administrative law. [Lō̜. 1 ], Nūai thī 1-5 / กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารการปกครองท้องที่ = Local administrative law. [ล. 1], หน่วยที่ 1-5 / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Mahāwitthayālai Sukhōthai Thammāthirāt. Sākhā Wichā Witthayākānčhatkān. by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nonthaburī : Samnakphim Mahāwitthayālai Sukhōthai Thammāthirāt, 2552 [2009] Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2552 [2009]Other title: Local administrative law.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2009 634379] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2009 634379] (2).

Open Library:
Kotmāi kīeokap kānbō̜rihān kānpokkhrō̜ng thō̜ngthī = Local administrative law. [Lō̜. 2], Nūai thī 6-10 / กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารการปกครองท้องที่ = Local administrative law. [ล. 2], หน่วยที่ 6-10 / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Mahāwitthayālai Sukhōthai Thammāthirāt. Sākhā Wichā Witthayākānčhatkān. by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nonthaburī : Samnakphim Mahāwitthayālai Sukhōthai Thammāthirāt, 2555 [2012] Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555 [2012]Other title: Local administrative law.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2012 634380] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2012 634380] (2).

Open Library:
Kotmāi kīeokap kānbō̜rihān kānpokkhrō̜ng thō̜ngthī = Local administrative law. [Lō̜. 3], Nūai thī 11-15 / กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารการปกครองท้องที่ = Local administrative law. [ล. 3], หน่วยที่ 11-15 / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Mahāwitthayālai Sukhōthai Thammāthirāt. Sākhā Wichā Witthayākānčhatkān. by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nonthaburī : Samnakphim Mahāwitthayālai Sukhōthai Thammāthirāt, 2555 [2012] Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555 [2012]Other title: Local administrative law.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2012 634381] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2012 634381] (2).

Open Library:
Kotmāi kīeokap kānpatibat ngān samrap nakpokkhrō̜ng thō̜ngthī = Local practicing administrative law. [Lō̜. 1], Nūai thī 1-7 / กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสำหรับนักปกครองท้องที่ = Local practicing administrative law. [ล. 1], หน่วยที่ 1-7 / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Mahāwitthayālai Sukhōthai Thammāthirāt. Sākhā Wichā Witthayākānčhatkān. by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nonthaburī : Samnakphim Mahāwitthayālai Sukhōthai Thammāthirāt, 2552 [2009] Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2552 [2009]Other title: Local practicing administrative law.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2009 634428] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2009 634428] (2).

Open Library:
Kotmāi kīeokap kānpatibat ngān samrap nakpokkhrō̜ng thō̜ngthī = Local practicing administrative law. [Lō̜. 2], Nūai thī 8-15 / กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสำหรับนักปกครองท้องที่ = Local practicing administrative law. [ล. 2], หน่วยที่ 8-15 / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Mahāwitthayālai Sukhōthai Thammāthirāt. Sākhā Wichā Witthayākānčhatkān. by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nonthaburī : Samnakphim Mahāwitthayālai Sukhōthai Thammāthirāt, 2552 [2009] Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2552 [2009]Other title: Local practicing administrative law.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2009 634429] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2009 634429] (2).

Open Library:
Kotmāi kīeokap ngān rātchathan = Laws related to corrections. [Lō̜. 1], Nūai thī 1-8 / กฎหมายเกี่ยวกับงานราชทัณฑ์ = Laws related to corrections. [ล. 1], หน่วยที่ 1-8 / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Mahāwitthayālai Sukhōthai Thammāthirāt. Sākhā Wichā Witthayākānčhatkān. by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 10.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nonthaburī : Samnakphim Mahāwitthayālai Sukhōthai Thammāthirāt, 2552 [2009] Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2552 [2009]Other title: Laws related to corrections.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW K 2009 634438] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW K 2009 634438] (2).

Open Library:
Kotmāi kīeokap ngān rātchathan = Laws related to corrections. [Lō̜. 2], Nūai thī 9-15 / กฎหมายเกี่ยวกับงานราชทัณฑ์ = Laws related to corrections. [ล. 2], หน่วยที่ 9-15 / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Mahāwitthayālai Sukhōthai Thammāthirāt. Sākhā Wichā Witthayākānčhatkān. by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 9.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nonthaburī : Samnakphim Mahāwitthayālai Sukhōthai Thammāthirāt, 2551 [2008] Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2551 [2008]Other title: Laws related to corrections.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW K 2008 634439] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW K 2008 634439] (2).

Open Library:
Kotmāi kīeokap phū nam chumchon = The law for community leader. [Lō̜. 1], Nūai thī 1-7 / กฎหมายเกี่ยวกับผู้นำชุมชน = The law for community leader. [ล. 1], หน่วยที่ 1-7 / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชานิติศาสตร์.

