ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 448 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
ธุรกิจการค้าปลีก = [Retailing business] / วารุณี ตันติวงศ์วาณิช.

by วารุณี ตันติวงศ์วาณิช.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2552Other title: Retailing business.Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5429 .ว64 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF5429 .ว64 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF5429 .ว64 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF5429 .ว64 (1).

ห้องสมุด:
ศิลปะการดำเนินชีวิต = [Arts of living] / คณะกรรมการวิชาศิลปะการดำเนินชีวิต ศูนย์วิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

by มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. คณะกรรมการวิชาศิลปะการดำเนินชีวิต.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2551Other title: Arts of living.Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: BJ1588 .ศ54 2551 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BJ1588 .ศ54 2551 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: BJ1588 .ศ54 2551 (1).

ห้องสมุด:
เคมีและจุลชีววิทยาเบื้องต้นของอาหาร = [Introduction to food chemistry and microbiology] / รังสินี โสธรวิทย์.

by รังสินี โสธรวิทย์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2550Other title: Introduction to food chemistry and microbiology.Availability: Available for loan (3)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: TX531 .ร625 (3).

ห้องสมุด:
การทดลองทางวิศวกรรมกระบวนการสำหรับอุตสาหกรรมเกษตร = Experiments in process engineering for agro-industry / รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต.

by รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2549Other title: Experiments in process engineering for agro-industry.Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: TP370 .ร728 (2).

ห้องสมุด:
พันธุศาสตร์ของเชื้อรา / ชุลี ชัยศรีสุข.

by ชุลี ชัยศรีสุข.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2546Availability: Available for loan (3)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: QK602 .ช746 (2), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: QK602 .ช746 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
ปรับปรุงพันธุ์พืช : พื้นฐาน วิธีการ และแนวคิด / กฤษฎา สัมพันธารักษ์.

by กฤษฎา สัมพันธารักษ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2546Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: SB123 .ก453 (2).

ห้องสมุด:
แอสฟัลต์คอนกรีตสำหรับงานถนน / วัชรินทร์ วิทยกุล.

by วัชรินทร์ วิทยกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2551Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: TE275 .ว625 (2).

ห้องสมุด:
สุดมุมคิด : จากวิกฤตสู่สงครามการเงินโลก / บุญธรรม รจิตภิญโญเลิศ.

by บุญธรรม รจิตภิญโญเลิศ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2554Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: HB3722 .บ72 2554 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HB3722 .บ72 2554 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HB3722 .บ72 2554 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HB3722 .บ72 2554 (1).

ห้องสมุด:
หลักการการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทางเคมี = Principle of chemical water quality analysis / นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์, คณิตา ตังคณานุรักษ์.

by นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์ | คณิตา ตังคณานุรักษ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2550Other title: Principle of chemical water quality analysis.Availability: : Checked out (2).

ห้องสมุด:
ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ : เทคนิคการผลิตและการใช้ประโยชน์ / ธงชัย มาลา.

by ธงชัย มาลา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2546Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:
หลักสถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป / อัจฉรีย์ จันทลักขณา.

by อัจฉรีย์ จันทลักขณา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2544Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: HA29.5 .อ625 2544 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HA29.5 .อ625 2544 (2), Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: HA29.5 .อ625 2544 (1).

ห้องสมุด:
การเก็บรักษาตัวอย่างพืชและสัตว์ / อุทัยวรรณ โกวิทวที, สาธิต โกวิทวที.

by อุทัยวรรณ โกวิทวที | สาธิต โกวิทวที.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2547Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:
โรคของผักและการควบคุมโรค / ศศิธร วุฒิวณิชย์.

by ศศิธร วุฒิวณิชย์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2545Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: SB731 .ศ56 (2).

ห้องสมุด:
การพยากรณ์เชิงปริมาณ = [Quantitative forecasting] / ทรงศิริ แต้สมบัติ.

by ทรงศิริ แต้สมบัติ.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2549Other title: Quantitative forecasting.Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: QA279.2 .ท415 2549 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: QA279.2 .ท415 2549 (2). Checked out (2).

ห้องสมุด:
เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง = [Sampling techniques] / สุรินทร์ นิยมางกูร.

by สุรินทร์ นิยมางกูร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2546Other title: Sampling techniques.Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HA31.2 .ส75 2546 (1).

ห้องสมุด:
สรีรวิทยาของพืช = [Plant physiology] / ลิลลี่ กาวีต๊ะ ... [และคนอื่นๆ].

by ลิลลี่ กาวีต๊ะ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2549Other title: Plant physiology.Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: QK711.2 .ส464 (2).

ห้องสมุด:
เศรษฐศาสตร์การผลิตทางการเกษตร / บรรลุ พุฒิกร, ศานิต เก้าเอี้ยน, เอื้อ สิริจินดา.

by บรรลุ พุฒิกร | ศานิต เก้าเอี้ยน | เอื้อ สิริจินดา.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2549Availability: Available for loan (4)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD1415 .ศ63 2549 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD1415 .ศ63 2549 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544