Mahāwitthayālai Sukhōthai Thammāthirāt. Sākhā Wichā Nitisāt. by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nonthaburī : Samnakphim Mahāwitthayālai Sukhōthai Thammāthirāt, 2551 [2008] Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2551 [2008]Other title: Law for community leader.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2008 634339] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2008 634339] (2).

Open Library:
Kotmāi kīeokap phū nam chumchon = The law for community leader. [Lō̜. 2], Nūai thī 8-15 / กฎหมายเกี่ยวกับผู้นำชุมชน = The law for community leader. [ล. 2], หน่วยที่ 8-15 / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชานิติศาสตร์.

Mahāwitthayālai Sukhōthai Thammāthirāt. Sākhā Wichā Nitisāt. by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nonthaburī : Samnakphim Mahāwitthayālai Sukhōthai Thammāthirāt, 2551 [2008] Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2551 [2008]Other title: Law for community leader.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2008 634343] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2008 634343] (2).

Open Library:
Kotmāi kīeokap phāsī sapsāmit = Excise tax laws. [Lō̜. 1], Nūai thī 1-7 / กฎหมายเกี่ยวกับภาษีสรรพสามิต = Excise tax laws. [ล. 1], หน่วยที่ 1-7 / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Mahāwitthayālai Sukhōthai Thammāthirāt. Sākhā Wichā Witthayākānčhatkān. by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nonthaburī : Samnakphim Mahāwitthayālai Sukhōthai Thammāthirāt, 2554 [2011] Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554 [2011]Other title: Excise tax laws.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2011 634388] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2011 634388] (2).

Open Library:
Kotmāi kīeokap phāsī sapsāmit = Excise tax laws. [Lō̜. 2], Nūai thī 8-15 / กฎหมายเกี่ยวกับภาษีสรรพสามิต = Excise tax laws. [ล. 2], หน่วยที่ 8-15 / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Mahāwitthayālai Sukhōthai Thammāthirāt. Sākhā Wichā Witthayākānčhatkān. by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nonthaburī : Samnakphim Mahāwitthayālai Sukhōthai Thammāthirāt, 2554 [2011] Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554 [2011]Other title: Excise tax laws.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2011 634389] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2011 634389] (2).

Open Library:
กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และนิติเวชศาสตร์ = Laws related to public health, environmental health and forensic medicien [i.e. medicine] / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ.

Edition: ฉบับปรับปรุง.Material type: book Book; Format: print Publisher: [นนทบุรี] : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WA32.JT3 ก25 2546] (4), Pridi Banomyong Library [Call number: WA32.JT3 ก25 2546] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: WA32.JT3 ก25 2546] (4).

Open Library:
Kotmāi kīeokap sāthāranasuk singwǣtlō̜m læ nitiwētchasāt = Laws related to public health, environmental health and forensic medicine / กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม และนิติเวชศาสตร์ = Laws related to public health, environmental health and forensic medicine / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ.

Mahāwitthayālai Sukhōthaithammāthirāt. Sākhā Wichā Witthayāsāt Sukkhaphāp. by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ.

Edition: ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2, พิมพ์ครั้งที่ 4.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nonthaburī : Samnakphim Mahāwitthayālai Sukhōthaithammāthirāt, 2561 [2018] Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561 [2018]Other title: Laws related to public health, environmental health and forensic medicine.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: WA32.JT3 ก25 2561 ล. 1] (6). Checked out (2).

Open Library:
Kotmāi thurakit = Business law. [Lō̜. 1], Nūai thī 1-7 / กฎหมายธุรกิจ = Business law. [ล. 1], หน่วยที่ 1-7 / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชานิติศาสตร์.

Mahāwitthayālai Sukhōthai Thammāthirāt. Sākhā Wicha Nitisāt. by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์.

Edition: ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1, พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nonthaburī : Samnakphim Mahāwitthayālai Sukhōthai Thammāthirāt, 2552 [2009] Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2552 [2009]Other title: Business law.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2009 634661] (2). Checked out (2).

Open Library:
Kotmāi thurakit = Business law. [Lō̜. 2], Nūai thī 8-15 / กฎหมายธุรกิจ = Business law. [ล. 2], หน่วยที่ 8-15 / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชานิติศาสตร์.

Mahāwitthayālai Sukhōthai Thammāthirāt. Sākhā Wicha Nitisāt. by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์.

Edition: ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1, พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nonthaburī : Samnakphim Mahāwitthayālai Sukhōthai Thammāthirāt, 2554 [2011] Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554 [2011]Other title: Business law.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2011 634666] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2011 634666] (1). Checked out (1).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)